Search Legislation

Gorchymyn Cynghorau Iechyd Cymuned (Sefydlu, Trosglwyddo Swyddogaethau a Diddymu) (Cymru) (Diwygio) 2015

 Help about what version

What Version

 Help about opening options

Opening Options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Enwi, cychwyn a dehongli

1.—(1Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Cynghorau Iechyd Cymuned (Sefydlu, Trosglwyddo Swyddogaethau a Diddymu) (Cymru) (Diwygio) 2015 a daw i rym ar 1 Ebrill 2015.

(2Yn y Gorchymyn hwn ystyr “prif Orchymyn” (“principal Order”) yw Gorchymyn Cynghorau Iechyd Cymuned (Sefydlu, Trosglwyddo Swyddogaethau a Diddymu) (Cymru) 2010(1).

Diwygio erthygl 2 o’r prif Orchymyn

2.  Yn erthygl 2 (dehongli) o’r prif Orchymyn—

(a)yn lle’r diffiniad o “ardal CyngorIechyd Cymuned” (“CommunityHealthCouncilarea”) rhodder—

ystyr “ardal Cyngor Iechyd Cymuned” (“Community Health Council area”) yw’r ardal o Gymru y sefydlir Cyngor Iechyd Cymuned ar ei chyfer o dan erthyglau 3 a 3A o’r Gorchymyn hwn;; a

(b)hepgorer diffiniad “y Cynghorau sy’n parhau” (“the continued Councils”).

Sefydlu Cyngor Iechyd Cymuned Powys

3.  Ar ôl erthygl 3 (sefydlu cynghorau iechyd cymuned) o’r prif Orchymyn mewnosoder—

Sefydlu Cyngor Iechyd Cymuned Powys

3A.  Sefydlir Cyngor Iechyd Cymuned Powys yn effeithiol o 1 Ebrill 2015.

Diwygio erthygl 4 o’r prif Orchymyn

4.  Yn erthygl 4(1) (ardaloedd cynghorau iechyd cymuned) o’r prif Orchymyn, ar ôl “ngholofn 2 o Atodlen 1” mewnosoder “a cholofn 2 o Atodlen 1A”.

Swyddogaethau Cyngor Iechyd Cymuned Powys

5.  Ar ôl erthygl 5 (swyddogaethau’r cynghorau newydd) o’r prif Orchymyn mewnosoder—

Swyddogaethau Cyngor Iechyd Cymuned Powys

5A.  Dyma swyddogaethau Cyngor Iechyd Cymuned Powys—

(i)yr hyn a osodir ym mharagraff 1(a) o Atodlen 10 i’r Ddeddf;

(ii)yr hyn a osodir o bryd i’w gilydd gan Weinidogion Cymru mewn rheoliadau a wneir yn unol â pharagraff 2 o Atodlen 10 i’r Ddeddf; a

(iii)byddant yn cynnwys swyddogaethau cyn Gyngor Iechyd Cymuned Brycheiniog a Maesyfed a chyn Gyngor Iechyd Cymuned Maldwyn a drosglwyddir iddo gan erthygl 6A.

Trosglwyddo swyddogaethau, hawliau a rhwymedigaethau i Gyngor Iechyd Cymuned Powys

6.  Ar ôl erthygl 6 (trosglwyddo swyddogaethau, hawliau a rhwymedigaethau i’r cynghorau newydd) o’r prif Orchymyn mewnosoder—

Trosglwyddo swyddogaethau, hawliau a rhwymedigaethau i Gyngor Iechyd Cymuned Powys

6A.(1) Mae’r erthygl hon yn gymwys i unrhyw swyddogaethau neu hawliau oedd yn arferadwy gan gyn Gyngor Iechyd Cymuned Brycheiniog a Maesyfed a chyn Gyngor Iechyd Cymuned Maldwyn neu i rwymedigaethau oedd yn orfodadwy yn eu herbyn ar 1 Ebrill 2015 neu cyn hynny.

(2) Mae gan Gyngor Iechyd Cymuned Powys y buddiant o unrhyw swyddogaeth oedd yn arferadwy neu unrhyw hawl oedd yn orfodadwy gan gyn Gyngor Iechyd Cymuned Brycheiniog a Maesyfed a chyn Gyngor Iechyd Cymuned Maldwyn ar 1 Ebrill 2015 neu cyn hynny.

(3) Rhaid i Gyngor Cymuned Iechyd Powys gymryd cyfrifoldeb dros unrhyw rwymedigaeth oedd yn orfodadwy yn erbyn cyn Gyngor Iechyd Cymuned Brycheiniog a Maesyfed a chyn Gyngor Iechyd Cymuned Maldwyn ar 1 Ebrill 2015 neu cyn hynny.

