Search Legislation

Rheoliadau Cynlluniau Trwyddedau Rheoli Traffig (Cymru) 2009

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 Rhagarweiniad

  1. 1.Enwi, cychwyn, a chymhwyso

  2. 2.Dehongli

 3. RHAN 2 Gwneud cais am gynllun

  1. 3.Ymgynghori ar gyfer cynlluniau trwyddedau newydd

  2. 4.Gofynion gweithdrefnol ar gyfer cyflwyno cynlluniau trwyddedau newydd

  3. 5.Amrywio a dirymu cynlluniau trwyddedau ar gais yr Awdurdod Trwyddedau

 4. RHAN 3 Cynnwys Cynlluniau Trwyddedau

  1. 6.Gwaith penodedig

  2. 7.Ardal benodedig

  3. 8.Strydoedd penodedig

  4. 9.Trwyddedau

  5. 10.Yr amodau a osodir ar drwyddedau

  6. 11.Blaenawdurdodiadau dros dro

  7. 12.Rhif au cyfeirnod trwyddedau

  8. 13.Amodau ar waith nad yw'r gofyniad i gael trwydded yn gymwys iddo

  9. 14.Y meini prawf sydd i'w cymryd i ystyriaeth gan yr Awdurdod Trwyddedau

  10. 15.Adolygu, amrywio a dirymu trwyddedau ac amodau trwyddedau

  11. 16.Terfynau amser ar Awdurdod Trwyddedau

 5. RHAN 4 Cyhoeddusrwydd

  1. 17.Hysbysu o gynllun trwyddedau

 6. RHAN 5 Sancsiynau

  1. 18.Y camau y caniateir eu cymryd am waith sydd heb ei awdurdodi

  2. 19.Tramgwydd ymgymryd â gwaith heb drwydded ofynnol

  3. 20.Tramgwydd torri un o amodau trwydded

  4. 21.Rhoi hysbysiadau cosb benodedig

  5. 22.Y terfyn amser ar gyfer rhoi hysbysiad cosb benodedig

  6. 23.Ffurf ar hysbysiad cosb benodedig

  7. 24.Y cosbau sy'n daladwy pan fo hysbysiad cosb benodedig wedi'i roi

  8. 25.Gostyngiadau am dalu'n gynnar

  9. 26.Arbed rhag achos cyfreithiol pan fo hysbysiad cosb benodedig wedi'i roi

  10. 27.Tynnu hysbysiad cosb benodedig yn ôl

  11. 28.Defnyddio'r symiau a geir o gosbau penodedig

 7. RHAN 6 Ffioedd

  1. 29.Costau rhagnodedig

  2. 30.Pŵer i godi ffi a gostyngiadau

  3. 31.Arbedion rhag talu ffioedd a gostyngiadau

  4. 32.Defnyddio'r symiau a geir fel ffioedd

 8. RHAN 7 Cofrestrau

  1. 33.Dyletswydd i gadw cofrestr

  2. 34.Mynediad i'r gofrestr

 9. RHAN 8 Deddfiadau Eraill

  1. 35.Cymhwyso'r Rhan hon

  2. 36.Datgymhwyso deddfiadau

  3. 37.Addasu deddfiadau

  4. 38.Addasu rheoliadau

 10. RHAN 9 Amrywiol

  1. 39.Cyflwyno dogfennau, etc

  2. 40.Peidio â chamwahaniaethu

 11. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   FFURF AR HYSBYSIAD O GOSB BENODEDIG

  2. ATODLEN 2

   FFURF AR HYSBYSIAD SY'N TYNNU'N ÔL HYSBYSIAD O GOSB BENODEDIG

 12. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources