xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Diwygio Mesur Addysg (Cymru) 2009

2.  Diwygir Mesur Addysg (Cymru) 2009 (“y Mesur”) yn unol ag erthyglau 3 i 13 o'r Gorchymyn hwn.