Search Legislation

Search Results

Your title search for a55 has returned 164 results.

Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
The A55 Trunk Road (Junction 14, Madryn Interchange, Gwynedd to Junction 15, Llanfairfechan Roundabout, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 291Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 14, Cyfnewidfa Madryn, Gwynedd i Gyffordd 15, Cylchfan Llanfairfechan, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 27, Talardy Interchange, Denbighshire, Eastbound On Slip Road) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 281Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 27, Cyfnewidfa Talardy, Sir Ddinbych, Slipffordd Ymuno Tua’r Dwyrain) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Eastbound Slip Roads at Junction 17 (Conwy Morfa), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 280Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael tua’r Dwyrain wrth Gyffordd 17 (Morfa Conwy), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt) to Junction 14 (Madryn Interchange), Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20152015 No. 262Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Llys y Gwynt) i Gyffordd 14 (Cyfnewidfa Madryn), Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Westbound Exit Slip Road at Junction 20 (Princes Drive), Colwyn Bay, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 71Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffordd Ymadael Tua’r Gorllewin wrth Gyffordd 20 (Rhodfa’r Tywysog), Bae Colwyn, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Slip Roads at Junction 20, Brompton Avenue and Junction 21, Victoria Avenue, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 45Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffyrdd Ymuno wrth Gyffordd 20, Brompton Avenue a Chyffordd 21, Victoria Avenue, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Westbound On-Slip Roads at Junction 23a, Dundonald Avenue and Junction 24, Faenol, Abergele, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 3414Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffyrdd Ymuno tua’r Gorllewin wrth Gyffordd 23a, Dundonald Avenue a Chyffordd 24, y Faenol, Abergele, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough)(Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) (No.2) Order 20142014 No. 3377Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-clip, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) (Rhif 2) 2014
The A55 Trunk Road (Junctions 40-36a Westbound and Eastbound Carriageways) (Temporary Restriction of Traffic) Order 20142014 No. 3174UK Statutory Instruments
The A55 Trunk Road (Junction 35 to the Wales/England Border, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibition & 40 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 3166Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 35 i Ffin Cymru/Lloegr, Sir y Fflint) (Gwahardd Traffig Dros Dro a Therfyn Cyflymder o 40 mya) 2014
The A55 Trunk Road (Junction 40, Southbound Entry Slip Road) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20142014 No. 3002UK Statutory Instruments
The A55 Trunk Road (Junction 8 (Pant Lodge Interchange), Anglesey to Junction 9 (Treborth Interchange), Gwynedd) (Prohibition of Pedestrians) Order 20142014 No. 2927Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 8 (Cyfnewidfa Pant Lodge), Ynys Môn i Gyffordd 9 (Cyfnewidfa Treborth), Gwynedd) (Gwahardd Cerddwyr) 2014
The A55 Trunk Road (Slip Roads at Junction 13, Abergwyngregyn and Junction 14, Madryn Interchange, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 2895Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael wrth Gyffordd 13, Abergwyngregyn a Chyffordd 14, Cyfnewidfa Madryn, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Conwy Tunnel, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20142014 No. 2892Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Conwy, Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Junction 33b, Alltami and Junction 34, Ewloe, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 2836Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 33b, Alltami a Chyffordd 34, Ewlo, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Lay-bys near Junction 9 (Treborth) & Junction 11 (Llandygai), Gwynedd) (Prohibition of Waiting) Order 20142014 No. 2694Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cilfannau ger Cyffordd 9 (Treborth) a Chyffordd 11 (Llandygai), Gwynedd) (Gwahardd Aros) 2014
The A55 Trunk Road (Kingsland Roundabout to Junction 7, Cefn Du Interchange, Isle of Anglesey) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20142014 No. 2649Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cylchfan Kingsland i Gyffordd 7, Cyfnewidfa Cefn Du, Ynys Môn) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2014
The A55 and A494 Trunk Roads (St Davids Park Interchange to Pinfold Lane Junction, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions and 40 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 2579Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffyrdd yr A55 a’r A494 (Cyfnewidfa Parc Dewi Sant i Gyffordd Pinfold Lane, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau Traffig Dros Dro a Therfyn Cyflymder 40 MYA) 2014
The A55 Trunk Road (Junction 27 (Talardy Interchange), Denbighshire to Junction 24 (Faenol Interchange), Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20142014 No. 2578Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 27 (Cyfnewidfa Talardy), Sir Ddinbych i Gyffordd 24 (Cyfnewidfa’r Faenol), Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Junction 36A, Broughton, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 2544Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 36A, Brychdyn, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014

Back to top