Search Legislation

Mesur Addysg (Cymru) 2009

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 APELAU A HAWLIADAU ADDYSG GAN BLANT

  1. Apelau anghenion addysgol arbennig

   1. 1.Hawl plentyn i apelio mewn cysylltiad ag anghenion addysgol arbennig

   2. 2.Hysbysu a chyflwyno dogfennau

   3. 3.Cyfeillion achos

   4. 4.Cyngor a gwybodaeth

   5. 5.Datrys anghydfodau

   6. 6.Gwasanaethau eirioli annibynnol

   7. 7.Gweithdrefn y Tribiwnlys

   8. 8.Gweithdrefnau ar gyfer gwneud rheoliadau

  2. Hawliadau gwahaniaethu ar sail anabledd

   1. 9.Hawl plentyn i wneud hawliad gwahaniaethu ar sail anabledd

   2. 10.Cyfeillion achos

   3. 11.Cyngor a gwybodaeth

   4. 12.Datrys anghydfodau

   5. 13.Gwasanaethau eirioli annibynnol

   6. 14.Gweithdrefn y Tribiwnlys

   7. 15.Rôl Gweinidogion Cymru

   8. 16.Gweithdrefnau ar gyfer gwneud rheoliadau

  3. Treialu

   1. 17.Treialu hawliau plentyn i apelio neu i wneud hawliad

   2. 18.Pŵer i wneud darpariaeth ynghylch apelau a hawliadau gan blentyn

   3. 19.Dehongli adrannau 17 ac 18

  4. Diddymu ac ailddeddfu Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 yn y dyfodol

   1. 20.Pwerau mewn perthynas â diddymu ac ailddeddfu Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995

 3. RHAN 2 AMRYWIOL A CHYFFREDINOL

  1. Diwygiadau i Ran 7 o Ddeddf Addysg 2002

   1. 21.Y cyfnod sylfaen

  2. Diwygiadau i Ddeddf Dysgu a Medrau 2000

   1. 22.Hawliau mewn perthynas â'r cwricwlwm lleol ar gyfer myfyrwyr 16 i 18 oed

  3. Cyffredinol

   1. 23.Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

   2. 24.Gorchmynion a rheoliadau

   3. 25.Gorchmynion o dan adran 18: y weithdrefn

   4. 26.Cychwyn

   5. 27.Enw byr

  1. YR ATODLEN

   MÅN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

   1. 1.Deddf Addysg 1996 (p. 56)

   2. 2.Yn adran 326(4) (apêl yn erbyn cynnwys datganiad)—

   3. 3.Yn adran 326A (apelau nas gwrthwynebir), yn is-adran (1)(a), yn...

   4. 4.Yn adran 333 (cyfansoddiad Tribiwnlys Cymru), yn is-adran (1ZB), yn...

   5. 5.Yn Atodlen 27 (gwneud a chadw datganiadau o dan adran...

   6. 6.Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 (p.50)

   7. 7.Yn adran 28G (dyletswydd weddilliol: darpariaethau atodol), yn is-adran (5),...

   8. 8.Yn adran 28P (dilysu ac adolygu cytundebau cyrff cyfrifol) yn...

   9. 9.Yn Atodlen 3 (gorfodi a gweithdrefn), Rhan 3 (gwahaniaethu mewn...

   10. 10.Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 (p.40)

   11. 11.Yn lle is-adran (5A) rhodder— (5A) The Welsh Ministers may...

   12. 12.Ar ôl is-adran (6) mewnosoder— (7) In interpreting paragraphs (a)...

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Assembly Government department responsible for the subject matter of the Measure to explain what the Measure sets out to achieve and to make the Measure accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Measures of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources