Search Legislation

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Darparu Gwasanaethau Iechyd) (Cymru) 2015

 Help about what version

What Version

 Help about opening options

Opening Options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau)

Mae adran 47(6) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (“Deddf 2014”) yn rhoi’r pŵer i awdurdod lleol i drefnu i lety ynghyd â gofal nyrsio gan nyrs gofrestredig gael eu darparu os yw’r awdurdod lleol yn cael cydsyniad gan y Bwrdd Iechyd Lleol perthnasol yn achos llety yng Nghymru, neu’r grŵp comisiynu clinigol perthnasol yn achos llety yn Lloegr. Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth bellach ynghylch trefniadau o’r fath.

Mae’r Rheoliadau hefyd yn gwneud darpariaeth ar gyfer datrys anghydfodau rhwng awdurdod lleol a chorff iechyd ynghylch pa un a yw’n ofynnol darparu gwasanaeth neu gyfleuster o dan ddeddfiad iechyd ai peidio. Os yw’n ofynnol darparu gwasanaeth neu gyfleuster o dan ddeddfiad iechyd, mae adran 47(1) yn darparu nad oes gan awdurdod lleol bŵer i ddiwallu anghenion person am ofal a chymorth drwy ddarparu neu drwy drefnu i ddarparu gwasanaeth neu gyfleuster o’r fath, oni bai y byddai gwneud hynny yn gysylltiedig â gwneud rhywbeth arall i ddiwallu anghenion y person, neu’n ategol at wneud hynny.

Mae rheoliad 3 yn pennu, at ddibenion adran 47(6) o Ddeddf 2014, y corff iechyd perthnasol y mae rhaid i’r awdurdod lleol gael cydsyniad ganddo er mwyn gwneud trefniadau i lety ynghyd â gofal nyrsio gan nyrs gofrestredig gael eu darparu.

Mae rheoliad 4 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol wneud trefniadau mewn cysylltiad â datrys anghydfodau rhwng yr awdurdod a Bwrdd Iechyd Lleol neu grŵp comisiynu clinigol ynghylch pa un a yw’n ofynnol darparu gwasanaeth neu gyfleuster o dan ddeddfiad iechyd ai peidio, gan gynnwys anghydfodau ynghylch cymhwystra am Ofal Iechyd Parhaus y GIG. Mae hefyd yn pennu darpariaethau y mae rhaid eu cynnwys yn y trefniadau hynny.

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ni luniwyd asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources