Search Legislation

Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 2, Arbedion a Darpariaethau Trosiannol) 2010

What Version

 Help about what version

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Tystysgrifau cofrestru

3.—(1Mae'r paragraff hwn yn gymwys mewn perthynas ag unrhyw berson y trosglwyddir ei gofrestriad yn unol â pharagraff 2(2).

(2Nid yw'r trosglwyddiad yn gyfystyr â rhoi cofrestriad adran 28(1)(b) neu (2)(b) o'r Mesur (cofnodi ar y gofrestr a thystysgrifau).

(3Bydd tystysgrif a ddyroddwyd gan Weinidogion Cymru i'r person hwnnw mewn perthynas â'r cofrestriad gwreiddiol o dan adran 79F o Ddeddf 1989, ac a oedd yn gyfredol yn union cyn y dyddiad perthnasol, yn cael effaith at bob diben, yn ddarostyngedig i is-baragraffau (4) a (5), fel pe bai wedi ei dyroddi ar y dyddiad perthnasol yn unol ag adran 28(1)(b) neu (2)(b) o'r Mesur.

(4Nid yw adran 28(3) o'r Mesur yn cael effaith mewn perthynas â thystysgrif y cyfeirir ati yn is-baragraff (3).

(5At ddibenion adran 28(4) o'r Mesur (sy'n darparu ar gyfer dyroddi tystysgrifau diwygiedig oherwydd newid yn yr amgylchiadau) a heb leihau dim ar ei heffaith fel arall, bydd achlysur yr arolygiad cyntaf ar ôl y dyddiad perthnasol gan arolygydd awdurdodedig—

(a)gwarchod plant, neu

(b)gofal dydd mewn unrhyw fangre,

a ddarperir gan berson y mae'r paragraff hwn yn gymwys iddo, yn gyfystyr â newid yn yr amgylchiadau at ddibenion yr adran honno mewn perthynas â'r cofrestriad dan sylw.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources