Chwilio Deddfwriaeth

Deddfwriaeth Newydd

Man cyhoeddi swyddogol deddfwriaeth newydd ei deddfu

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth newydd ei deddfu ar gyfer y Deyrnas Unedig, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon fel maent yn cael eu cyhoeddi ar y safle hwn, trwy ddewis dyddiad isod neu ddefnyddio’r porthiant tanysgrifio rhad ac am ddim.

Y nod yw cyhoeddi deddfwriaeth ar y safle hwn ar yr un pryd neu o leiaf cyn pen 24 awr, o’i chyhoeddi ar ffurf brintiedig.

Gall unrhyw ddogfen sy’n arbennig o gymhleth o ran ei maint neu ei hargraffwaith gymryd mwy o amser i’w pharatoi.

Rhestrir deddfwriaeth newydd felly yn ôl dyddiad cyhoeddi yn hytrach na’r dyddiad y cafodd ei deddfu.

Dyddiad cyhoeddi:

Pob Deddfwriaeth Newydd

Atom feed helpAtom feed help

Y Deyrnas Unedig

Yr Alban

Cymru

Gogledd Iwerddon

Offerynnau Statudol CymruOfferynnau Statudol Cymru Feed
SI 2023/1296 - The Prohibition on Disposal of Food Waste to Sewer (Civil Sanctions) (Wales) Order 2023 / Gorchymyn Gwahardd Gwaredu Gwastraff Bwyd i Garthffos (Sancsiynau Sifil) (Cymru) 2023

SI 2023/1294 - The Recognition of Professional Qualifications and Implementation of International Recognition Agreements (Wales) (Amendment etc.) Regulations 2023 / Rheoliadau Cydnabod Cymwysterau Proffesiynol a Gweithredu Cytundebau Cydnabod Rhyngwladol (Cymru) (Diwygio etc.) 2023

SI 2023/1290 - The Waste Separation Requirements (Wales) Regulations 2023 / Rheoliadau Gofynion Gwahanu Gwastraff (Cymru) 2023

These Regulations set out the separation requirements in Wales for the purposes of section 45AA of the Environmental Protection Act 1990 (c. 43) with the aim of ensuring that waste is managed i...

SI 2023/1289 - The Prohibition on the Incineration, or the Deposit in Landfill, of Specified Waste (Wales) Regulations 2023 / Rheoliadau Gwahardd Llosgi Gwastraff Penodedig, neu ei Ddodi ar Safle Tirlenwi (Cymru) 2023

These Regulations prohibit the incineration, or the deposit in landfill, of specified types of waste. The types of waste are food, small electrical and electronic equipment, card, cartons, and ...

SI 2023/1288 - The Environmental Protection (Single-use Plastic Products) (Civil Sanctions) (Wales) Regulations 2023 / Rheoliadau Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Sancsiynau Sifil) (Cymru) 2023

These Regulations are made under section 17 of the Environmental Protection (Single-use Plastic Products) (Wales) Act 2023. They enable a local authority, as regulator, to impose civil sanction...

Olrhain Deddfwriaeth y Deyrnas Unedig

  • Rhestrir yr holl Fesurau sydd ger bron Senedd y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd ar wefan Senedd y Deyrnas Unedig yn yr adran Busnes, Mesurau a Deddfwriaeth Seneddol sydd hefyd yn dangos pa gam y mae’r Mesur wedi ei gyrraedd ar ei daith trwy’r Senedd.
  • Gellir gweld hanes y trafodaethau seneddol sy’n ymwneud â Mesurau yn Senedd y Deyrnas Unedig yn Hansard, yr adroddiad air am air sydd wedi ei olygu o weithrediadau Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi.
  • Gellir dod o hyd i’r holl Fesurau sydd ar hyn o bryd ger bron Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon a Senedd Cymru ar y gwefannau Seneddol a Chynulliad Cenedlaethol unigol.
  • Dim ond ar ôl iddyn nhw fynd trwy bob cam ar eu taith Seneddol berthnasol a derbyn y Cydsyniad Brenhinol y bydd Mesurau yn dod yn Ddeddfau. Ar ôl i Ddeddf gael y Cydsyniad Brenhinol, caiff ei chyhoeddi dan awdurdod Argraffydd y Brenin ar y wefan hon.

Options/Help

Close

Feeds enable you to see when websites have added new content. By using the legislation feeds you can get details of the latest legislation as soon as it is published without having to check the new legislation page each day.

There are many types of feed (such as RSS and Atom). This site provides Atom feeds which can be used in most news readers. To use the feeds you will need a newsreader or a browser enabled device.

To receive the feed to your newsreader either drag the orange feed button or cut and paste the link of the feed into your news reader.

Some browsers, for example Google Chrome, Mozilla Firefox and Microsoft Edge don't have any inbuilt support for RSS feeds. To view an RSS feed using these browsers you will need to download a free extension from theChrome Web Store,Firefox Add-ons, orthe Microsoft Store.

Yn ôl i’r brig