Search Legislation

Rheoliadau Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2011

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 Cyffredinol

  1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Dehongli

  3. 3.Ystyr “ysbyty annibynnol”

  4. 4.Ystyr “clinig annibynnol”

  5. 5.Eithrio ymgymeriad o'r diffiniad o asiantaeth feddygol annibynnol

  6. 6.Datganiad o ddiben

  7. 7.Arweiniad y cleifion

  8. 8.Adolygu'r datganiad o ddiben ac arweiniad y cleifion

  9. 9.Polisïau a gweithdrefnau

 3. RHAN II Personau Cofrestredig

  1. 10.Ffitrwydd y darparwr cofrestredig

  2. 11.Penodi rheolwr

  3. 12.Ffitrwydd y rheolwr

  4. 13.Y person cofrestredig – gofynion cyffredinol

  5. 14.Hysbysu ynghylch tramgwyddau

 4. RHAN III Rhedeg Sefydliadau ac Asiantaethau Gofal Iechyd

  1. Pennod 1 Ansawdd y Gwasanaeth a Ddarperir

   1. 15.Ansawdd y driniaeth a'r gwasanaethau eraill a ddarperir

   2. 16.Diogelu cleifion rhag eu cam-drin

   3. 17.Galluedd cleifion

   4. 18.Preifatrwydd, urddas a pherthnasau

   5. 19.Asesu a monitro ansawdd y ddarpariaeth o wasanaethau, gan gynnwys datganiadau blynyddol

   6. 20.Staffio

   7. 21.Ffitrwydd y gweithwyr

   8. 22.Canllawiau ar gyfer proffesiynolion gofal iechyd

   9. 23.Cofnodion

   10. 24.Cwynion

   11. 25.Ymchwil

  2. Pennod 2 Mangreoedd

   1. 26.Ffitrwydd y fangre

   2. 27.Ffitrwydd y fangre – anabledd dysgu

  3. Pennod 3 Rheolaeth

   1. 28.Ymweliadau gan y darparwr cofrestredig â sefydliadau

   2. 29.Sefyllfa ariannol

  4. Pennod 4 Hysbysiadau sydd i'w rhoi i'r awdurdod cofrestru

   1. 30.Hysbysu am farwolaeth neu absenoldeb diawdurdod claf a gedwir yn gaeth neu sy'n agored i'w gaethiwo o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983

   2. 31.Hysbysu am ddigwyddiadau

   3. 32.Hysbysu ynghylch absenoldeb person cofrestredig

   4. 33.Hysbysu ynghylch newidiadau

   5. 34.Penodi datodwyr etc

   6. 35.Marwolaeth person cofrestredig

 5. RHAN IV Gofynion Ychwanegol sy'n Gymwys i Ysbytai Annibynnol

  1. Pennod 1 Gwasanaethau Patholeg, Dadebru a Thrin Plant mewn Ysbytai Annibynnol

   1. 36.Cymhwyso rheoliadau 37 i 39

   2. 37.Gwasanaethau patholeg

   3. 38.Dadebru

   4. 39.Trin plant

  2. Pennod 2 Ysbytai Annibynnol Lle y Darperir Gwasanaethau Rhestredig Penodol

   1. 40.Gweithdrefnau llawfeddygol

   2. 41.Triniaeth ddeintyddol o dan anesthesia cyffredinol

   3. 42.Gwasanaethau obstetrig – staffio

   4. 43.Gwasanaethau obstetrig – gofynion pellach

   5. 44.Terfynu beichiogrwydd

   6. 45.Defnyddio technegau neu dechnolegau penodol

  3. Pennod 3 Ysbytai Iechyd Meddwl

   1. 46.Cymhwyso rheoliadau 47 i 50

   2. 47.Diogelwch cleifion ac eraill

   3. 48.Ymwelwyr

   4. 49.Cofnodion iechyd meddwl

 6. RHAN V Gofynion Ychwanegol sy'n Gymwys i Glinigau Annibynnol

  1. 50.Clinigau annibynnol

 7. RHAN VI Amrywiol

  1. 51.Cydymffurfio â rheoliadau

  2. 52.Tramgwyddau

  3. 53.Darpariaethau trosiannol

  4. 54.Dirymu ac arbedion

 8. Llofnod

 9. YR ATODLENNI

  1. 1

   Gwybodaeth sydd i'w chynnwys yn y datganiad o ddiben

  2. 2

   Yr wybodaeth sy'n ofynnol ynglŷn â phersonau sy'n bwriadu rhedeg, rheoli neu weithio mewn sefydliad neu asiantaeth

  3. 3

   1. Rhan I Y cyfnod y mae'n rhaid dal gafael ar gofnodion meddygol

   2. Rhan II Cofnodion sydd i'w cynnal ar gyfer arolygu

  4. 4

   1. Rhan I Y manylion sydd i'w cofnodi mewn perthynas â chleifion sy'n cael gwasanaethau obstetrig

   2. RHAN II Y manylion sydd i'w cofnodi mewn perthynas â phlentyn a enir mewn ysbyty annibynnol

 10. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources