Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Newidiadau i Ddeddfwriaeth

Mae eich chwiliad am newidiadau sy’n effeithio ar holl ddeddfwriaeth a wnaed gan Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig yn 2012 rhifo 2654 wedi dod o hyd i 14 o ganlyniadau:

Chwilio

Newidiadau sy’n effeithio ar:Changes that affect help
gwnaed gan:Made by help

Canlyniadau yn dangosResults showing help
1 i 14 o 14 o ganlyniadau
Newidiadau sy’n effeithio arA wnaed gan
Sort by Deddfwriaeth wedi NewidSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth wedi NewidMath o effaithType of effect helpSort by Trefnu yn ôl Teitl Deddfwriaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul GweithredwydAmendment applied helpNodyn
Industrial Organisation and Development Act 19471947 c. 40s. 5(3A)(c)repealedThe Public Bodies (Abolition of the Commission for Rural Communities) Order 20122012 No. 2654Sch.Yes
Superannuation Act 19721972 c. 11Sch. 1words repealedThe Public Bodies (Abolition of the Commission for Rural Communities) Order 20122012 No. 2654Sch.Yes
House of Commons Disqualification Act 19751975 c. 24Sch. 1 Pt. 2words repealedThe Public Bodies (Abolition of the Commission for Rural Communities) Order 20122012 No. 2654Sch.Yes
Inheritance Tax Act 19841984 c. 51Sch. 3words repealedThe Public Bodies (Abolition of the Commission for Rural Communities) Order 20122012 No. 2654Sch.Yes
Freedom of Information Act 20002000 c. 36Sch. 1 Pt. 6words repealedThe Public Bodies (Abolition of the Commission for Rural Communities) Order 20122012 No. 2654Sch.Yes
Natural Environment and Rural Communities Act 20062006 c. 16Pt. 1 Ch. 2words repealedThe Public Bodies (Abolition of the Commission for Rural Communities) Order 20122012 No. 2654Sch.Yes
Natural Environment and Rural Communities Act 20062006 c. 16Sch. 2repealedThe Public Bodies (Abolition of the Commission for Rural Communities) Order 20122012 No. 2654Sch.Yes
The Infrastructure Planning (National Policy Statement Consultation) Regulations 20092009 No. 1302reg. 3 table 1words revokedThe Public Bodies (Abolition of the Commission for Rural Communities) Order 20122012 No. 2654Sch.
The Infrastructure Planning (Applications: Prescribed Forms and Procedure) Regulations 20092009 No. 2264Sch. 1 words revokedThe Public Bodies (Abolition of the Commission for Rural Communities) Order 20122012 No. 2654Sch.
The Infrastructure Planning (Interested Parties) Regulations 20102010 No. 102Sch. 1 tablewords revokedThe Public Bodies (Abolition of the Commission for Rural Communities) Order 20122012 No. 2654Sch.
The Infrastructure Planning (Compulsory Acquisition) Regulations 20102010 No. 104Sch. 2 tablewords revokedThe Public Bodies (Abolition of the Commission for Rural Communities) Order 20122012 No. 2654Sch.
The Town and Country Planning (Regional Strategy) (England) Regulations 20102010 No. 601reg. 2(1)words revokedThe Public Bodies (Abolition of the Commission for Rural Communities) Order 20122012 No. 2654Sch.
Public Bodies Act 20112011 c. 24Sch. 1words repealedThe Public Bodies (Abolition of the Commission for Rural Communities) Order 20122012 No. 2654Sch.Yes
The Infrastructure Planning (Changes to, and Revocation of, Development Consent Orders) Regulations 20112011 No. 2055Sch. 1 words revokedThe Public Bodies (Abolition of the Commission for Rural Communities) Order 20122012 No. 2654Sch.Yes

Yn ôl i’r brig

Close

Newidiadau sy’n effeithio ar

Defnyddiwch y cyfleuster hwn i chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar un eitem o ddeddfwriaeth neu fwy yn seiliedig ar y meini prawf isod. Neu, gallech adael yr ochr hon o’r ffurflen yn wag i chwilio am y newidiadau ac effeithiau ar unrhyw ddeddfwriaeth ddiwygiedig.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau yn effeithio ar y math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo. Mae’r rhestr gwymp yn cynnwys y mathau hynny o ddeddfwriaeth ble mae gennym fersiynau diwygiedig ohonynt ar legislation.gov.uk.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau sy’n effeithio ar ddeddfwriaeth blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

A wnaed gan

Cyfyngwch eich chwiliad ar gyfer deddfwriaeth a newidiwyd trwy roi manylion ynglŷn â’r ddeddfwriaeth a wnaeth yr effeithiau hyn yn defnyddio’r ochr hon o’r ffurflen. Neu, gadewch yr ochr hon o’r ffurflen yn wag ar gyfer effeithiau a newidiadau a wnaed gan unrhyw ddeddfwriaeth.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i’r math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo yn defnyddio’r blwch cwymplen.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd. Gair o gyngor: i chwilio ar gyfer yr holl newidiadau a wnaed gan yr holl ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol, rhowch y flwyddyn ar yr ochr hon o’r ffurflen, gan adael yr ochr ‘Newidiadau sy’n effeithio’ yn wag.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau a wnaed gan eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

Defnyddiwch y blychau ticio i weld naill ai:

  • Holl newidiadau: Yr holl newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch chwiliad
  • Newidiadau a weithredwyd: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ac sydd wedi eu gweithredu i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
  • Newidiadau heb eu gweithredu: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ond sydd heb eu gweithredu eto i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
Close

Trefnu fesul Gweithredwyd

Mae tic gwyrdd yn dynodi fod y newid wedi ei weithredu i destun y ddeddfwriaeth ar y safle hwn gan y tîm golygyddol legislation.gov.uk.

Ble nad oes tic gwyrdd, nid yw’r newidiadau ac effeithiau wedi eu gweithredu eto ac maent hefyd yn cael eu harddangos ar y cyd â chynnwys deddfwriaeth ar lefel darpariaeth yn y blwch coch ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’.

Close

Math o effaith

Mae yna sawl math gwahanol o effaith. Gall “effaith” ddynodi unrhyw fodd ble mae deddfwriaeth yn effeithio ar neu’n newid deddfwriaeth arall. Mae yna dri phrif fath o effaith sy’n arwain at destun y ddeddfwriaeth yn newid: mewnosodiadau (ychwanegir testun), amnewidiad (mae’r testun yn cael amnewid) a diddymiad (ble nad oes gan y testun presennol effaith ac y gellir ei dynnu o’r ddeddfwriaeth). Yn ogystal, mae yna rai effeithiau a gofnodir gennym nad ydynt yn arwain at newid i destun y ddeddfwriaeth e.e. “Gweithredwyd” a ddefnyddir ble mae darpariaethau'r ddeddfwriaeth bresennol yn cael ei weithredu i ddeddfwriaeth newydd neu i gyfres o amgylchiadau a ddynodir yn y ddeddfwriaeth sy’n ei weithredu.