Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2011 numbered between 800 and 899 has returned 100 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010

Narrow results by:

Legislation by Year

Legislation by Number

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to the Wales/England Border) and The A494/A550 Trunk Road (Ewloe Interchange, Flintshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibition) Order 20112011 No. 893Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Ffin Cymru/Lloegr) a Chefnffordd yr A494/A550 (Cyfnewidfa Ewloe, Sir y Fflint) (Cyfyngiad a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2011
  The A55 Trunk Road (Eastbound On Slip Road at Junction 33, Northop Interchange, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20112011 No. 806Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Ffordd Ymuno tua'r Dwyrain wrth Gyffordd 33, Cyfnewidfa Llaneurgain, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2011
  The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway at Junction 24 (Faenol Interchange), Abergele, Conwy) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20112011 No. 807Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua'r Dwyrain wrth Gyffordd 24 (Cyfnewidfa'r Faenol), Abergele, Conwy) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
  The Children and Young Persons Act 2008 (Commencement No. 5) (Wales) Order 20112011 No. 824 (C. 32) (W. 123)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Plant a Phobl Ifanc 2008 (Cychwyn Rhif 5) (Cymru) 2011
  The Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20112011 No. 829 (W. 124) (C. 33)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2011
  The Social Care Charges (Wales) Measure 2010 (Commencement) Order 20112011 No. 849 (C. 34) (W. 126)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Codi Ffioedd am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2010 (Cychwyn) 2011
  The Flood and Coastal Erosion Risk Management Information Appeal (Wales) Regulations 20112011 No. 865 (W. 127)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Apelio ynghylch Gwybodaeth am Reoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (Cymru) 2011
  The Children Act 1989 (Higher Education Bursary) (Wales) Regulations 20112011 No. 823 (W. 122)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Plant 1989 (Bwrsari Addysg Uwch) (Cymru) 2011
  The Student Fees (Approved Plans) (Wales) Regulations 20112011 No. 884 (W. 128)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Cynlluniau wedi eu Cymeradwyo) (Cymru) 2011
  The Student Fees (Amounts) (Wales) Regulations 20112011 No. 885 (W. 129)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Symiau) (Cymru) 2011
  The Community Care, Services for Carers and Children’s Services (Direct Payments) (Wales) Regulations 20112011 No. 831 (W. 125)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal Cymunedol, Gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr a Gwasanaethau Plant (Taliadau Uniongyrchol) (Cymru) 2011
  The Assembly Learning Grants and Loans (Higher Education) (Wales) (No. 2) Regulations 20112011 No. 886 (W. 130)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau a Benthyciadau Dysgu'r Cynulliad (Addysg Uwch) (Cymru) (Rhif 2) 2011
  The A1 Trunk Road (Felton to Causey Park Bridge) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20112011 No. 809UK Statutory Instruments
  The A1 Trunk Road (Kenton Bar Interchange to Denton Burn Interchange) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) (No.2) Order 20112011 No. 864UK Statutory Instruments
  The A1 Trunk Road (Leeming Bar to Catterick) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20112011 No. 866UK Statutory Instruments
  The A1 Trunk Road (Seaton Burn to Stannington) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20112011 No. 808UK Statutory Instruments
  The A1(M) Motorway (Junction 37 to Junction 36) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20112011 No. 848UK Statutory Instruments
  The A14 Trunk Road (Junctions 8 to 6) (Kettering, Northamptonshire) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20112011 No. 845UK Statutory Instruments
  The A14 Trunk Road (Rothwell to Kettering, Northamptonshire) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20112011 No. 816UK Statutory Instruments
  The A23 Trunk Road (Pease Pottage - Bolney) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20112011 No. 871UK Statutory Instruments

  Back to top