Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Newidiadau i Ddeddfwriaeth

Mae eich chwiliad am newidiadau sy’n effeithio ar holl ddeddfwriaeth a wnaed gan Deddfau Senedd yr Alban yn 2011 rhifo 11 wedi dod o hyd i 24 o ganlyniadau:

Chwilio

Newidiadau sy’n effeithio ar:Changes that affect help
gwnaed gan:Made by help

Canlyniadau yn dangosResults showing help
1 i 24 o 24 o ganlyniadau
Newidiadau sy’n effeithio arA wnaed gan
Sort by Deddfwriaeth wedi NewidSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth wedi NewidMath o effaithType of effect helpSort by Trefnu yn ôl Teitl Deddfwriaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul GweithredwydAmendment applied helpNodyn
Cremation Act 19021902 c. 8 s. 7 words repealedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 sch. 2 para. 1(2)(a) Yes
Cremation Act 19021902 c. 8 s. 7 words repealedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 sch. 2 para. 1(2)(b) Yes
Cremation Act 19021902 c. 8 s. 7A 7B insertedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 sch. 2 para. 1(3) Yes
Cremation Act 19021902 c. 8 s. 8(1) words insertedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 sch. 2 para. 1(4) Yes
Cremation Act 19521952 c. 31 s. 2(2) words repealedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 sch. 2 para. 2 Yes
Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 19651965 c. 49 s. 21(2)(a) words insertedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 s. 26(1) Yes
Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 19651965 c. 49s. 21(2)(b) and wordrepealedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 s. 27(a) Yes
Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 19651965 c. 49 s. 21(3)(a) words repealedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 s. 27(b) Yes
Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 19651965 c. 49 s. 21(5) repealedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 sch. 2 para. 3 Yes
Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 19651965 c. 49 s. 24(1) words insertedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 s. 26(2)(a) Yes
Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 19651965 c. 49 s. 24(1) words insertedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 s. 26(2)(b) Yes
Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 19651965 c. 49 s. 24(1A) insertedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 sch. 2 para. 4 Yes
Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 19651965 c. 49 s. 24A insertedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 s. 2 Yes
Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 19651965 c. 49 s. 24B insertedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 s. 6 Yes
Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 19651965 c. 49 s. 25B(1) words insertedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 s. 5(a) Yes
Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 19651965 c. 49 s. 25B(2A) insertedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 s. 5(b) Yes
Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 19651965 c. 49 s. 27(2) (3) repealedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 sch. 2 para. 5 Yes
Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 19651965 c. 49 s. 27A insertedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 s. 25 Yes
Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 19651965 c. 49 s. 56(1) words insertedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 sch. 2 para. 6(a) Yes
Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 19651965 c. 49 s. 56(1) words insertedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 sch. 2 para. 6(b) Yes
Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 19651965 c. 49 s. 56(1) words insertedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11 sch. 2 para. 6(c) Yes
National Health Service (Scotland) Act 19781978 c. 29Sch. 5A para. 7AinsertedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11sch. 1 para. 2Yes
National Health Service (Scotland) Act 19781978 c. 29Sch. 5A para. 11(1)word substitutedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11sch. 1 para. 3(a)Yes
National Health Service (Scotland) Act 19781978 c. 29Sch. 5A para. 11(2A)-(2C)insertedCertification of Death (Scotland) Act 20112011 asp 11sch. 1 para. 3(b)Yes

Yn ôl i’r brig

Close

Newidiadau sy’n effeithio ar

Defnyddiwch y cyfleuster hwn i chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar un eitem o ddeddfwriaeth neu fwy yn seiliedig ar y meini prawf isod. Neu, gallech adael yr ochr hon o’r ffurflen yn wag i chwilio am y newidiadau ac effeithiau ar unrhyw ddeddfwriaeth ddiwygiedig.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau yn effeithio ar y math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo. Mae’r rhestr gwymp yn cynnwys y mathau hynny o ddeddfwriaeth ble mae gennym fersiynau diwygiedig ohonynt ar legislation.gov.uk.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau sy’n effeithio ar ddeddfwriaeth blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

A wnaed gan

Cyfyngwch eich chwiliad ar gyfer deddfwriaeth a newidiwyd trwy roi manylion ynglŷn â’r ddeddfwriaeth a wnaeth yr effeithiau hyn yn defnyddio’r ochr hon o’r ffurflen. Neu, gadewch yr ochr hon o’r ffurflen yn wag ar gyfer effeithiau a newidiadau a wnaed gan unrhyw ddeddfwriaeth.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i’r math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo yn defnyddio’r blwch cwymplen.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd. Gair o gyngor: i chwilio ar gyfer yr holl newidiadau a wnaed gan yr holl ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol, rhowch y flwyddyn ar yr ochr hon o’r ffurflen, gan adael yr ochr ‘Newidiadau sy’n effeithio’ yn wag.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau a wnaed gan eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

Defnyddiwch y blychau ticio i weld naill ai:

  • Holl newidiadau: Yr holl newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch chwiliad
  • Newidiadau a weithredwyd: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ac sydd wedi eu gweithredu i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
  • Newidiadau heb eu gweithredu: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ond sydd heb eu gweithredu eto i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
Close

Trefnu fesul Gweithredwyd

Mae tic gwyrdd yn dynodi fod y newid wedi ei weithredu i destun y ddeddfwriaeth ar y safle hwn gan y tîm golygyddol legislation.gov.uk.

Ble nad oes tic gwyrdd, nid yw’r newidiadau ac effeithiau wedi eu gweithredu eto ac maent hefyd yn cael eu harddangos ar y cyd â chynnwys deddfwriaeth ar lefel darpariaeth yn y blwch coch ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’.

Close

Math o effaith

Mae yna sawl math gwahanol o effaith. Gall “effaith” ddynodi unrhyw fodd ble mae deddfwriaeth yn effeithio ar neu’n newid deddfwriaeth arall. Mae yna dri phrif fath o effaith sy’n arwain at destun y ddeddfwriaeth yn newid: mewnosodiadau (ychwanegir testun), amnewidiad (mae’r testun yn cael amnewid) a diddymiad (ble nad oes gan y testun presennol effaith ac y gellir ei dynnu o’r ddeddfwriaeth). Yn ogystal, mae yna rai effeithiau a gofnodir gennym nad ydynt yn arwain at newid i destun y ddeddfwriaeth e.e. “Gweithredwyd” a ddefnyddir ble mae darpariaethau'r ddeddfwriaeth bresennol yn cael ei weithredu i ddeddfwriaeth newydd neu i gyfres o amgylchiadau a ddynodir yn y ddeddfwriaeth sy’n ei weithredu.