Search Legislation

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

 Help about what version

What Version

 Help about opening options

Opening Options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Diwygio Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014

2.—(1Mae Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014 wedi eu diwygio fel a ganlyn.

(2Yn rheoliad 5 (bwydydd nad ydynt wedi eu rhagbecynnu etc. sy’n cynnwys sylwedd neu gynnyrch alergenaidd etc.), ym mharagraff (2)—

(a)yn is-baragraff (a), ar ôl “ragbecynnu,” mewnosoder “neu”;

(b)yn is-baragraff (b), yn lle “, neu” rhodder “.”;

(c)hepgorer is-baragraff (c).

(3Ar ôl rheoliad 5, mewnosoder—

Bwydydd sydd wedi eu rhagbecynnu i’w gwerthu’n uniongyrchol – dyletswydd i restru cynhwysion

5A.(1) Rhaid i weithredwr busnes bwyd sy’n cynnig gwerthu bwyd y mae’r rheoliad hwn yn gymwys iddo ddarparu’n uniongyrchol ar y pecyn neu ar label sydd ynghlwm wrth y pecyn y manylion sy’n ofynnol o dan y canlynol—

(a)Erthygl 9(1)(b) (rhestr cynhwysion), fel y’i darllenir gyda’r canlynol—

(i)Erthygl 13(1) i (3),

(ii)Erthygl 15,

(iii)Erthygl 16(2), i’r graddau y mae’n ymwneud â’r manylion sy’n ofynnol o dan Erthygl 9(1)(b),

(iv)Erthygl 17, fel y’i darllenir gyda Rhannau A ac C o Atodiad 6 ac, yn achos cynhwysyn sy’n defnyddio dynodiad briwgig fel enw, y pwyntiau canlynol o Ran B o Atodiad 6—

(aa)pwynt 1, a

(bb)pwynt 3, fel y’i darllenir gyda rheoliad 4 ac Atodlen 2,

(v)Erthygl 18, fel y’i darllenir gydag Atodiad 7 a pharagraff (1)(a)(iv) o’r rheoliad hwn,

(vi)Erthygl 19(1), a

(vii)Erthygl 20;

(b)Erthygl 9(1)(c) (labelu sylweddau neu gynhyrchion penodol sy’n peri alergeddau neu anoddefeddau) fel y’i darllenir gydag Erthygl 21(1) ac Atodiad 2.

(2) Mae’r rheoliad hwn yn gymwys i fwyd—

(a)a gynigir i’w werthu i ddefnyddiwr terfynol neu i arlwywr mawr ac eithrio drwy gyfrwng cyfathrebu o hirbell, a

(b)sydd wedi ei ragbecynnu i’w werthu’n uniongyrchol.

(4Yn rheoliad 6 (bwydydd nad ydynt wedi eu rhagbecynnu etc. – gofyniad cyffredinol i’w henwi), ym mharagraff (2)—

(a)yn is-baragraff (a), ar ôl “ragbecynnu,” mewnosoder “neu”;

(b)yn is-baragraff (b), yn lle “, neu” rhodder “.”;

(c)hepgorer is-baragraff (c).

(5Ar ôl rheoliad 6, mewnosoder—

Bwydydd sydd wedi eu rhagbecynnu i’w gwerthu’n uniongyrchol – gofyniad cyffredinol i’w henwi

6A.(1) Rhaid i weithredwr busnes bwyd sy’n cynnig gwerthu bwyd y mae’r rheoliad hwn yn gymwys iddo ddarparu’r manylion sy’n ofynnol o dan Erthygl 9(1)(a) (enw’r bwyd), fel y’i darllenir gyda’r canlynol—

(a)Erthygl 17(1) i (4),

(b)Rhan A o Atodiad 6, ac

(c)yn achos bwyd a gynigir i’w werthu gan ddefnyddio dynodiad briwgig yn enw—

(i)Erthygl 17(5),

(ii)pwynt 1 o Ran B o Atodiad 6, a

(iii)pwynt 3 o Ran B o Atodiad 6, fel y’i darllenir gyda rheoliad 4 ac Atodlen 2.

(2) Mae’r rheoliad hwn yn gymwys i fwyd—

(a)a gynigir i’w werthu i ddefnyddiwr terfynol neu i arlwywr mawr, a

(b)sydd wedi ei ragbecynnu i’w werthu’n uniongyrchol.

(3) Rhaid i’r manylion ym mharagraff (1) gael eu darparu’n uniongyrchol ar y pecyn neu ar label sydd ynghlwm wrth y pecyn, ac eithrio yn achos cynnig i werthu a wneir drwy gyfrwng cyfathrebu o hirbell.

(6Yn rheoliad 10(1) (trosedd)—

(a)yn is-baragraff (b), hepgorer “neu”;

(b)ar ôl is-baragraff (b) mewnosoder—

(ba)â rheoliad 5A(1)(b); neu.

(7Yn rheoliad 12 (cymhwyso darpariaethau’r Ddeddf), ym mharagraff (1)(a)—

(a)ar ôl paragraff (ii), mewnosoder—

(iia)rheoliad 5A(1);;

(b)ar ôl paragraff (iii), mewnosoder—

(iiia)rheoliad 6A(1) neu (3);.

(8Yn Atodlen 1 (darpariaethau y Rheoliadau hyn sy’n cynnwys cyfeiriadau newidiadwy at FIC neu Reoliad 828/2014 yn rhinwedd rheoliad 2(3)), mewnosoder y cofnodion a ganlyn yn y lleoedd priodol—

Rheoliad 5A(1);

Rheoliad 6A(1).

(9Yn Atodlen 4 (cymhwyso ac addasu darpariaethau’r Ddeddf), yn Rhan 1, ym mharagraff 1, yn adran 10(1A)(d) wedi ei haddasu—

(a)ar ôl is-baragraff (i) mewnosoder—

(ia)regulation 5A(1);;

(b)ar ôl is-baragraff (ii) mewnosoder—

(iia)regulation 6A(1) or (3);.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources