xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Dirymu

3.  Mae Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 7) 2016(1) wedi ei ddirymu.