xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Y darpariaethau sy’n dod i rym ar 2 Mawrth 2020

2.  Daw’r darpariaethau a ganlyn o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 i rym ar 2 Mawrth 2020—

(a)adran 1 at bob diben sy’n weddill;

(b)adrannau 2 i 25;

(c)Atodlen 1.