Search Legislation

Gorchymyn Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 2) 2018

 Help about what version

What Version

 Help about opening options

Opening Options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2018 Rhif 34 (Cy. 10) (C. 5)

Treth Trafodiadau Tir, Cymru

Gorchymyn Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 2) 2018

Gwnaed

11 Ionawr 2018

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir iddynt gan adran 81(2) a (3) o Ddeddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017(1).

Enwi a dehongli

1.—(1Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 2) 2018.

(2Yn y Gorchymyn hwn, ystyr “y Ddeddf” (“the Act”) yw Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017.

Y darpariaethau sy’n dod i rym ar 25 Ionawr 2018

2.  Y dyddiad penodedig i’r darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf ddod i rym yw 25 Ionawr 2018—

(a)adran 76 (diwygiadau i DCRhT) i’r graddau y mae’n ymwneud â’r paragraffau yn Atodlen 23 y cyfeirir atynt ym mharagraff (b);

(b)yn Atodlen 23—

(i)paragraffau 35 i 38;

(ii)paragraffau 56 i 59;

(iii)paragraff 61;

(iv)paragraff 64; a

(v)paragraffau 68 i 70.

Y darpariaethau sy’n dod i rym ar 1 Ebrill 2018

3.  Daw unrhyw ddarpariaeth o’r Ddeddf, i’r graddau nad yw wedi ei chychwyn cyn 1 Ebrill 2018, i rym ar y dyddiad hwnnw.

Mark Drakeford

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, un o Weinidogion Cymru

11 Ionawr 2018

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Y Gorchymyn hwn yw’r ail orchymyn cychwyn a wneir gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 (“y Ddeddf”).

Mae erthygl 2 o’r Gorchymyn hwn yn dwyn adran 76 o’r Ddeddf i rym ar 25 Ionawr 2018 i raddau cyfyngedig, ynghyd â darpariaethau penodol yn Atodlen 23 i’r Ddeddf. Mae’r darpariaethau hyn yn diwygio amryw o ddarpariaethau yn Rhannau 4 i 8 a 10 o Ddeddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016, a fydd hefyd yn dod i rym ar yr un dyddiad drwy orchymyn cychwyn ar wahân.

Mae erthygl 3 o’r Gorchymyn hwn yn cychwyn darpariaethau’r Ddeddf nad ydynt wedi eu cychwyn yn llawn cyn 1 Ebrill 2018 ar y dyddiad hwnnw.

NODYN AM Y GORCHMYNION CYCHWYN CYNHARACH

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Mae’r darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf wedi eu dwyn i rym drwy orchymyn cychwyn a wnaed cyn dyddiad y Gorchymyn hwn:

Y DdarpariaethY Dyddiad CychwynRhif O.S.
Adran 9(6)18 Hydref 20172017/953 (Cy. 240) (C. 87)
Adran 24 (yn rhannol)18 Hydref 20172017/953 (Cy. 240) (C. 87)
Adran 2518 Hydref 20172017/953 (Cy. 240) (C. 87)
Adran 30(1) ac Atodlen 11 (yn rhannol)18 Hydref 20172017/953 (Cy. 240) (C. 87)
Adran 32(2) ac Atodlen 6 (yn rhannol)18 Hydref 20172017/953 (Cy. 240) (C. 87)
Adran 65(5), (6) a (7)(b)18 Hydref 20172017/953 (Cy. 240) (C. 87)
Adran 76 ac Atodlen 23 (yn rhannol)18 Hydref 20172017/953 (Cy. 240) (C. 87)

Gweler hefyd adran 81(1) o’r Ddeddf ar gyfer y darpariaethau a ddaeth i rym ar 25 Mai 2017 (y diwrnod drannoeth y diwrnod y cafodd y Ddeddf y Cydsyniad Brenhinol).

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources