Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Newidiadau i Ddeddfwriaeth

Mae eich chwiliad am newidiadau sy’n effeithio ar holl ddeddfwriaeth a wnaed gan Deddfau Lleol y Deyrnas Unedig yn 2013 rhifo 7 wedi dod o hyd i 24 o ganlyniadau:

Chwilio

Newidiadau sy’n effeithio ar:Changes that affect help
gwnaed gan:Made by help

Canlyniadau yn dangosResults showing help
1 i 24 o 24 o ganlyniadau
Newidiadau sy’n effeithio arA wnaed gan
Sort by Deddfwriaeth wedi NewidSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth wedi NewidMath o effaithType of effect helpSort by Trefnu yn ôl Teitl Deddfwriaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul GweithredwydAmendment applied helpNodyn
not available1965 c. xlis. 13(1)words insertedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 4
not available1967 c. liis. 6AinsertedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 10(2)
not available1967 c. liis. 13AinsertedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 10(3)
Greater London Council (General Powers) Act 19741974 c. xxivs. 15(1)extended by 1967 c. lii, s. 13A(1)-(3) (as inserted)City of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 10(3)Yes
Highways Act 19801980 c. 66s. 115E(2)(3)applied by 1987 c. xv s. 11B(2) (as inserted)City of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 9N/A (see note)
Highways Act 19801980 c. 66s. 115E(4)applied by 1987 c. xv s. 11B(2) (as inserted)City of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 9N/A (see note)
not available1987 c. xvs. 6words insertedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 3(2)(a)(i)
not available1987 c. xvs. 6words insertedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 3(2)(a)(ii)
not available1987 c. xvs. 6word insertedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 3(2)(b)
not available1987 c. xvs. 6words insertedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 3(2)(c)
not available1987 c. xvs. 6words insertedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 3(2)(d)
not available1987 c. xvs. 6words insertedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 7(1)
not available1987 c. xvs. 10(3)insertedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 3(3)
not available1987 c. xvs. 11AinsertedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 3(4)
not available1987 c. xvs. 11BinsertedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 9
not available1987 c. xvs. 12words left outCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 8(3)
not available1987 c. xvs. 12(1)s. 12 renumbered as s. 12(1)City of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 8(2)
not available1987 c. xvs. 12(2)-(8)insertedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 8(4)
not available1987 c. xvs. 14(f)repealedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 8(5)
not available1987 c. xvs. 16(1)words insertedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 5(2)
not available1987 c. xvs. 16(2A)insertedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 5(3)
not available1987 c. xvs. 16(3)words substitutedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 6
not available1987 c. xvs. 16A-16IinsertedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 7(2)
London Local Authorities Act 20042004 c. iSch. 2words insertedCity of London (Various Powers) Act 20132013 c. viis. 7(3)

Yn ôl i’r brig

Close

Newidiadau sy’n effeithio ar

Defnyddiwch y cyfleuster hwn i chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar un eitem o ddeddfwriaeth neu fwy yn seiliedig ar y meini prawf isod. Neu, gallech adael yr ochr hon o’r ffurflen yn wag i chwilio am y newidiadau ac effeithiau ar unrhyw ddeddfwriaeth ddiwygiedig.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau yn effeithio ar y math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo. Mae’r rhestr gwymp yn cynnwys y mathau hynny o ddeddfwriaeth ble mae gennym fersiynau diwygiedig ohonynt ar legislation.gov.uk.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau sy’n effeithio ar ddeddfwriaeth blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

A wnaed gan

Cyfyngwch eich chwiliad ar gyfer deddfwriaeth a newidiwyd trwy roi manylion ynglŷn â’r ddeddfwriaeth a wnaeth yr effeithiau hyn yn defnyddio’r ochr hon o’r ffurflen. Neu, gadewch yr ochr hon o’r ffurflen yn wag ar gyfer effeithiau a newidiadau a wnaed gan unrhyw ddeddfwriaeth.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i’r math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo yn defnyddio’r blwch cwymplen.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd. Gair o gyngor: i chwilio ar gyfer yr holl newidiadau a wnaed gan yr holl ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol, rhowch y flwyddyn ar yr ochr hon o’r ffurflen, gan adael yr ochr ‘Newidiadau sy’n effeithio’ yn wag.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau a wnaed gan eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

Defnyddiwch y blychau ticio i weld naill ai:

  • Holl newidiadau: Yr holl newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch chwiliad
  • Newidiadau a weithredwyd: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ac sydd wedi eu gweithredu i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
  • Newidiadau heb eu gweithredu: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ond sydd heb eu gweithredu eto i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
Close

Trefnu fesul Gweithredwyd

Mae tic gwyrdd yn dynodi fod y newid wedi ei weithredu i destun y ddeddfwriaeth ar y safle hwn gan y tîm golygyddol legislation.gov.uk.

Ble nad oes tic gwyrdd, nid yw’r newidiadau ac effeithiau wedi eu gweithredu eto ac maent hefyd yn cael eu harddangos ar y cyd â chynnwys deddfwriaeth ar lefel darpariaeth yn y blwch coch ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’.

Close

Math o effaith

Mae yna sawl math gwahanol o effaith. Gall “effaith” ddynodi unrhyw fodd ble mae deddfwriaeth yn effeithio ar neu’n newid deddfwriaeth arall. Mae yna dri phrif fath o effaith sy’n arwain at destun y ddeddfwriaeth yn newid: mewnosodiadau (ychwanegir testun), amnewidiad (mae’r testun yn cael amnewid) a diddymiad (ble nad oes gan y testun presennol effaith ac y gellir ei dynnu o’r ddeddfwriaeth). Yn ogystal, mae yna rai effeithiau a gofnodir gennym nad ydynt yn arwain at newid i destun y ddeddfwriaeth e.e. “Gweithredwyd” a ddefnyddir ble mae darpariaethau'r ddeddfwriaeth bresennol yn cael ei weithredu i ddeddfwriaeth newydd neu i gyfres o amgylchiadau a ddynodir yn y ddeddfwriaeth sy’n ei weithredu.