Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Deddfau Senedd Lloegr wedi dod o hyd i 79 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol 1267 - 1706
Complete
Set ddata gyflawn

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 100 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

120013001400150016001700

Yn ôl i’r brig