Search Legislation

Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

This section has no associated Explanatory Notes

2Mae adran 12 yn gymwys i is-ddeddfau a wnaed –

(a)o dan y deddfiadau a restrir yng ngholofn gyntaf tabl 2,

(b)mewn perthynas â’r pwnc a restrir yn ail golofn tabl 2,

(c)gan y math o awdurdod a restrir yn nhrydedd golofn tabl 2.

TABL 2

Y deddfiad y gwneir is-ddeddfau odanoPwnc yr is-ddeddfauY math o awdurdod sy’n gwneud yr is-ddeddfau
Adran 68 o Ddeddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847Rheoleiddio cerbydau hacnaiCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 164 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1875Rhodfeydd cyhoeddus a thiroedd hamddenCyngor sir, cyngor bwrdeistref sirol a chyngor cymuned
Adran 6 o Ddeddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1889Rheoleiddio bysiau a dynnir gan geffylauCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adrannau 12 a 15 o Ddeddf Mannau Agored 1906Mannau agored a mynwentyddCyngor sir, cyngor bwrdeistref sirol a chyngor cymuned
Adran 82 o Ddeddf Diwygio Deddfau Iechyd y Cyhoedd 1907Glan y môrCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 83 o Ddeddf Diwygio Deddfau Iechyd y Cyhoedd 1907PromenadauCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 18 o Ddeddf Plant a Phobl Ifanc 1933Cyfyngiadau ar gyflogi plantCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 20 o Ddeddf Plant a Phobl Ifanc 1933Cyfyngiadau ar gymryd plant ymlaen neu gyflogi plant wrth farchnata ar strydoeddCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 81 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1936Atal niwsansau penodolCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 82 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1936Symud mater neu hylif annymunol drwy strydoeddCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 87 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1936Darparu cyfleusterau cyhoeddusCyngor sir, cyngor bwrdeistref sirol a chyngor cymuned
Adran 198 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1936Darparu marwdai ac ystafelloedd post-mortemCyngor sir, cyngor bwrdeistref sirol a chyngor cymuned
Adran 223 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1936Rheoleiddio baddonau, ymolchfeydd, pyllau nofio etcCyngor sir, cyngor bwrdeistref sirol a chyngor cymuned
Adran 231 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1936Baddonau cyhoeddusCyngor sir, cyngor bwrdeistref sirol a chyngor cymuned
Adran 233 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1936O ran pyllau nofio a baddonau nad ydynt o dan reolaeth awdurdod lleol;Cyngor sir, cyngor bwrdeistref sirol a chyngor cymuned
Adran 268 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1936Atal niwsansau mewn cysylltiad â defnyddio pebyll, faniau etcCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 270 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1936Lletya casglwyr hopys a phersonau a gymerir ymlaen i wneud gwaith tebygCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 75 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1961Ffeiriau pleser a rhinciau sglefrolioCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 76 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1961Cychod neu fadau pleser glan y môrCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 77 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1961Trinwyr gwallt a barbwyrCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 19 o Ddeddf Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd Cyhoeddus 1964Rheoleiddio ymddygiad personau mewn llyfrgelloedd ac amgueddfeydd a defnyddio’r cyfleusterau hynnyCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 35 o Ddeddf Priffyrdd 1980Rheoleiddio rhodfeyddCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 114 o Ddeddf Priffyrdd 1980Ymddygiad personau sy’n defnyddio neu’n mynd i gyfleusterau cyhoeddus a ddarperir gan awdurdodau priffyrddCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 14 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982AciwbigoCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 15 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982Tatŵio, lliwio croen yn lled-barhaol, tyllu cosmetig ac electrolysisCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 60 o Ddeddf Bwyd 1984Rheoleiddio ac atal niwsansau mewn marchnadoeddCyngor sir, cyngor bwrdeistref sirol a chyngor cymuned
Adran 31 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984Defnyddio ffordd fel lle chwarae i blantCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 57(7) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984Defnydd o fannau parcioCynghorau cymuned
Adran 23 o Ddeddf Tai 1985Rheoli, defnyddio a rheoleiddio tai awdurdod lleol, y defnydd o dir a ddarperir mewn cysylltiad â thai ac mewn perthynas â thai llety awdurdod lleolCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol
Adran 16 o Ddeddf Morglawdd Bae Caerdydd 1993Rheolaeth dda a llywodraeth o faeau mewndirol a harbyrauCyngor Sir (Caerdydd)
Adran 2 o’r Ddeddf honRheolaeth dda a llywodraethCyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

See additional information alongside the content

Show Explanatory Notes for Sections: Displays relevant parts of the explanatory notes interweaved within the legislation content.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources