Search Legislation

Gorchymyn Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaeth Drosiannol) 2009

 Help about what version

What Version

 Help about opening options

Opening Options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Diwrnodau Penodedig

2.—(1Daw darpariaethau canlynol y Mesur i rym ar 7 Rhagfyr 2009 —

(a)adran 1 (dehongli);

(b)adran 4 (llunio cwricwla lleol ar gyfer disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4) at y diben o wneud y gwaith paratoi angenrheidiol i lunio cwricwlwm lleol yn unol â darpariaethau adran 4 pan ddaw i rym yn llawn ac at ddibenion gwneud rheoliadau o dan adran 116A(5) o Ddeddf 2002 a rhoi cyfarwyddiadau o dan adran 116A(6) o Ddeddf 2002;

(c)adran 7 (dewisiadau disgyblion o gyrsiau cwricwlwm lleol) at y diben o wneud rheoliadau o dan adran 116D(2) o Ddeddf 2002;

(ch)adran 9 (penderfyniad pennaeth ysgol ynghylch hawlogaeth) at y diben o wneud rheoliadau o dan adran 116F(3) o Ddeddf 2002;

(d)adran 11 (penderfyniad pennaeth ysgol i ddileu hawlogaeth) at y diben o wneud rheoliadau o dan adran 116H(3) o Ddeddf 2002;

(dd)adran 12 (cynllunio'r cwricwlwm lleol);

(e)adran 13 (cyflawni hawolgaethau'r cwricwlwm lleol: cydweithio);

(f)adran 14 (cydweithio: canllawiau a chyfarwyddiadau);

(ff)adran 18 (cwricwlwm lleol: cyfarwyddiadau);

(g)adran 20 (rheoliadau a gorchmynion: y weithdrefn);

(ng)adran 40 (gwasanaethau a ddarperir gan ysgolion a gynhelir a sefydliadau addysg bellach);

(h)adran 41 (dyletswyddau cyrff llywodraethu);

(i)adran 42 (diwygiadau i Ddeddf Dysgu a Medrau 2000);

(j)adran 43 (y ddogfen llwybr dysgu);

(l)adran 44 (llwybrau dysgu: dehongli);

(ll)adran 45 (darparu gwybodaeth am y cwricwlwm);

(m)adran 47 (mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol) i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau'r Atodlen a bennir ym mharagraff (n);

(n)paragraffau 11 i 22 o'r Atodlen (mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol).

(2Daw darpariaethau canlynol y Mesur i rym ar 1 Ionawr 2010—

(a)adran 2 (dyletswydd i weithredu gofynion cyffredinol);

(b)adran 3 (y cwricwlwm sylfaenol ar gyfer pob ysgol a gynhelir yng Nghymru);

(c)adran 4 (llunio cwricwla lleol ar gyfer disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4) yn llawn;

(ch)adran 5 (cwricwla lleol: yr Iaith Gymraeg);

(d)adran 6 (awdurdodau â mwy nag un cwricwlwm lleol);

(dd)adran 7 (dewisiadau disgyblion o gyrsiau cwricwlwm lleol) yn llawn;

(e)adran 8 (hawlogaethau disgyblion o ran y cwricwlwm lleol);

(f)adran 9 (penderfyniad pennaeth ysgol ynghylch hawlogaeth) yn llawn;

(ff)adran 10 (cyflawni hawlogaethau'r cwricwlwm lleol);

(g)adran 11 (penderfyniad pennaeth ysgol i ddileu hawlogaeth) yn llawn.

(ng)adran 15 (pŵer i ddiwygio meysydd dysgu);

(h)adran 16 (cymhwyso darpariaethau cwricwlwm lleol i blant nad ydynt yn ddisgyblion cofrestredig);

(i)adran 17 (cymhwyso darpariaethau cwricwlwm lleol i blant sy'n ddisgyblion cofrestredig mewn ysgolion arbennig);

(j)adran 19 (pwerau i newid neu ddileu gofynion ar gyfer y pedwerydd cyfnod allweddol).

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources