Search Legislation

Gorchymyn Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 5) 2020

 Help about what version

What Version

 Help about opening options

Opening Options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2020 Rhif 1048 (Cy. 234) (C. 30)

Iechyd Y Cyhoedd, Cymru

Gorchymyn Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 5) 2020

Gwnaed

25 Medi 2020

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddir gan adran 126(2) o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017(1), yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn:

Enwi a dehongli

1.—(1Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 5) 2020.

(2Yn y Gorchymyn hwn, ystyr “y Ddeddf” yw Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017.

Y darpariaethau sy’n dod i rym ar 29 Medi 2020

2.—(1Daw’r darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf i rym, i’r graddau sy’n angenrheidiol at ddiben gwneud rheoliadau, ar 29 Medi 2020—

(a)adran 6 (y drosedd o fethu ag atal ysmygu mewn mangre ddi-fwg);

(b)adran 10 (tir ysgolion);

(c)adran 11 (tir ysbytai);

(d)adran 17 (arwyddion: mangreoedd di-fwg);

(e)adran 18 (awdurdodau gorfodi);

(f)adran 27 (hysbysiadau cosb benodedig) i’r graddau y mae’n ymwneud ag Atodlen 1;

(g)adran 28 (dehongli’r Bennod hon); ac

(h)Atodlen 1 (cosbau penodedig).

(2Daw’r darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf i rym ar 29 Medi 2020—

(a)adran 15 (cerbydau di-fwg); a

(b)adran 16 (mangreoedd di-fwg: esemptiadau).

Vaughan Gething

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, un o Weinidogion Cymru

25 Medi 2020

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Mae’r Gorchymyn hwn, sydd wedi ei wneud gan Weinidogion Cymru, yn dwyn i rym ddarpariaethau penodedig o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (“y Ddeddf”).

Mae erthygl 2(1) yn dwyn i rym y darpariaethau a ganlyn ym Mhennod 1 o Ran 3 o’r Ddeddf (ysmygu) ar 29 Medi 2020, i’r graddau sy’n angenrheidiol at ddiben galluogi i reoliadau gael eu gwneud o dan y darpariaethau hynny—

 • dran 6 sy’n ymwneud â’r drosedd o fethu ag atal ysmygu mewn mangre ddi-fwg;

 • adran 10 sy’n ymwneud â thir ysgolion;

 • adran 11 sy’n ymwneud â thir ysbytai;

 • adran 17 sy’n ymwneud ag arwyddion: mangreoedd di-fwg;

 • adran 18 sy’n ymwneud ag awdurdodau gorfodi;

 • adran 27 sy’n ymwneud â hysbysiadau cosb benodedig;

 • adran 28 sy’n ymwneud â dehongli Pennod 1 o Ran 3 o’r Ddeddf; ac

 • Atodlen 1 sy’n ymwneud â chosbau penodedig.

Mae erthygl 2(2) yn dwyn i rym adran 15 (cerbydau di-fwg) ac adran 16 (mangreoedd di-fwg: esemptiadau) o’r Ddeddf ar 29 Medi 2020.

NODYN AM Y GORCHMYNION CYCHWYN CYNHARACH

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Mae’r darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf wedi eu dwyn i rym drwy Orchmynion Cychwyn a wnaed cyn dyddiad y Gorchymyn hwn:

Y DdarpariaethY Dyddiad CychwynRhif O.S.
(1)

Ni ddyrannwyd rhif i’r offeryn yn y gyfres o Offerynnau Cychwyn.

(2)

Ni ddyrannwyd rhif i’r offeryn yn y gyfres o Offerynnau Cychwyn.

Adran 24 Hydref 2017

2017/949

(Cy. 237)

(C. 85)

Adran 34 Hydref 2017

2017/949

(Cy. 237)

(C. 85)

Adran 941 Chwefror 2018

2018/1

(Cy. 1)(1)

Rhan 51 Chwefror 2018

2018/1

(Cy. 1)

Rhan 71 Ebrill 2019

2019/829

(Cy. 152)(2)

Rhan 831 Mai 2018

2018/605

(Cy. 116)

(C. 48)

Adran 1194 Hydref 2017

2017/949

(Cy. 237)

(C. 85)

Atodlen 431 Mai 2018

2018/605

(Cy. 116)

(C. 48)

Gweler hefyd adran 126(1) o’r Ddeddf ar gyfer y darpariaethau a ddaeth i rym ar 3 Gorffennaf 2017 (dyddiad y Cydsyniad Brenhinol).

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources