Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Mesur Ffioedd Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2010

Adran 12 – Taliadau uniongyrchol

28.Mae’r adran hon yn berthnasol  pan fo awdurdod lleol yn gwneud taliadau uniongyrchol i unigolyn o dan adran 57 o Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2001. Rhaid darllen yr adran ar y cyd ag adran 57 o Ddeddf 2001 a’r pwerau llunio rheoliadau yn yr adran honno.

29.Mae is-adrannau (2) a (3) yn rhoi’r pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau am daliadau uniongyrchol sy’n gwneud darpariaeth sy’n cyfateb i’r ddarpariaeth a wneir, neu y caniateir ei gwneud, o dan adrannau 1-11 o’r Mesur hwn. Mae is-adran (4) yn rhoi enghreifftiau o’r math o ddarpariaeth y caniateir ei gwneud o dan reoliadau o’r fath (mae’r enghreifftiau hyn yn cyfateb i’r ddarpariaeth a wneir gan yr adrannau blaenorol). Mae is-adran (5) yn diffinio termau penodol a ddefnyddir yn yr adran.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Assembly Government department responsible for the subject matter of the Measure to explain what the Measure sets out to achieve and to make the Measure accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Measures of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources