Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Newidiadau i Ddeddfwriaeth

Mae eich chwiliad am newidiadau sy’n effeithio ar holl ddeddfwriaeth a wnaed gan Deddfau Lleol y Deyrnas Unedig yn 2013 rhifo 6 wedi dod o hyd i 47 o ganlyniadau:

Chwilio

Newidiadau sy’n effeithio ar:Changes that affect help
gwnaed gan:Made by help

Canlyniadau yn dangosResults showing help
1 i 47 o 47 o ganlyniadau
Newidiadau sy’n effeithio arA wnaed gan
Sort by Deddfwriaeth wedi NewidSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth wedi NewidMath o effaithType of effect helpSort by Trefnu yn ôl Teitl Deddfwriaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul GweithredwydAmendment applied helpNodyn
not available1959 c. xlviActwords substitutedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 3 para. 1(a)
not available1959 c. xlvis. 4(2)words omittedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 3 para. 1(b)
not available1959 c. xlvis. 6-14substitutedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 1 para. 1
not available1959 c. xlvis. 24substitutedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 1 para. 2
not available1959 c. xlvis. 61repealedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 4
not available1959 c. xlvis. 63words substitutedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 3 para. 1(c)
not available1959 c. xlvis. 64words omittedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 3 para. 1(d)
not available1959 c. xlvis. 66repealedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 4
not available1959 c. xlvis. 68words substitutedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 3 para. 1(e)
not available1959 c. xlvis. 68(5)repealedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 4
not available1959 c. xlvis. 69repealedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 4
not available1959 c. xlvis. 70repealedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 4
not available1959 c. xlvis. 71repealedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 4
not available1959 c. xlvis. 76repealedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 4
not available1959 c. xlvis. 81repealedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 4
not available1959 c. xlvis. 98(1)s. 98 renumbered as s. 98(1)Humber Bridge Act 20132013 c. viSch. 3 para. 1(f)
not available1959 c. xlvis. 98(2)insertedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 3 para. 1(f)
not available1959 c. xlviSch. Pt. 2words omittedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 3 para. 1(g)
not available1971 c. xlviis. 2(1)(a)words substitutedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 3 para. 2
not available1971 c. xlviis. 3repealedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 4
not available1971 c. xlviis. 4repealedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 4
not available1971 c. xlviis. 5(1)words substitutedHumber Bridge Act 20132013 c. vis. 8(3)
not available1971 c. xlviis. 6repealedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 4
not available1971 c. xlviis. 7(3)words omittedHumber Bridge Act 20132013 c. vis. 9(a)
not available1971 c. xlviis. 7(4)insertedHumber Bridge Act 20132013 c. vis. 9(b)
not available1971 c. xlviis. 9repealedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 4
not available1971 c. xlviis. 10repealedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 4
not available1971 c. xlviis. 11repealedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 4
Local Government Act 19721972 c. 70s. 80applied by 1959 c. xlvi s. 11(2) (as substituted)Humber Bridge Act 20132013 c. viSch. 1 para. 1Yes
Local Government Act 19721972 c. 70s. 85(1)applied by 1959 c. xlvi s. 11(2) (as substituted)Humber Bridge Act 20132013 c. viSch. 1 para. 1Yes
not available1973 c. iiis. 6words substitutedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 3 para. 3
The Local Authorities etc. (Miscellaneous Provision) (No. 2) Order 19741974 No. 595art. 3(9)revokedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 4
Local Government Finance Act 19881988 c. 41s. 74modifiedHumber Bridge Act 20132013 c. vis. 7(3)Yes
The Local Government Changes for England (Miscellaneous Provision) Order 19961996 No. 446art. 3revokedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 4
The Road Vehicles (Registration and Licensing) Regulations 20022002 No. 2742reg. 27modifiedHumber Bridge Act 20132013 c. vis. 12(1)Yes
Local Government Act 20032003 c. 26Pt. 1appliedHumber Bridge Act 20132013 c. vis. 8(4)Yes
Localism Act 20112011 c. 20s. 30(3)applied by 1959 c. xlvi s. 11(3)(a) (as substituted)Humber Bridge Act 20132013 c. viSch. 1 para. 1Yes
Localism Act 20112011 c. 20s. 31(1)applied by 1959 c. xlvi s. 11(3)(b) (as substituted)Humber Bridge Act 20132013 c. viSch. 1 para. 1Yes
Localism Act 20112011 c. 20s. 31(2)applied by 1959 c. xlvi s. 11(3)(b) (as substituted)Humber Bridge Act 20132013 c. viSch. 1 para. 1Yes
Localism Act 20112011 c. 20s. 31(4)applied by 1959 c. xlvi s. 11(3)(b) (as substituted)Humber Bridge Act 20132013 c. viSch. 1 para. 1Yes
Localism Act 20112011 c. 20s. 32(1)applied by 1959 c. xlvi s. 11(3)(c) (as substituted)Humber Bridge Act 20132013 c. viSch. 1 para. 1Yes
Localism Act 20112011 c. 20s. 32(3)applied by 1959 c. xlvi s. 11(3)(c) (as substituted)Humber Bridge Act 20132013 c. viSch. 1 para. 1Yes
Localism Act 20112011 c. 20s. 33applied by 1959 c. xlvi s. 11(3)(d) (as substituted)Humber Bridge Act 20132013 c. viSch. 1 para. 1Yes
Localism Act 20112011 c. 20s. 34applied by 1959 c. xlvi s. 11(3)(e) (as substituted)Humber Bridge Act 20132013 c. viSch. 1 para. 1Yes
The Humber Bridge (Revision of Tolls) Order 20112011 No. 1516OrderrevokedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 4
The Humber Bridge Board (Membership) Order 20122012 No. 1392OrderrevokedHumber Bridge Act 20132013 c. viSch. 4
The Relevant Authorities (Disclosable Pecuniary Interests) Regulations 20122012 No. 1464Regulationsapplied by 1959 c. xlvi s. 11(3)(f) (as substituted)Humber Bridge Act 20132013 c. viSch. 1 para. 1

Yn ôl i’r brig

Close

Newidiadau sy’n effeithio ar

Defnyddiwch y cyfleuster hwn i chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar un eitem o ddeddfwriaeth neu fwy yn seiliedig ar y meini prawf isod. Neu, gallech adael yr ochr hon o’r ffurflen yn wag i chwilio am y newidiadau ac effeithiau ar unrhyw ddeddfwriaeth ddiwygiedig.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau yn effeithio ar y math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo. Mae’r rhestr gwymp yn cynnwys y mathau hynny o ddeddfwriaeth ble mae gennym fersiynau diwygiedig ohonynt ar legislation.gov.uk.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau sy’n effeithio ar ddeddfwriaeth blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

A wnaed gan

Cyfyngwch eich chwiliad ar gyfer deddfwriaeth a newidiwyd trwy roi manylion ynglŷn â’r ddeddfwriaeth a wnaeth yr effeithiau hyn yn defnyddio’r ochr hon o’r ffurflen. Neu, gadewch yr ochr hon o’r ffurflen yn wag ar gyfer effeithiau a newidiadau a wnaed gan unrhyw ddeddfwriaeth.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i’r math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo yn defnyddio’r blwch cwymplen.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd. Gair o gyngor: i chwilio ar gyfer yr holl newidiadau a wnaed gan yr holl ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol, rhowch y flwyddyn ar yr ochr hon o’r ffurflen, gan adael yr ochr ‘Newidiadau sy’n effeithio’ yn wag.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau a wnaed gan eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

Defnyddiwch y blychau ticio i weld naill ai:

  • Holl newidiadau: Yr holl newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch chwiliad
  • Newidiadau a weithredwyd: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ac sydd wedi eu gweithredu i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
  • Newidiadau heb eu gweithredu: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ond sydd heb eu gweithredu eto i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
Close

Trefnu fesul Gweithredwyd

Mae tic gwyrdd yn dynodi fod y newid wedi ei weithredu i destun y ddeddfwriaeth ar y safle hwn gan y tîm golygyddol legislation.gov.uk.

Ble nad oes tic gwyrdd, nid yw’r newidiadau ac effeithiau wedi eu gweithredu eto ac maent hefyd yn cael eu harddangos ar y cyd â chynnwys deddfwriaeth ar lefel darpariaeth yn y blwch coch ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’.

Close

Math o effaith

Mae yna sawl math gwahanol o effaith. Gall “effaith” ddynodi unrhyw fodd ble mae deddfwriaeth yn effeithio ar neu’n newid deddfwriaeth arall. Mae yna dri phrif fath o effaith sy’n arwain at destun y ddeddfwriaeth yn newid: mewnosodiadau (ychwanegir testun), amnewidiad (mae’r testun yn cael amnewid) a diddymiad (ble nad oes gan y testun presennol effaith ac y gellir ei dynnu o’r ddeddfwriaeth). Yn ogystal, mae yna rai effeithiau a gofnodir gennym nad ydynt yn arwain at newid i destun y ddeddfwriaeth e.e. “Gweithredwyd” a ddefnyddir ble mae darpariaethau'r ddeddfwriaeth bresennol yn cael ei weithredu i ddeddfwriaeth newydd neu i gyfres o amgylchiadau a ddynodir yn y ddeddfwriaeth sy’n ei weithredu.