xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

RHAN 2Cychwyn

Y darpariaethau sy’n dod i rym ar 21 Medi 2015

2.  Mae darpariaethau’r Ddeddf, i’r graddau nad ydynt wedi eu cychwyn eto, yn dod i rym ar 21 Medi 2015.