Search Legislation

Search Results

Your search for Acts of Senedd Cymru has returned 12 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 2020 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to indicate the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

20202030

Narrow results by:

Legislation by Type

  • Acts of Senedd Cymru (12)
Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
Agriculture (Wales) Act 20232023 asc 4Acts of Senedd Cymru
Deddf Amaethyddiaeth (Cymru) 2023
Historic Environment (Wales) Act 20232023 asc 3Acts of Senedd Cymru
Deddf Yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2023
The Environmental Protection (Single-use Plastic Products) (Wales) Act 20232023 asc 2Acts of Senedd Cymru
Deddf Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) 2023
Social Partnership and Public Procurement (Wales) Act 20232023 asc 1Acts of Senedd Cymru
Deddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) 2023
Welsh Tax Acts etc. (Power to Modify) Act 20222022 asc 2Acts of Senedd Cymru
Deddf Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) 2022
Tertiary Education and Research (Wales) Act 20222022 asc 1Acts of Senedd Cymru
Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022
Curriculum and Assessment (Wales) Act 20212021 asc 4Acts of Senedd Cymru
Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021
Renting Homes (Amendment) (Wales) Act 20212021 asc 3Acts of Senedd Cymru
Deddf Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) 2021
Welsh Elections (Coronavirus) Act 20212021 asc 2Acts of Senedd Cymru
Deddf Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 2021
Local Government and Elections (Wales) Act 20212021 asc 1Acts of Senedd Cymru
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021
Wild Animals and Circuses (Wales) Act 20202020 asc 2Acts of Senedd Cymru
Deddf Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) 2020
Health and Social Care (Quality and Engagement) (Wales) Act 20202020 asc 1Acts of Senedd Cymru
Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020

Back to top