Search Legislation

Search Results

Your title search for a55 has returned 194 results.

Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to Junction 36a (Broughton), Flintshire) and The A494 Trunk Road (Ewloe Interchange, Flintshire to the Wales/England Border) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20162016 No. 480Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Gyffordd 36a (Brychdyn), Sir y Fflint) a Chefnffordd yr A494 (Cyfnewidfa Ewloe, Sir y Fflint i Ffin Cymru/Lloegr) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2016
The A55 Trunk Road (Junction 27 (Talardy Interchange), Denbighshire to Junction 31 (Crossways Interchange), Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20162016 No. 479Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 27 (Cyfnewidfa Talardy), Sir Ddinbych i Gyffordd 31 (Cyfnewidfa Crossways), Sir y Fflint) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2016
The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to the Wales/England Border) and The A494/A550 Trunk Road (Ewloe Interchange, Flintshire) (Temporary Speed Limits & Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 472Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Ffin Cymru/Lloegr) a Chefnffordd yr A494/A550 (Cyfnewidfa Ewloe, Sir y Fflint) (Terfynau Cyflymder a Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
The A55 Trunk Road (Junction 22, Old Colwyn to Junction 20, Brompton Avenue, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 428Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 22, Hen Golwyn i Gyffordd 20, Brompton Avenue, Conwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
The A55 Trunk Road (Junction 19, Llandudno Junction to Junction 22, Old Colwyn, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 424Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 19, Cyffordd Llandudno i Gyffordd 22, Hen Golwyn, Conwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
The A55 Trunk Road (Junction 1, Kingsland Roundabout, Holyhead, Isle of Anglesey to east of Junction 11, Llys y Gwynt Interchange, Bangor, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 MPH Speed Limit) Order 20162016 No. 422Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 1, Cylchfan Kingsland, Caergybi, Ynys Môn i Fan i’r Dwyrain o Gyffordd 11, Cyfnewidfa Llys y Gwynt, Bangor, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro) 2016
The A55 Trunk Road (Junction 24 (Faenol Interchange), Conwy to Junction 27 (Talardy Interchange), Denbighshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20162016 No. 381Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 24 (Cyfnewidfa’r Faenol), Conwy i Gyffordd 27 (Cyfnewidfa Talardy), Sir Ddinbych) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2016
The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway between Junction 12 (Tal-y-Bont) and Junction 14 (Madryn), Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20162016 No. 379Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua’r Dwyrain rhwng Cyffordd 12 (Tal-y-bont) a Chyffordd 14 (Madryn), Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2016
The A55 Trunk Road (Lay-bys between Junction 2 (Trearddur Bay) & Junction 8 (Llanfair PG), Isle of Anglesey) (Restriction of Waiting) Order 20162016 No. 256Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cilfannau rhwng Cyffordd 2 (Bae Trearddur) a Chyffordd 8 (Llanfair Pwllgwyngyll), Ynys Môn) (Cyfyngu ar Aros) 2016
The A55 Trunk Road (Westbound On-Slip Road, Junction 19, Glan Conwy Interchange, Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 168Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffordd Ymuno tua'r Gorllewin, Cyffordd 19, Cyfnewidfa Glanconwy, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
The A55 Trunk Road (Conwy Tunnel, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions a Restrictions) Order 20162016 No. 122Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Conwy, Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2016
The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20152015 No. 2080Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-clip, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (West of Penmaenbach Tunnel to Junction 15a, Red Gables, Penmaenmawr, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20152015 No. 1719Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Man i’r Gorllewin o Dwnnel Penmaen-bach i Gyffordd 15a, Red Gables, Penmaen-mawr, Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Slip Roads at Junction 6 (Nant Turnpike Interchange), Isle of Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1717Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael wrth Gyffordd 6 (Cyfnewidfa Tyrpeg Nant), Ynys Môn) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Juntion 8, Pant Lodge Interchange, Isle of Anglesey to Junction 9, Treborth Interchange, Gwynedd) (Britannia Bridge High Winds) (Temporary Prohibition of Vehicles and Cyclists) Order 20152015 No. 1713Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 8, Cyfnewidfa Pant Lodge, Ynys Môn i Gyffordd 9, Cyfnewidfa Treborth, Gwynedd) (Gwyntoedd Cryfion ar Bont Britannia) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 32 (Dolphin Junction) to Junction 34 (Ewloe Interchange), Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20152015 No. 1712Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 32 (Cyffordd Dolphin) i Gyffordd 34 (Cyfnewidfa Ewloe), Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 36, Warren Interchange to Junction 36A, Broughton, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 1617Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 36, Cyfnewidfa Warren i Gyffordd 36A, Brychdyn, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange) to Junction 14 (Madryn Interchange), Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 1606Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt) i Gyffordd 14 (Cyfnewidfa Madryn), Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to Junction 36a (Broughton), Flintshire) and The A494 Trunk Road (Ewloe Interchange, Flintshire to the Wales/England Border) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20152015 No. 1291Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Gyffordd 36a (Brychdyn), Sir y Fflint) a Chefnffordd yr A494 (Cyfnewidfa Ewlo, Sir y Fflint i Ffin Cymru/Lloegr) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to the Wales/England Border) and The A494/A550 Trunk Road (Ewloe Interchange, Flintshire) (Temporary 40 mph Speed Limit & Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1283Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Ffin Cymru/Lloegr) a Chefnffordd yr A494/A550 (Cyfnewidfa Ewloe, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 40 mya a Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015

Back to top