Search Legislation

Search Results

Your title search for a55 has returned 138 results.

Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
The A55 Trunk Road (Broughton, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20142014 No. 1779Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Brychdyn, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Junction 7, Cefn Du Interchange, Isle of Anglesey to Junction 10, Caernarfon Road Interchange, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20142014 No. 1549Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 7, Cyfnewidfa Cefn Du, Ynys Môn i Gyffordd 10, Cyfnewidfa Ffordd Caernarfon, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Slip Roads at Junction 27 (St Asaph), Denbighshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20142014 No. 1499Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Slipffyrdd wrth Gyffordd 27 (Llanelwy), Sir Ddinbych) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Junction 34, Ewloe Interchange, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 1498Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 34, Cyfnewidfa Ewloe, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Junction 9 (Treborth Interchange) to Britannia Bridge, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 1136Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 9 (Cyfnewidfa Treborth) i Bont Britannia, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to Junction 33a (Northop) Flintshire) and The A494/A550 Trunk Road (Drome Corner to the Wales / England Border, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 1078Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Gyffordd 33a (Llaneurgain) Sir y Fflint) a Chefnffordd yr A494/A550 (Drome Corner i Ffin Cymru / Lloegr, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Junction 20, Conway Road, Colwyn Bay, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 1055Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 20, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to the Wales/England Border) and The A494/A550 Trunk Road (Ewloe Interchange, Flintshire) (Temporary 40 mph Speed Limit & Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 915Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Ffin Cymru/Lloegr) a Chefnffordd yr A494/A550 (Cyfnewidfa Ewloe, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 40 mya a Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20142014 No. 827Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-clip, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway between Junction 30 (Travellers’ Inn Junction) and Junction 33 (Northop), Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20142014 No. 712Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua'r Dwyrain rhwng Cyffordd 30 (Cyffordd Travellers' Inn) a Chyffordd 33 (Llaneurgain), Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Junction 20, Brompton Avenue, Colwyn Bay, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 709Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 20, Brompton Avenue, Bae Colwyn, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Junction 27, Denbighshire to Junction 31, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20142014 No. 541Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 27, Sir Ddinbych i Gyffordd 31, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Junction 27, St Asaph, Denbighshire, Eastbound On Slip Road) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 34Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 27, Llanelwy, Sir Ddinbych, Ffordd Ymuno tua'r Dwyrain) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Junctions 35-38 Westbound and Eastbound Carriageways) (Temporary Prohibition and Restriction of Traffic) Order 20132013 No. 3288UK Statutory Instruments
The A55 Trunk Road (Penmaenbach Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) (No.2) Order 20132013 No. 3257Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Penmaen-bach, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) (Rhif 2) 2013
The A55 Trunk Road (Conwy Tunnel, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) (No 2) Order 20132013 No. 3238Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Conwy, Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) (Rhif 2) 2013
The A55 Trunk Road (Junction 33A, Brookside Interchange to Junction 35, Dobshill Interchange) and the A494 Trunk Road (Drome Corner Interchange to St Davids Park Interchange), Flintshire (Temporary Prohibition of Vehicles and 40 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 2976Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 33A, Cyfnewidfa Brookside i Gyffordd 35, Cyfnewidfa Dobshill) a Chefnffordd yr A494 (Cyfnewidfa Drome Corner i Gyfnewidfa Parc Dewi Sant), Sir y Fflint (Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Therfyn Cyflymder 40 MYA) 2013
The A55 Trunk Road (Junction 33A, Brookside Interchange to Junction 35, Dobshill Interchange) and the A494 Trunk Road (Plough Lane Interchange to Ewloe Interchange), Flintshire (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20132013 No. 2894Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 33A, Cyfnewidfa Brookside i Gyffordd 35, Cyfnewidfa Dobshill) a Chefnffordd yr A494 (Cyfnewidfa Plough Lane i Gyfnewidfa Ewlo), Sir y Fflint (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013
The A494 and A55 Trunk Roads (St Davids Park Interchange to Ewloe Interchange, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20132013 No. 2873Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffyrdd yr A494 a'r A55 (Cyfnewidfa Parc Dewi Sant i Gyfnewidfa Ewloe, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013
The A55 Trunk Road (Junction 35a to 38 Eastbound and Westbound Carriageways and Slip Roads) and the A483 (Junction 38 with the A55 to Rossett Northbound and Southbound Carriageways) (Temporary Prohibition and Restriction of Traffic)Order 20132013 No. 2609UK Statutory Instruments

Back to top