xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Cyfrifoldeb dros y trefniadau derbyn cychwynnol

3.—(1Gwneir y trefniadau derbyn cychwynnol ar gyfer ysgol newydd a fydd yn ysgol gymunedol neu'n ysgol wirfoddol a reolir gan —

(a)yr awdurdod addysg lleol, neu

(b)y corff llywodraethu dros dro lle bo'r awdurdod, gyda chytundeb y corff hwnnw, wedi dirprwyo iddynt y cyfrifoldeb dros benderfynu'r trefniadau hynny.

(2Gwneir y trefniadau derbyn cychwynnol ar gyfer ysgol newydd a fydd yn ysgol sefydledig neu'n ysgol wirfoddol a gynorthwyir gan —

(a)y corff llywodraethu dros dro, neu

(b)yr hyrwyddwyr —

(i)lle nad yw'r corff hwnnw wedi'i sefydlu eto, a

(ii)lle bo'r hyrwyddwyr yn credu y byddai'n ddoeth i'r trefniadau derbyn gael eu penderfynu yn ddi-oed.