Chwilio Deddfwriaeth

Gorchymyn Deddf Cymwysterau Cymru 2015 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Trosiannol ac Arbed) 2015

 Help about what version

Pa Fersiwn

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae’r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

erthygl 9

YR ATODLENFfurfiau ar gymhwyster sydd i gael eu trin fel rhai a gymeradwyir o dan adran 19 o’r Ddeddf

Tabl 1

Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd (“TGAU”)

EnwTitleRhif / Number
TGAU Lefel 1/2 CBAC mewn Cymraeg IaithWJEC Level 1/2 GCSE in Cymraeg Iaith601/4944/9
TGAU Lefel 1/2 CBAC mewn DaearyddiaethWJEC Level 1/2 GCSE in Geography601/7663/5
TGAU Lefel 1/2 CBAC mewn Llenyddiaeth GymraegWJEC Level 1/2 GCSE in Llenyddiaeth Gymraeg601/4914/0
TGAU Lefel 1/2 CBAC mewn Llenyddiaeth SaesnegWJEC Level 1/2 GCSE in English Literature601/4942/5
TGAU Lefel 1/2 CBAC mewn MathemategWJEC Level 1/2 GCSE in Mathematics601/4907/3
TGAU Lefel 1/2 CBAC mewn Mathemateg - RhifeddWJEC Level 1/2 GCSE in Mathematics – Numeracy601/4908/5
TGAU Lefel 1/2 CBAC mewn Saesneg IaithWJEC Level 1/2 GCSE in English Language601/4943/7

Tabl 2

Tystysgrif Addysg Gyffredinol (“TAG”) Uwch Gyfrannol

EnwTitleRhif / Number
TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 CBAC mewn BiolegWJEC Level 3 Advanced Subsidiary GCE in Biology601/5864/5
TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 CBAC mewn BusnesWJEC Level 3 Advanced Subsidiary GCE in Business601/5260/6
TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 CBAC mewn Celf a DylunioWJEC Level 3 Advanced Subsidiary GCE in Art and Design601/5347/7
TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 CBAC mewn CemegWJEC Level 3 Advanced Subsidiary GCE in Chemistry601/5866/9
TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 CBAC mewn CyfrifiaduregWJEC Level 3 Advanced Subsidiary GCE in Computer Science601/5391/X
TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 CBAC mewn CymdeithasegWJEC Level 3 Advanced Subsidiary GCE in Sociology601/5258/8
TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 CBAC mewn Cymraeg Iaith GyntafWJEC Level 3 Advanced Subsidiary GCE in Cymraeg Iaith Gyntaf601/5403/2
TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 CBAC mewn EconomegWJEC Level 3 Advanced Subsidiary GCE in Economics601/5228/X
TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 CBAC mewn FfisegWJEC Level 3 Advanced Subsidiary GCE in Physics601/5867/0
TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 CBAC mewn HanesWJEC Level 3 Advanced Subsidiary GCE in History601/5830/X
TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 CBAC mewn Iaith a Llenyddiaeth SaesnegWJEC Level 3 Advanced Subsidiary GCE in English Language and Literature601/5404/4
TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 CBAC mewn Llenyddiaeth SaesnegWJEC Level 3 Advanced Subsidiary GCE in English Literature601/5405/6
TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 CBAC mewn Saesneg IaithWJEC Level 3 Advanced Subsidiary GCE in English Language601/5390/8
TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 CBAC mewn SeicolegWJEC Level 3 Advanced Subsidiary GCE in Psychology601/5759/8

Tabl 3

Tystysgrif Addysg Gyffredinol (“TAG”) Safon Uwch

EnwTitleRhif / Number
TAG Safon Uwch Lefel 3 CBAC mewn BiolegWJEC Level 3 Advanced GCE in Biology601/5846/3
TAG Safon Uwch Lefel 3 CBAC mewn BusnesWJEC Level 3 Advanced GCE in Business601/5238/2
TAG Safon Uwch Lefel 3 CBAC mewn Celf a DylunioWJEC Level 3 Advanced GCE in Art and Design601/5290/4
TAG Safon Uwch Lefel 3 CBAC mewn CemegWJEC Level 3 Advanced GCE in Chemistry601/5847/5
TAG Safon Uwch Lefel 3 CBAC mewn CyfrifiaduregWJEC Level 3 Advanced GCE in Computer Science601/5345/3
TAG Safon Uwch Lefel 3 CBAC mewn CymdeithasegWJEC Level 3 Advanced GCE in Sociology601/5237/0
TAG Safon Uwch Lefel 3 CBAC mewn Cymraeg Iaith GyntafWJEC Level 3 Advanced GCE in Cymraeg Iaith Gyntaf601/5392/1
TAG Safon Uwch Lefel 3 CBAC mewn EconomegWJEC Level 3 Advanced GCE in Economics601/5034/8
TAG Safon Uwch Lefel 3 CBAC mewn FfisegWJEC Level 3 Advanced GCE in Physics601/5848/7
TAG Safon Uwch Lefel 3 CBAC mewn HanesWJEC Level 3 Advanced GCE in History601/5817/7
TAG Safon Uwch Lefel 3 CBAC mewn Iaith a Llenyddiaeth SaesnegWJEC Level 3 Advanced GCE in English Language and Literature601/5388/X
TAG Safon Uwch Lefel 3 CBAC mewn Llenyddiaeth SaesnegWJEC Level 3 Advanced GCE in English Literature601/5389/1
TAG Safon Uwch Lefel 3 CBAC mewn Saesneg IaithWJEC Level 3 Advanced GCE in English Language601/5346/5
TAG Safon Uwch Lefel 3 CBAC mewn SeicolegWJEC Level 3 Advanced GCE in Psychology601/5719/7

Tabl 4

Bagloriaeth Cymru

EnwTitleRhif / Number
Tystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol / Sylfaen CBACWJEC National / Foundation Skills Challenge Certificate601/4915/2
Tystysgrif Her Sgiliau Sylfaen (ôl-16) CBACWJEC Foundation (post-16) Skills Challenge Certificate601/4941/3
Tystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol (ôl-16) CBACWJEC National (post-16) Skills Challenge Certificate601/4916/4
Tystysgrif Her Sgiliau Uwch CBACWJEC Advanced Skills Challenge Certificate601/4917/6
Bagloriaeth Genedlaethol / Sylfaen Cymru CBACWJEC National / Foundation Welsh Baccalaureate601/4918/8
Bagloriaeth Sylfaen (ôl-16) Cymru CBACWJEC Foundation (post-16) Welsh Baccalaureate601/4920/6
Bagloriaeth Genedlaethol (ôl-16) Cymru CBACWJEC National (post-16) Welsh Baccalaureate601/4919/X
Bagloriaeth Uwch Cymru CBACWJEC Advanced Welsh Baccalaureate601/4921/8

Tabl 5

Sgiliau Hanfodol Cymru

EnwTitleRhif / Number
Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 1 Agored CymruAgored Cymru Level 1 Essential Communication Skills601/6825/0
Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 2 Agored CymruAgored Cymru Level 2 Essential Communication Skills601/6828/6
Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 3 Agored CymruAgored Cymru Level 3 Essential Communication Skills601/6829/8
Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol Lefel Mynediad Agored Cymru (Mynediad 3)Agored Cymru Entry Level Essential Employability Skills (Entry 3)601/6866/3
Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol Lefel 1 Agored CymruAgored Cymru Level 1 Essential Employability Skills601/6924/2
Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol Lefel 2 Agored CymruAgored Cymru Level 2 Essential Employability Skills601/6864/X
Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol Lefel 3 Agored CymruAgored Cymru Level 3 Essential Employability Skills601/6865/1
Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol Lefel 1 Agored CymruAgored Cymru Level 1 Essential Application of Number Skills601/6846/8
Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol Lefel 2 Agored CymruAgored Cymru Level 2 Essential Application of Number Skills601/6847/X
Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol Lefel 3 Agored CymruAgored Cymru Level 3 Essential Application of Number Skills601/6863/8
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel Mynediad Agored Cymru (Mynediad 1)Agored Cymru Entry Level Essential Digital Literacy Skills (Entry 1)601/6873/0
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel Mynediad Agored Cymru (Mynediad 2)Agored Cymru Entry Level Essential Digital Literacy Skills (Entry 2)601/6874/2
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel Mynediad Agored Cymru (Mynediad 3)Agored Cymru Entry Level Essential Digital Literacy Skills (Entry 3)601/6876/6
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 1 Agored CymruAgored Cymru Level 1 Essential Digital Literacy Skills601/6868/7
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 2 Agored CymruAgored Cymru Level 2 Essential Digital Literacy Skills601/6870/5
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 3 Agored CymruAgored Cymru Level 3 Essential Digital Literacy Skills601/6872/9
Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 1 CBACWJEC Level 1 Essential Communication Skills601/6859/6
Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 2 CBACWJEC Level 2 Essential Communication Skills601/6860/2
Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 3 CBACWJEC Level 3 Essential Communication Skills601/6861/4
Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol Lefel Mynediad CBAC (Mynediad 3)WJEC Entry Level Essential Employability Skills (Entry 3)601/6867/5
Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol Lefel 1 CBACWJEC Level 1 Essential Employability Skills601/6869/9
Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol Lefel 2 CBACWJEC Level 2 Essential Employability Skills601/6871/7
Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol Lefel 3 CBACWJEC Level 3 Essential Employability Skills601/6875/4
Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol Lefel 1 CBACWJEC Level 1 Essential Application of Number Skills601/6852/3
Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol Lefel 2 CBACWJEC Level 2 Essential Application of Number Skills601/6857/2
Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol Lefel 3 CBACWJEC Level 3 Essential Application of Number Skills601/6858/4
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel Mynediad CBAC (Mynediad 1)WJEC Entry Level Essential Digital Literacy Skills (Entry 1)601/6797/X
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel Mynediad CBAC (Mynediad 2)WJEC Entry Level Essential Digital Literacy Skills (Entry 2)601/6798/1
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel Mynediad CBAC (Mynediad 3)WJEC Entry Level Essential Digital Literacy Skills (Entry 3)601/6799/3
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 1 CBACWJEC Level 1 Essential Digital Literacy Skills601/6850/X
