Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig o 2010-2019 wedi ei rifo between 100 a 199 wedi dod o hyd i more than 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 blwyddyn periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

19401950196019701980199020002010
Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
The Norwich (Electoral Changes) Order 20192019 No. 199Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Crawley (Electoral Changes) Order 20192019 No. 198Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Nuclear Safeguards (EU Exit) Regulations 20192019 No. 196Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Nuclear Safeguards (Fissionable Material and Relevant International Agreements) (EU Exit) Regulations 20192019 No. 195Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Driving Licences (Amendment) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 20192019 No. 194Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Occupational and Personal Pension Schemes (Amendment etc.) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 20192019 No. 193Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Occupational and Personal Pension Schemes (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 20192019 No. 192Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Genetically Modified Organisms (Amendment) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 20192019 No. 190Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Education (Student Loans) (Repayment) (Amendment) Regulations 20192019 No. 189Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Waste (Miscellaneous Amendments) (EU Exit) (No. 2) Regulations 20192019 No. 188Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Free School Lunches and Milk (Universal Credit) (Wales) Order 20192019 No. 187 (W. 47)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Ciniawau Ysgol a Llaeth am Ddim (Credyd Cynhwysol) (Cymru) 2019
The Naval, Military and Air Forces Etc. (Disablement and Death) Service Pensions (Amendment) Order 20192019 No. 186Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Sanctions (Overseas Territories) (Amendment) Order 20192019 No. 185Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Eritrea (Sanctions) (Overseas Territories) (Revocation) Order 20192019 No. 184Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Scotland Act 1998 (Specification of Functions and Transfer of Property etc.) Order 20192019 No. 183Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Consular Fees (Amendment) Order 20192019 No. 182Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway between Junction 31 (Caerwys) & Junction 32a (Billy Jeans), Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20192019 No. 181 (W. 46)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua’r Dwyrain rhwng Cyffordd 31 (Caerwys) a Chyffordd 32a (Billy Jeans), Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2019
The Plant Health etc. (Fees) (England) (Amendment) Regulations 20192019 No. 180Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Nutrition (Miscellaneous Amendments) (Wales) (EU Exit) Regulations 20192019 No. 179 (W. 45)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Maethiad (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019
The A40 Trunk Road (Gibraltar Tunnels, Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20192019 No. 178 (W. 44)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Twneli Gibraltar, Trefynwy, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2019

Yn ôl i’r brig