xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Y darpariaethau sy’n dod i rym ar 31 Mai 2018

2.  Y diwrnod penodedig i’r darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf ddod i rym yw 31 Mai 2018—

(a)Rhan 8 (darparu toiledau); a

(b)Atodlen 4 (darparu toiledau: diwygiadau canlyniadol).