Search Legislation

Search Results

Your title search for a55 has returned 177 results.

Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange) to Junction 14 (Madryn Interchange), Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 1606Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt) i Gyffordd 14 (Cyfnewidfa Madryn), Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to Junction 36a (Broughton), Flintshire) and The A494 Trunk Road (Ewloe Interchange, Flintshire to the Wales/England Border) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20152015 No. 1291Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Gyffordd 36a (Brychdyn), Sir y Fflint) a Chefnffordd yr A494 (Cyfnewidfa Ewlo, Sir y Fflint i Ffin Cymru/Lloegr) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to the Wales/England Border) and The A494/A550 Trunk Road (Ewloe Interchange, Flintshire) (Temporary 40 mph Speed Limit & Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1283Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Ffin Cymru/Lloegr) a Chefnffordd yr A494/A550 (Cyfnewidfa Ewloe, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 40 mya a Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Penmaenbach Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20152015 No. 1229Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Penmaen-bach, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 23, Llanddulas to Junction 22, Old Colwyn, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 849Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 23, Llanddulas i Gyffordd 22, Hen Golwyn, Conwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 1, Kingsland Roundabout, Holyhead, Isle of Anglesey to east of Junction 11, Llys y Gwynt Interchange, Bangor, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 MPH Speed Limit) Order 20152015 No. 691Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 1, Cylchfan Kingsland, Caergybi, Ynys Môn i Fan i’r Dwyrain o Gyffordd 11, Cyfnewidfa Llys y Gwynt, Bangor, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder o 40 mya Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 22 (Old Colwyn) to Junction 23 (Llanddulas), Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20152015 No. 690Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 22 (Hen Golwyn) i Gyffordd 23 (Llanddulas), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 19 (Llandudno Junction) to Junction 22 (Old Colwyn), Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20152015 No. 689Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 19 (Cyffordd Llandudno) i Gyffordd 22 (Hen Golwyn), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 17 (Conwy Morfa) to Junction 19 (Glan Conwy), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 mph Speed Limit) Order 20152015 No. 688Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 17 (Morfa Conwy) i Gyffordd 19 (Llansanffraid Glan Conwy), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder o 40 mya Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 31 (Caerwys) to Junction 32 (Dolphin Junction), Flintshire) (Temporary 40 mph Speed Limit & Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 517Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 31 (Caerwys) i Gyffordd 32 (Cyffordd Dolphin), Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 40 mya a Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 8, Pant Lodge Interchange, Isle of Anglesey to Junction 9, Treborth Interchange, Gwynedd) (50 MPH Speed Limit) Order 20152015 No. 304Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 8, Cyfnewidfa Pant Lodge, Ynys Môn i Gyffordd 9, Cyfnewidfa Treborth, Gwynedd) (Terfyn Cyflymder 50 MYA) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 11, Llys y Gwynt, Llandygai, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 297Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11, Llys y Gwynt, Llandygái, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Westbound Slip Roads at Junction 17 (Conwy Morfa), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 292Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael tua’r Gorllewin wrth Gyffordd 17 (Morfa Conwy), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 14, Madryn Interchange, Gwynedd to Junction 15, Llanfairfechan Roundabout, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 291Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 14, Cyfnewidfa Madryn, Gwynedd i Gyffordd 15, Cylchfan Llanfairfechan, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 27, Talardy Interchange, Denbighshire, Eastbound On Slip Road) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 281Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 27, Cyfnewidfa Talardy, Sir Ddinbych, Slipffordd Ymuno Tua’r Dwyrain) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Eastbound Slip Roads at Junction 17 (Conwy Morfa), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 280Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael tua’r Dwyrain wrth Gyffordd 17 (Morfa Conwy), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt) to Junction 14 (Madryn Interchange), Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20152015 No. 262Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Llys y Gwynt) i Gyffordd 14 (Cyfnewidfa Madryn), Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Westbound Exit Slip Road at Junction 20 (Princes Drive), Colwyn Bay, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 71Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffordd Ymadael Tua’r Gorllewin wrth Gyffordd 20 (Rhodfa’r Tywysog), Bae Colwyn, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Slip Roads at Junction 20, Brompton Avenue and Junction 21, Victoria Avenue, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 45Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffyrdd Ymuno wrth Gyffordd 20, Brompton Avenue a Chyffordd 21, Victoria Avenue, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Westbound On-Slip Roads at Junction 23a, Dundonald Avenue and Junction 24, Faenol, Abergele, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 3414Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffyrdd Ymuno tua’r Gorllewin wrth Gyffordd 23a, Dundonald Avenue a Chyffordd 24, y Faenol, Abergele, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014

Back to top