Search Legislation

Search Results

Your title search for equalities act in legislation has returned 82 results.

Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersSort ascending by Legislation type
International Development (Gender Equality) Act 20142014 c. 9UK Public General Acts
Equality Act 20102010 c. 15UK Public General Acts
Equality Act 20062006 c. 3UK Public General Acts
The Equality Act 2010 (Specific Duties) (Scotland) Amendment Regulations 20222022 No. 151Scottish Statutory Instruments
The Equality Act 2010 (Disabled School Pupils) (Wales) Regulations 20212021 No. 1418 (W. 368)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Disgyblion Ysgol Anabl) (Cymru) 2021
The Equality Act 2010 (Authorities subject to a duty regarding Socio-economic Inequalities) (No. 2) (Wales) Regulations 20212021 No. 1351 (W. 350)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Awdurdodau sy’n ddarostyngedig i ddyletswydd ynghylch Anghydraddoldebau Economaidd-gymdeithasol) (Rhif 2) (Cymru) 2021
The Equality Act 2010 (Commencement No. 16) (Wales and Scotland) Order 20212021 No. 1322UK Statutory Instruments
The Equality Act 2010 (Specific Duties) (Scotland) Amendment Regulations 20212021 No. 473Scottish Statutory Instruments
The Equality Act 2010 (Specification of Public Authorities) (Scotland) Order 20212021 No. 471Scottish Statutory Instruments
The Equality Act 2010 (Capacity of parents and persons over compulsory school age) (Wales) Regulations 20212021 No. 403 (W. 131)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Galluedd rhieni a phersonau sy’n hŷn na’r oedran ysgol gorfodol) (Cymru) 2021
The Equality Act 2010 (Public Authorities subject to the Public Sector Equality Duty) (Wales) Order 20212021 No. 347 (W. 100)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cydraddoldeb 2010 (Awdurdodau Cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus) (Cymru) 2021
The Equality Act 2010 (Commencement No. 15) (Wales) Order 20212021 No. 298 (C. 10) (W. 75)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cydraddoldeb 2010 (Cychwyn Rhif 15) (Cymru) 2021
The Equality Act 2010 (Authorities subject to a duty regarding Socio-economic Inequalities) (Wales) Regulations 20212021 No. 295 (W. 72)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Awdurdodau sy’n ddarostyngedig i ddyletswydd ynghylch Anghydraddoldebau Economaidd-gymdeithasol) (Cymru) 2021
The Equality Act 2010 (Specification of Public Authorities) (Scotland) Order 20202020 No. 313Scottish Statutory Instruments
The Equality Act 2010 (Commencement No. 14) (Wales) Order 20192019 No. 1469 (C. 52) (W. 259)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cydraddoldeb 2010 (Cychwyn Rhif 14) (Cymru) 2019
The Equality Act (Age Exceptions for Pension Schemes) (Amendment) Order 20192019 No. 879UK Statutory Instruments
The Equality Act 2010 (Statutory Duties) (Wales) (Amendment) (EU Exit) Regulations 20192019 No. 120 (W. 31)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
The Equality Act 2010 (Specific Duties) (Scotland) Amendment Regulations 20182018 No. 220Scottish Statutory Instruments
The Equality Act 2010 (Authorities subject to the Socio-economic Inequality Duty) (Scotland) Regulations 20182018 No. 101Scottish Statutory Instruments
The Equality Act 2010 (General Qualifications Bodies) (Appropriate Regulator and Relevant Qualifications) (Amendment) (England) Regulations 20172017 No. 705UK Statutory Instruments

Back to top