Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Newidiadau i Ddeddfwriaeth

Mae eich chwiliad am newidiadau sy’n effeithio ar holl ddeddfwriaeth a wnaed gan Deddfau Senedd yr Alban yn 2018 rhifo 10 wedi dod o hyd i 23 o ganlyniadau:

Chwilio

Newidiadau sy’n effeithio ar:Changes that affect help
gwnaed gan:Made by help

Canlyniadau yn dangosResults showing help
1 i 23 o 23 o ganlyniadau
Newidiadau sy’n effeithio arA wnaed gan
Sort by Deddfwriaeth wedi NewidSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth wedi NewidMath o effaithType of effect helpSort by Trefnu yn ôl Teitl Deddfwriaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul GweithredwydAmendment applied helpNodyn
Court of Session Act 18211821 c. 38ActrepealedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10sch. para. 1Yes
Courts of Law Fees (Scotland) Act 18951895 c. 14s. 3 titlesubstitutedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10sch. para. 2(3)Yes
Courts of Law Fees (Scotland) Act 18951895 c. 14s. 3(1)s. 3 renumbered as s. 3(1)Civil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10sch. para. 2(2)(a)Yes
Courts of Law Fees (Scotland) Act 18951895 c. 14s. 3(1)words substitutedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10sch. para. 2(2)(b)(i)Yes
Courts of Law Fees (Scotland) Act 18951895 c. 14s. 3(1)words substitutedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10sch. para. 2(2)(b)(ii)Yes
Courts of Law Fees (Scotland) Act 18951895 c. 14s. 3(1)words substitutedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10sch. para. 2(2)(b)(iii)Yes
Courts of Law Fees (Scotland) Act 18951895 c. 14s. 3(1)words substitutedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10sch. para. 2(2)(b)(iv)Yes
Courts of Law Fees (Scotland) Act 18951895 c. 14s. 3(1)words substitutedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10sch. para. 2(2)(b)(v)Yes
Courts of Law Fees (Scotland) Act 18951895 c. 14s. 3(2)insertedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10sch. para. 2(2)(c)Yes
Administration of Justice (Scotland) Act 19331933 c. 41s. 25(2)repealedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10sch. para. 3(a)Yes
Administration of Justice (Scotland) Act 19331933 c. 41s. 26repealedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10sch. para. 3(b)Yes
Administration of Justice (Scotland) Act 19331933 c. 41s. 27(1)repealedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10sch. para. 3(c)Yes
Administration of Justice (Scotland) Act 19331933 c. 41s. 28repealedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10sch. para. 3(d)Yes
Solicitors (Scotland) Act 19801980 c. 46s. 51(3)(ca)insertedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10sch. para. 4Yes
Court of Session Act 19881988 c. 36s. 11excludedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10s. 20(10)Yes
Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Scotland) Act 19901990 c. 40s. 36(4)repealedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10sch. para. 5Yes
Legal Profession and Legal Aid (Scotland) Act 20072007 asp 5s. 2(2)(b)(va)insertedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10sch. para. 6Yes
Courts Reform (Scotland) Act 20142014 asp 18s. 39power to disapply or modify conferredCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10s. 21(2)(g)Yes
Courts Reform (Scotland) Act 20142014 asp 18s. 81(5)(b)words substitutedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10s. 12(2)Yes
Courts Reform (Scotland) Act 20142014 asp 18s. 103(2)(j)word substitutedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10s. 12(3)(a)Yes
Courts Reform (Scotland) Act 20142014 asp 18s. 103(2)(k)words insertedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10s. 12(3)(b)Yes
Courts Reform (Scotland) Act 20142014 asp 18s. 104(2)(j)word substitutedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10s. 12(4)(a)Yes
Courts Reform (Scotland) Act 20142014 asp 18s. 104(2)(k)words insertedCivil Litigation (Expenses and Group Proceedings) (Scotland) Act 20182018 asp 10s. 12(4)(b)Yes

Yn ôl i’r brig

Close

Newidiadau sy’n effeithio ar

Defnyddiwch y cyfleuster hwn i chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar un eitem o ddeddfwriaeth neu fwy yn seiliedig ar y meini prawf isod. Neu, gallech adael yr ochr hon o’r ffurflen yn wag i chwilio am y newidiadau ac effeithiau ar unrhyw ddeddfwriaeth ddiwygiedig.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau yn effeithio ar y math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo. Mae’r rhestr gwymp yn cynnwys y mathau hynny o ddeddfwriaeth ble mae gennym fersiynau diwygiedig ohonynt ar legislation.gov.uk.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau sy’n effeithio ar ddeddfwriaeth blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

A wnaed gan

Cyfyngwch eich chwiliad ar gyfer deddfwriaeth a newidiwyd trwy roi manylion ynglŷn â’r ddeddfwriaeth a wnaeth yr effeithiau hyn yn defnyddio’r ochr hon o’r ffurflen. Neu, gadewch yr ochr hon o’r ffurflen yn wag ar gyfer effeithiau a newidiadau a wnaed gan unrhyw ddeddfwriaeth.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i’r math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo yn defnyddio’r blwch cwymplen.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd. Gair o gyngor: i chwilio ar gyfer yr holl newidiadau a wnaed gan yr holl ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol, rhowch y flwyddyn ar yr ochr hon o’r ffurflen, gan adael yr ochr ‘Newidiadau sy’n effeithio’ yn wag.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau a wnaed gan eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

Defnyddiwch y blychau ticio i weld naill ai:

  • Holl newidiadau: Yr holl newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch chwiliad
  • Newidiadau a weithredwyd: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ac sydd wedi eu gweithredu i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
  • Newidiadau heb eu gweithredu: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ond sydd heb eu gweithredu eto i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
Close

Trefnu fesul Gweithredwyd

Mae tic gwyrdd yn dynodi fod y newid wedi ei weithredu i destun y ddeddfwriaeth ar y safle hwn gan y tîm golygyddol legislation.gov.uk.

Ble nad oes tic gwyrdd, nid yw’r newidiadau ac effeithiau wedi eu gweithredu eto ac maent hefyd yn cael eu harddangos ar y cyd â chynnwys deddfwriaeth ar lefel darpariaeth yn y blwch coch ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’.

Close

Math o effaith

Mae yna sawl math gwahanol o effaith. Gall “effaith” ddynodi unrhyw fodd ble mae deddfwriaeth yn effeithio ar neu’n newid deddfwriaeth arall. Mae yna dri phrif fath o effaith sy’n arwain at destun y ddeddfwriaeth yn newid: mewnosodiadau (ychwanegir testun), amnewidiad (mae’r testun yn cael amnewid) a diddymiad (ble nad oes gan y testun presennol effaith ac y gellir ei dynnu o’r ddeddfwriaeth). Yn ogystal, mae yna rai effeithiau a gofnodir gennym nad ydynt yn arwain at newid i destun y ddeddfwriaeth e.e. “Gweithredwyd” a ddefnyddir ble mae darpariaethau'r ddeddfwriaeth bresennol yn cael ei weithredu i ddeddfwriaeth newydd neu i gyfres o amgylchiadau a ddynodir yn y ddeddfwriaeth sy’n ei weithredu.