xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Y ddarpariaeth sy’n dod i rym ar 14 Gorffennaf 2017

2.  Y diwrnod penodedig i adran 81 (sefydlu Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol) o’r Ddeddf ddod i rym yw 14 Gorffennaf 2017.