Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Newidiadau i Ddeddfwriaeth

Mae eich chwiliad am newidiadau sy’n effeithio ar holl ddeddfwriaeth a wnaed gan Deddfau Senedd yr Alban yn 2002 rhifo 11 wedi dod o hyd i 33 o ganlyniadau:

Chwilio

Newidiadau sy’n effeithio ar:Changes that affect help
gwnaed gan:Made by help

Canlyniadau yn dangosResults showing help
1 i 33 o 33 o ganlyniadau
Newidiadau sy’n effeithio arA wnaed gan
Sort by Deddfwriaeth wedi NewidSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth wedi NewidMath o effaithType of effect helpSort by Trefnu yn ôl Teitl Deddfwriaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul GweithredwydAmendment applied helpNodyn
Local Government (Scotland) Act 19751975 c. 30Pt. 2Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 1Yes
Local Government (Scotland) Act 19751975 c. 30Sch. 4Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 1Yes
Local Government (Scotland) Act 19751975 c. 30Sch. 5Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 1Yes
Local Government (Scotland) Act 19781978 c. 4s. 4Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 2Yes
Local Government Act 19781978 c. 39s. 1Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 3Yes
Local Government, Planning and Land Act 19801980 c. 65s. 184(2)Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 4Yes
Local Government (Miscellaneous Provisions) (Scotland) Act 19811981 c. 23Sch. 1Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 5Yes
Mental Health (Scotland) Act 19841984 c. 36s. 115(3)(c)Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 6Yes
Hospital Complaints Procedure Act 19851985 c. 42s. 1(2)Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 7Yes
Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Scotland) Act 19851985 c. 73s. 55Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 8Yes
Legal Aid (Scotland) Act 19861986 c. 47s. 34(2)(d)Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 9Yes
Local Government Act 19881988 c. 9Sch. 3 para. 11-17Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 10Yes
Housing (Scotland) Act 19881988 c. 43Sch. 2 para. 4Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 11Yes
Official Secrets Act 19891989 c. 6Sch. 1 para. 1(f)Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 12Yes
Local Government and Housing Act 19891989 c. 42s. 23(2)Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 13(a)Yes
Local Government and Housing Act 19891989 c. 42s. 27Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 13(b)Yes
Local Government and Housing Act 19891989 c. 42s. 29Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 13(c)Yes
Local Government and Housing Act 19891989 c. 42Sch. 11 para. 44-46Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 13(d)Yes
Health Service Commissioners Act 19931993 c. 46ActScottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 14Yes
Local Government etc. (Scotland) Act 19941994 c. 39Sch. 13 para. 100(6)(7)Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 15Yes
Children (Scotland) Act 19951995 c. 36Sch. 4 para. 25Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 16Yes
Town and Country Planning (Scotland) Act 19971997 c. 8Sch. 4 para. 8(2)Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 17Yes
Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Scotland) Act 19971997 c. 9Sch. 3 para. 7(2)Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 18Yes
Planning (Hazardous Substances) (Scotland) Act 19971997 c. 10Sch. para. 7(2)Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 19Yes
Scottish Legal Services Ombudsman and Commissioner for Local Administration in Scotland Act 19971997 c. 35Pt. 2Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 20Yes
Ethical Standards in Public Life etc. (Scotland) Act 20002000 asp 7s. 8(8)(b)Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 21(a)Yes
National Parks (Scotland) Act 20002000 asp 10Sch. 5 para. 5Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 22Yes
Freedom of Information Act 20002000 c. 36s. 76(1)Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 23(2)Yes
Freedom of Information Act 20002000 c. 36Sch. 7 para. 13Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 23(3)Yes
Regulation of Care (Scotland) Act 20012001 asp 8s. 66Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 24Yes
Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11ActScottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 17Yes
Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11ActScottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 18Yes
Scottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11ActScottish Public Services Ombudsman Act 20022002 asp 11Sch. 6 para. 19Yes

Yn ôl i’r brig

Close

Newidiadau sy’n effeithio ar

Defnyddiwch y cyfleuster hwn i chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar un eitem o ddeddfwriaeth neu fwy yn seiliedig ar y meini prawf isod. Neu, gallech adael yr ochr hon o’r ffurflen yn wag i chwilio am y newidiadau ac effeithiau ar unrhyw ddeddfwriaeth ddiwygiedig.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau yn effeithio ar y math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo. Mae’r rhestr gwymp yn cynnwys y mathau hynny o ddeddfwriaeth ble mae gennym fersiynau diwygiedig ohonynt ar legislation.gov.uk.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau sy’n effeithio ar ddeddfwriaeth blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

A wnaed gan

Cyfyngwch eich chwiliad ar gyfer deddfwriaeth a newidiwyd trwy roi manylion ynglŷn â’r ddeddfwriaeth a wnaeth yr effeithiau hyn yn defnyddio’r ochr hon o’r ffurflen. Neu, gadewch yr ochr hon o’r ffurflen yn wag ar gyfer effeithiau a newidiadau a wnaed gan unrhyw ddeddfwriaeth.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i’r math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo yn defnyddio’r blwch cwymplen.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd. Gair o gyngor: i chwilio ar gyfer yr holl newidiadau a wnaed gan yr holl ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol, rhowch y flwyddyn ar yr ochr hon o’r ffurflen, gan adael yr ochr ‘Newidiadau sy’n effeithio’ yn wag.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau a wnaed gan eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

Defnyddiwch y blychau ticio i weld naill ai:

  • Holl newidiadau: Yr holl newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch chwiliad
  • Newidiadau a weithredwyd: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ac sydd wedi eu gweithredu i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
  • Newidiadau heb eu gweithredu: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ond sydd heb eu gweithredu eto i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
Close

Trefnu fesul Gweithredwyd

Mae tic gwyrdd yn dynodi fod y newid wedi ei weithredu i destun y ddeddfwriaeth ar y safle hwn gan y tîm golygyddol legislation.gov.uk.

Ble nad oes tic gwyrdd, nid yw’r newidiadau ac effeithiau wedi eu gweithredu eto ac maent hefyd yn cael eu harddangos ar y cyd â chynnwys deddfwriaeth ar lefel darpariaeth yn y blwch coch ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’.

Close

Math o effaith

Mae yna sawl math gwahanol o effaith. Gall “effaith” ddynodi unrhyw fodd ble mae deddfwriaeth yn effeithio ar neu’n newid deddfwriaeth arall. Mae yna dri phrif fath o effaith sy’n arwain at destun y ddeddfwriaeth yn newid: mewnosodiadau (ychwanegir testun), amnewidiad (mae’r testun yn cael amnewid) a diddymiad (ble nad oes gan y testun presennol effaith ac y gellir ei dynnu o’r ddeddfwriaeth). Yn ogystal, mae yna rai effeithiau a gofnodir gennym nad ydynt yn arwain at newid i destun y ddeddfwriaeth e.e. “Gweithredwyd” a ddefnyddir ble mae darpariaethau'r ddeddfwriaeth bresennol yn cael ei weithredu i ddeddfwriaeth newydd neu i gyfres o amgylchiadau a ddynodir yn y ddeddfwriaeth sy’n ei weithredu.