Darparu Adroddiadau a Chyfrifon cyn Gyngor Iechyd Cymuned Brycheiniog a Maesyfed a chyn Gyngor Iechyd Cymuned Maldwyn

7.  Ar ôl erthygl 7 (darparu adroddiadau a chyfrifon cyn gynghorau) o’r prif Orchymyn mewnosoder—

Darparu Adroddiadau a Chyfrifon cyn Gyngor Iechyd Cymuned Brycheiniog a Maesyfed a chyn Gyngor Iechyd Cymuned Maldwyn

7A.(1) Mae’r erthygl hon yn gymwys i ddarparu adroddiadau a chyfrifon ar ran cyn Gyngor Iechyd Cymuned Brycheiniog a Maesyfed a chyn Gyngor Iechyd Cymuned Maldwyn am y cyfnod o 1 Ebrill 2014 i 31 Mawrth 2015.

(2) Rhaid i Gyngor Iechyd Cymuned Powys gymryd y camau hynny sy’n angenrheidiol i sicrhau bod adroddiadau a chyfrifon cyn Gyngor Iechyd Cymuned Brycheiniog a Maesyfed a chyn Gyngor Iechyd Cymuned Maldwyn am y cyfnod 1 Ebrill 2014 i 31 Mawrth 2015 yn cael eu darparu yn unol â rheoliadau 25 a 41 o’r Rheoliadau.

Darparu ar gyfer parhad wrth arfer swyddogaethau gan Gyngor Iechyd Cymuned Powys

8.  Ar ôl erthygl 8 (darparu ar gyfer parhad wrth arfer swyddogaethau) o’r prif Orchymyn mewnosoder—

Darparu ar gyfer parhad wrth arfer swyddogaethau gan Gyngor Iechyd Cymuned Powys

8A.  Bydd unrhyw beth a wnaed gan gyn Gyngor Iechyd Cymuned Brycheiniog a Maesyfed a chyn Gyngor Iechyd Cymuned Maldwyn neu mewn perthynas â hwynt wrth arfer swyddogaeth neu mewn cysylltiad â’r swyddogaeth honno sydd yn rhinwedd erthygl 6A o’r Gorchymyn hwn yn dod yn swyddogaeth i Gyngor Iechyd Cymuned Powys yn cael effaith, i’r graddau y mae hynny’n angenrheidiol i barhau ei effaith ar 1 Ebrill 2015 ac wedi hynny, megis petai wedi ei wneud gan Gyngor Iechyd Cymuned Powys neu mewn perthynas ag ef.

Diddymiadau

9.  Ar ôl erthygl 9 (diddymiadau) o’r prif Orchymyn mewnosoder—

Diddymu Cyngor Iechyd Cymuned Brycheiniog a Maesyfed a Chyngor Iechyd Cymuned Maldwyn

9A.  Diddymir Cyngor Iechyd Cymuned Brycheiniog a Maesyfed a Chyngor Iechyd Cymuned Maldwyn gydag effaith o 1 Ebrill 2015.

Diwygio erthygl 10 o’r prif Orchymyn

10.  Hepgorer erthygl 10 (Cyngor Iechyd Cymuned Brycheiniog a Maesyfed a Chyngor Iechyd Cymuned Maldwyn i barhau mewn bodolaeth) o’r prif Orchymyn.

Diwygio erthygl 11 o’r prif Orchymyn

11.  Hepgorer erthygl 11 (swyddogaethau’r cynghorau sy’n parhau) o’r prif Orchymyn.

Ardal Bwrdd Iechyd Lleol Cyngor Iechyd Cymuned Powys

12.  Ar ôl Atodlen 1 i’r prif Orchymyn mewnosoder—

Erthyglau 3A a 4

ATODLEN 1AYr Ardal Bwrdd Iechyd Lleol y sefydlir Cyngor Iechyd Cymuned Powys ar ei Chyfer

Colofn 1Colofn 2
Enw’r Cyngor Iechyd Cymuned a sefydlir o dan erthygl 3AArdal Bwrdd Iechyd Lleol y sefydlir y Cyngor Iechyd Cymuned ar ei chyfer
1Cyngor Iechyd Cymuned PowysBwrdd Iechyd Lleol Addysgu Powys

Diwygio Atodlen 3 i’r prif Orchymyn

13.  Hepgorer Atodlen 3 (ardaloedd o fewn prif ardal llywodraeth leol Powys (yr ardal y sefydlir Bwrdd Iechyd Lleol Addysgu Powys ar ei chyfer) y sefydlir y Cynghorau sy’n parhau ar eu cyfer ac y maent yn arfer eu swyddogaethau drostynt) i’r prif Orchymyn.

Mark Drakeford

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, un o Weinidogion Cymru

3 Mawrth 2015

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources