xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Darpariaethau trosiannol

7.  Nid yw’r diwygiadau i Ddeddf 1990 a wneir gan adran 19 o Ddeddf 2015 yn gymwys i gais am ganiatâd cynllunio a wneir cyn 1 Mawrth 2016.