Search Legislation

Rheoliadau Cofrestru Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2017

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 Cyffredinol

  1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Maeʼr Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru.

  3. 3.Dehongli

 3. RHAN 2 Ceisiadau i Gofrestru o dan Ran 2 o’r Ddeddf

  1. 4.Gwybodaeth a dogfennau sydd i gael eu darparu gan geisydd

  2. 5.Euogfarnau

  3. 6.Cyfweliad

  4. 7.Hysbysiad o newidiadau

  5. 8.Gwybodaeth am staff a gymerir ymlaen ar ôl gwneud cais

 4. RHAN 3 Tystysgrifau Cofrestru

  1. 9.Cynnwys tystysgrif

  2. 10.Dychwelyd tystysgrif

  3. 11.Trosedd

 5. RHAN 4 Amodau ac Adroddiadau

  1. 12.Cais i amrywio neu ddileu amod

  2. 13.Adroddiad o ran hyfywedd ariannol

 6. RHAN 5 Canslo Cofrestriad

  1. 14.Canslo cofrestriad

  2. 15.Cais i ganslo cofrestriad

 7. Llofnod

 8. YR ATODLENNI

  1. ATODLEN 1

   Gwybodaeth sydd i gael ei Chyflenwi ar Gais i Gofrestru fel Person sy’n Cynnal Practis Deintyddol Preifat

   1. RHAN 1

    1. 1.Gwybodaeth am y ceisydd

    2. 2.Pan fo’r ceisydd yn bartneriaeth— (a) enw a chyfeiriad y...

    3. 3.Pan fo’r ceisydd yn sefydliad— (a) enw’r sefydliad a chyfeiriad...

    4. 4.Ym mhob achos— (a) datganiad ynghylch a yw’r person cyfrifol...

   2. RHAN 2

    1. 5.Gwybodaeth am y practis deintyddol preifat

    2. 6.Pan fo’r practis deintyddol preifat yn cael ei weithredu o...

    3. 7.Y disgrifiad o’r practis deintyddol preifat y mae’r ceisydd yn...

    4. 8.Datganiad o ddiben y practis deintyddol preifat.

    5. 9.Datganiad o ran y cyfleusterau a’r gwasanaethau sydd i gael...

    6. 10.Y dyddiad y sefydlwyd y practis deintyddol preifat neu y...

    7. 11.Manylion am y ffioedd dangosol sy’n daladwy gan y defnyddwyr...

    8. 12.Mewn cysylltiad â’r fangre sydd i gael ei defnyddio gan...

    9. 13.Mewn cysylltiad â’r fangre sydd i gael ei defnyddio fel...

    10. 14.Y dibenion y cyfeirir atynt ym mharagraff 13 yw—

    11. 15.Datganiad ynghylch y trefniadau diogelwch, gan gynnwys trefniadau at ddibenion—...

    12. 16.Enw a chyfeiriad unrhyw bractis deintyddol preifat arall, y mae...

    13. 17.A oes, neu a fydd, unrhyw fusnes arall yn cael...

    14. 18.Manylion am unrhyw gynhyrchion laser Dosbarth 3B neu Ddosbarth 4...

    15. 19.Gwybodaeth am swyddi staff

   3. RHAN 3

    1. 20.Gwybodaeth bellach am staff

  2. ATODLEN 2

   Dogfennau sydd i Gael eu Cyflenwi ar Gais i Gofrestru fel Person sy’n Cynnal Practis Deintyddol Preifat

   1. 1.Dogfennau sy’n ymwneud â’r ceisydd

   2. 2.Tystysgrifau neu dystiolaeth addas arall sy’n ymwneud â chymwysterau proffesiynol...

   3. 3.Datganiad gan y person cyfrifol ynghylch cyflwr ei iechyd corfforol...

   4. 4.Mewn perthynas â’r person cyfrifol, tystysgrif cofnod troseddol manwl a...

   5. 5.Pan fo’r ceisydd yn gorff corfforaethol, copi o bob un...

   6. 6.Pan fo’r sefydliad yn is-gwmni i gwmni daliannol, enw a...

   7. 7.Cyfrifon blynyddol diwethaf (os oes rhai) y practis deintyddol preifat....

   8. 8.Tystysgrif yswiriant ar gyfer y ceisydd mewn cysylltiad ag atebolrwydd...

   9. 9.Tystysgrifau cofnodion troseddol mewn cysylltiad â staff

  3. ATODLEN 3

   Gwybodaeth a Dogfennau sydd i Gael eu Cyflenwi ar Gais i Gofrestru fel Rheolwr Practis Deintyddol Preifat

   1. RHAN 1

    1. 1.Gwybodaeth

    2. 2.Manylion am gymwysterau proffesiynol neu dechnegol y ceisydd, a’i brofiad...

    3. 3.Manylion am hyfforddiant proffesiynol y ceisydd sy’n berthnasol i gynnal...

    4. 4.Manylion am hanes cyflogaeth y ceisydd, gan gynnwys enw a...

    5. 5.Manylion am unrhyw fusnes y mae’r ceisydd yn ei gynnal...

    6. 6.(1) Enw a chyfeiriad dau ganolwr— (a) nad ydynt yn...

    7. 7.Enw, cyfeiriad, rhif ffôn, rhif ffacs (os oes un), a...

    8. 8.Os yw’r ceisydd yn ddeintydd neu’n broffesiynolyn gofal deintyddol—

   2. RHAN 2

    1. 9.Dogfennau

    2. 10.Tystysgrifau neu dystiolaeth addas arall sy’n ymwneud â chymwysterau proffesiynol...

    3. 11.Datganiad gan y ceisydd ynghylch cyflwr ei iechyd corfforol a...

    4. 12.Tystysgrif cofnod troseddol manwl a ddyroddir o dan adran 113B...

 9. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources