Chwilio Deddfwriaeth

Rheoliadau Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru 2012

 Help about what version

Pa Fersiwn

 Help about opening options

Dewisiadau Agor

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae’r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN A CYFFREDINOL

  1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Dehongli

  3. 3.Apelau a hawliadau ar neu ar ôl 6 Mawrth 2012

  4. 4.Dirymiadau ac arbedion

  5. 5.Darpariaethau trosiannol

  6. 6.Yr amcan gor-redol

  7. 7.Rhwymedigaeth ar y partïon i gydweithredu

  8. 8.Dulliau amgen o ddatrys anghydfod

  9. Cyfansoddiad y Tribiwnlys

   1. 9.Aelodau'r panel addysg

   2. 10.Sefydlu panelau tribiwnlys

   3. 11.Aelodaeth panel tribiwnlys

 3. RHAN B APELAU ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG A HAWLIADAU ANABLEDD

  1. CYCHWYN ACHOSION

   1. Gwneud apêl neu hawliad

    1. 12.Cyfnod a ganiateir ar gyfer cychwyn achos

    2. 13.Cais apêl

    3. 14.Cais hawlio

    4. 15.Gweithredu gan Ysgrifennydd y Tribiwnlys

    5. 16.Apêl neu hawliad a wneir y tu allan i'r amser

    6. 17.Digonolrwydd y rhesymau

    7. 18.Cynrychiolwyr yr apelydd neu'r hawlydd

  2. Paratoi achos cyn y gwrandawiad

   1. Datganiadau achos a darpariaeth atodol

    1. 19.Y cyfnod datganiad achos

    2. 20.Datganiad achos a thystiolaeth yr apelydd neu'r hawlydd

    3. 21.Datganiad achos a thystiolaeth yr awdurdod lleol neu'r corff cyfrifol

    4. 22.Newid cynrychiolydd yr awdurdod lleol neu'r corff cyfrifol

    5. 23.Newid yr awdurdod lleol mewn apêl

    6. 24.Copïau o ddogfennau i'r partïon

    7. 25.Methiant i gyflwyno datganiad achos ac absenoldeb gwrthwynebiad

   2. Ymholiadau'r Tribiwnlys

    1. 26.Ymholiadau gan Ysgrifennydd y Tribiwnlys

    2. 27.Methiant i ymateb i ymholiadau a wnaed gan Ysgrifennydd y Tribiwnlys

   3. Pwerau rheoli'r Tribiwnlys

    1. 28.Pwerau cyffredinol

    2. 29.Pŵer i ddileu'r apêl neu'r hawliad

    3. 30.Gorchymyn i ddiwygio datganiad achos

    4. 31.Tystiolaeth a chyflwyniadau

    5. 32.Cyfarwyddiadau wrth baratoi ar gyfer gwrandawiad

    6. 33.Amrywio cyfarwyddiadau neu'u gosod o'r neilltu

    7. 34.Manylion a datganiadau atodol

    8. 35.Datgelu dogfennau a deunydd arall

    9. 36.Methiant i gydymffurfio â chyfarwyddiadau

    10. 37.Cyfuno apelau neu hawliadau

    11. 38.Cyfuno hawliadau gydag apelau

    12. 39.Ychwanegu ac amnewid partïon

    13. 40.Trosglwyddo apêl

   4. Gwrandawiadau a phenderfyniadau

    1. 41.Hysbysu dyddiad, lleoliad ac amser gwrandawiadau

    2. 42.Pŵer i benderfynu apêl neu hawliad heb wrandawiad

    3. 43.Gwrandawiadau cyhoeddus a phreifat: trefniadau ac eithriadau

    4. 44.Gorchmynion sy'n cyfyngu ar adrodd

    5. 45.Y weithdrefn mewn gwrandawiad

    6. 46.Tystiolaeth mewn gwrandawiad

    7. 47.Newid tyst

    8. 48.Gwysio tyst

    9. 49.Tystiolaeth dros y teleffon, cyswllt fideo neu ddulliau eraill

    10. 50.Tystiolaeth ysgrifenedig sy'n hwyr

    11. 51.Gohirio gwrandawiad cyn ei gychwyn

    12. 52.Gohiriadau ar ôl cychwyn a chyfarwyddiadau

    13. 53.Cynrychioli mewn gwrandawiad

    14. 54.Methiant i fod yn bresennol mewn gwrandawiad

    15. 55.Penderfyniad y panel tribiwnlys

   5. Ar ôl y gwrandawiad

    1. 56.Cais neu gynnig ar gyfer adolygiad o benderfyniad y Tribiwnlys

    2. 57.Adolygiad o benderfyniad y Tribiwnlys i beidio ag estyn y cyfnod a ganiateir ar gyfer cychwyn achos

    3. 58.Ystyried cais am ganiatâd i apelio i'r Uwch Dribiwnlys

    4. 59.Pŵer i atal dros dro benderfyniad y Tribiwnlys

    5. 60.Gorchmynion yr Uwch Dribiwnlys neu'r Llys

   6. Cydymffurfiaeth

    1. 61.Cydymffurfio â gorchmynion y panel tribiwnlys — apelau

    2. 62.Cydymffurfio â chais apelydd pan fo awdurdod lleol yn ildio apêl

 4. RHAN C CYFEILLION ACHOS

  1. 63.Cymhwyso

  2. 64.Gofyniad am gyfaill achos

  3. 65.Pwy gaiff fod yn gyfaill achos

  4. 66.Sut y daw person yn gyfaill achos

  5. 67.Camau mewn achosion

  6. 68.Diswyddo cyfaill achos

 5. RHAN CH AMRYWIOL

  1. 69.Estyn yr amser

  2. 70.Tynnu'n ôl

  3. 71.Gorchmynion ar gyfer costau a threuliau

  4. 72.Pŵer i arfer swyddogaethau'r Llywydd a'r Cadeirydd

  5. 73.Pŵer i arfer swyddogaethau aelod o'r panel addysg mewn perthynas ag adolygiad

  6. 74.Ysgrifennydd y Tribiwnlys

  7. 75.Y Gofrestr

  8. 76.Cyhoeddi

  9. 77.Afreoleidd-dra

  10. 78.Profi dogfennau ac ardystio penderfyniadau

  11. 79.Y dull o anfon, rhoi neu gyflwyno hysbysiadau a dogfennau

  12. 80.Cyfrifo amser

  13. 81.Llofnodi dogfennau

 6. Llofnod

 7. Nodyn Esboniadol

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel gwnaed fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill