Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Newidiadau i Ddeddfwriaeth

Mae eich chwiliad am newidiadau sy’n effeithio ar holl ddeddfwriaeth a wnaed gan Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon yn 2011 rhifo 9 wedi dod o hyd i 38 o ganlyniadau:

Chwilio

Newidiadau sy’n effeithio ar:Changes that affect help
gwnaed gan:Made by help

Canlyniadau yn dangosResults showing help
1 i 38 o 38 o ganlyniadau
  Newidiadau sy’n effeithio arA wnaed gan
  Sort by Deddfwriaeth wedi NewidSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth wedi NewidMath o effaithType of effect helpSort by Trefnu yn ôl Teitl Deddfwriaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth sy’n EffeithioSort by Newidiadau a wnaed i destun y wefanAmendment applied helpNodyn
  Interpretation Act (Northern Ireland) 19541954 Chapter 33s. 24modified by S.I. 1983/764 (N.I. 8) art. 30A(8) (as inserted)Dogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 8Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 5(b)substitutedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 1(2)Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 6(7)-(9)addedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 2(1)Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 6(10)insertedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 3(2)Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 7substitutedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 4(1)Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 8(4)word substitutedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 4(2)Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 8(4)words repealedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9Sch. 2Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 15(2)words substitutedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9Sch. 1 para. 1Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 22(3)(b)word substitutedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9Sch. 1 para. 2Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 23(7)(b)words repealedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9Sch. 2Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 25(4)words repealedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9Sch. 2Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 25B(1)words repealedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9Sch. 2Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 25C(2)(a)word substitutedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9Sch. 1 para. 3Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 25C(3)words substitutedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 5(2)Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 25C(4)insertedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 5(3)Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 28substitutedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 6Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 29substitutedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 7Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 31(1)(f)insertedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 2(2)Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 31(1A)insertedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 2(3)Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 33(1B)insertedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 9(2)Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 33A(1)word substitutedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9Sch. 1 para. 3Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 35(1)(da)(db)insertedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 11(2)Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 35(2)words repealedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9Sch. 2Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 37substitutedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 12Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 37AinsertedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 13Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 38substitutedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 14Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 42(1)(c) and wordinsertedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 10Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 46words repealedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9Sch. 2Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 47(e) and wordinsertedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9Sch. 1 para. 4Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 54substitutedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 15Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 55repealedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9Sch. 1 para. 5 Sch. 2Yes
  The Dogs (Northern Ireland) Order 19831983 No. 764art. 30A-30F and cross-headinginsertedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9s. 8Yes
  The Dangerous Dogs (Northern Ireland) Order 19911991 No. 2292art. 4repealedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9Sch. 2Yes
  The Dangerous Dogs (Northern Ireland) Order 19911991 No. 2292art. 7(3)(4)repealedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9Sch. 2Yes
  Dogs (Amendment) Act (Northern Ireland)2001 c. 1s. 2(1)repealedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9Sch. 2Yes
  Dogs (Amendment) Act (Northern Ireland)2001 c. 1s. 2(2)words substituedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9Sch. 1 para. 6Yes
  Dogs (Amendment) Act (Northern Ireland)2001 c. 1s. 3repealedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9Sch. 1 para. 7 Sch. 2Yes
  Dogs (Amendment) Act (Northern Ireland)2001 c. 1s. 4repealedDogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 9Sch. 1 para. 7 Sch. 2Yes

  Yn ôl i’r brig

  Close

  Newidiadau a wnaed i destun y wefan

  Defnyddiwch y cyfleuster hwn i chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar un eitem o ddeddfwriaeth neu fwy yn seiliedig ar y meini prawf isod. Neu, gallech adael yr ochr hon o’r ffurflen yn wag i chwilio am y newidiadau ac effeithiau ar unrhyw ddeddfwriaeth ddiwygiedig.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau yn effeithio ar y math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo. Mae’r rhestr gwymp yn cynnwys y mathau hynny o ddeddfwriaeth ble mae gennym fersiynau diwygiedig ohonynt ar legislation.gov.uk.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau sy’n effeithio ar ddeddfwriaeth blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
  Close

  A wnaed gan

  Cyfyngwch eich chwiliad ar gyfer deddfwriaeth a newidiwyd trwy roi manylion ynglŷn â’r ddeddfwriaeth a wnaeth yr effeithiau hyn yn defnyddio’r ochr hon o’r ffurflen. Neu, gadewch yr ochr hon o’r ffurflen yn wag ar gyfer effeithiau a newidiadau a wnaed gan unrhyw ddeddfwriaeth.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i’r math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo yn defnyddio’r blwch cwymplen.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd. Gair o gyngor: i chwilio ar gyfer yr holl newidiadau a wnaed gan yr holl ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol, rhowch y flwyddyn ar yr ochr hon o’r ffurflen, gan adael yr ochr ‘Newidiadau sy’n effeithio’ yn wag.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau a wnaed gan eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
  Close

  Defnyddiwch y blychau ticio i weld naill ai:

  • Holl newidiadau: Yr holl newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch chwiliad
  • Newidiadau a weithredwyd: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ac sydd wedi eu gweithredu i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
  • Newidiadau heb eu gweithredu: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ond sydd heb eu gweithredu eto i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
  Close

  Newidiadau a wnaed i destun y wefan

  Yn y golofn hon, mae 'Do' yn dynodi bod y newidiadau wedi eu gwneud i destun y ddeddfwriaeth ddiwygiedig ar y safle hwn gan dîm golygyddol legislation.gov.uk

  Mae ‘Ddim eto’ yn dynodi nad yw’r newidiadau a’r effeithiau wedi eu gwneud i’r testun ar y wefan. Fodd bynnag, dangosir rhestr o’r newidiadau nad ydynt wedi’u gwneud ar y cyd â chynnwys deddfwriaeth ar lefel ddarpariaeth yn y blwch coch ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’.

  Mae ‘Ddim yn berthnasol (gweler nodyn)’ yn dynodi na fydd y newidiadau’n cael eu gwneud gan y tîm golygyddol. Bydd rhagor o wybodaeth yn egluro pam na fydd y newidiadau’n cael eu gwneud, yn cael eu cynnwys yn y golofn ‘Nodiadau’.

  Pan fydd testun y ddeddfwriaeth ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, gwneir y newidiadau i’r ddwy iaith ar wahân. Pan fydd newidiadau wedi eu gwneud i’r ddwy iaith bydd ‘Do’ wedi ei nodi yn y golofn hon.

  Pan fydd newidiadau wedi eu gwneud i un iaith ond nid y llall, bydd y golofn hon yn dynodi pa newidiadau a wnaed a pha iaith sydd heb ei diweddaru.

  Close

  Math o effaith

  Mae yna sawl math gwahanol o effaith. Gall “effaith” ddynodi unrhyw fodd ble mae deddfwriaeth yn effeithio ar neu’n newid deddfwriaeth arall. Mae yna dri phrif fath o effaith sy’n arwain at destun y ddeddfwriaeth yn newid: mewnosodiadau (ychwanegir testun), amnewidiad (mae’r testun yn cael amnewid) a diddymiad (ble nad oes gan y testun presennol effaith ac y gellir ei dynnu o’r ddeddfwriaeth). Yn ogystal, mae yna rai effeithiau a gofnodir gennym nad ydynt yn arwain at newid i destun y ddeddfwriaeth e.e. “Gweithredwyd” a ddefnyddir ble mae darpariaethau'r ddeddfwriaeth bresennol yn cael ei weithredu i ddeddfwriaeth newydd neu i gyfres o amgylchiadau a ddynodir yn y ddeddfwriaeth sy’n ei weithredu.