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 2 CBACWJEC Level 2 Essential Digital Literacy Skills601/6851/1
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 3 CBACWJEC Level 3 Essential Digital Literacy Skills601/6862/6
Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 1 City and GuildsCity and Guilds Level 1 Essential Communication Skills601/6805/5
Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 2 City and GuildsCity and Guilds Level 2 Essential Communication Skills601/6809/2
Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 3 City and GuildsCity and Guilds Level 3 Essential Communication Skills601/6813/4
Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol Lefel Mynediad City and Guilds (Mynediad 3)City and Guilds Entry Level Essential Employability Skills (Entry 3)601/6804/3
Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol Lefel 1 City and GuildsCity and Guilds Level 1 Essential Employability Skills601/6807/9
Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol Lefel 2 City and GuildsCity and Guilds Level 2 Essential Employability Skills601/6811/0
Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol Lefel 3 City and GuildsCity and Guilds Level 3 Essential Employability Skills601/6814/6
Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol Lefel 1 City and GuildsCity and Guilds Level 1 Essential Application of Number Skills601/6802/X
Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol Lefel 2 City and GuildsCity and Guilds Level 2 Essential Application of Number Skills601/6808/0
Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol Lefel 3 City and GuildsCity and Guilds Level 3 Essential Application of Number Skills601/6812/2
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel Mynediad City and Guilds (Mynediad 1)City and Guilds Entry Level Essential Digital Literacy Skills (Entry 1)601/6800/6
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel Mynediad City and Guilds (Mynediad 2)City and Guilds Entry Level Essential Digital Literacy Skills (Entry 2)601/6803/1
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel Mynediad City and Guilds (Mynediad 3)City and Guilds Entry Level Essential Digital Literacy Skills (Entry 3)601/6801/8
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 1 City and GuildsCity and Guilds Level 1 Essential Digital Literacy Skills601/6806/7
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 2 City and GuildsCity and Guilds Level 2 Essential Digital Literacy Skills601/6810/9
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 3 City and GuildsCity and Guilds Level 3 Essential Digital Literacy Skills601/6820/1
Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 1 BTEC PearsonPearson BTEC Level 1 Essential Communication Skills601/6835/3
Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 2 BTEC PearsonPearson BTEC Level 2 Essential Communication Skills601/6839/0
Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 3 BTEC PearsonPearson BTEC Level 3 Essential Communication Skills601/6843/2
Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol Lefel Mynediad BTEC Pearson (Mynediad 3)Pearson BTEC Entry Level Essential Employability Skills (Entry 3)601/6833/X
Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol Lefel 1 BTEC PearsonPearson BTEC Level 1 Essential Employability Skills601/6837/7
Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol Lefel 2 BTEC PearsonPearson BTEC Level 2 Essential Employability Skills601/6841/9
Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol Lefel 3 BTEC PearsonPearson BTEC Level 3 Essential Employability Skills601/6845/6
Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol Lefel 1 BTEC PearsonPearson BTEC Level 1 Essential Application of Number Skills601/6834/1
Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol Lefel 2 BTEC PearsonPearson BTEC Level 2 Essential Application of Number Skills601/6838/9
Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol Lefel 3 BTEC PearsonPearson BTEC Level 3 Essential Application of Number Skills601/6842/0
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel Mynediad BTEC Pearson (Mynediad 1)Pearson BTEC Entry Level Essential Digital Literacy Skills (Entry 1)601/6830/4
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel Mynediad BTEC Pearson (Mynediad 2)Pearson BTEC Entry Level Essential Digital Literacy Skills (Entry 2)601/6831/6
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel Mynediad BTEC Pearson (Mynediad 3)Pearson BTEC Entry Level Essential Digital Literacy Skills (Entry 3)601/6832/8
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 1 BTEC PearsonPearson BTEC Level 1 Essential Digital Literacy Skills601/6836/5
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 2 BTEC PearsonPearson BTEC Level 2 Essential Digital Literacy Skills601/6840/7
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 3 BTEC PearsonPearson BTEC Level 3 Essential Digital Literacy Skills601/6844/4

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel gwnaed fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill