Chwilio Deddfwriaeth

Rheoliadau Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2011

 Help about what version

Pa Fersiwn

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae’r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 Cyffredinol

  1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Dehongli

  3. 3.Ystyr “ysbyty annibynnol”

  4. 4.Ystyr “clinig annibynnol”

  5. 5.Eithrio ymgymeriad o'r diffiniad o asiantaeth feddygol annibynnol

  6. 6.Datganiad o ddiben

  7. 7.Arweiniad y cleifion

  8. 8.Adolygu'r datganiad o ddiben ac arweiniad y cleifion

  9. 9.Polisïau a gweithdrefnau

 3. RHAN II Personau Cofrestredig

  1. 10.Ffitrwydd y darparwr cofrestredig

  2. 11.Penodi rheolwr

  3. 12.Ffitrwydd y rheolwr

  4. 13.Y person cofrestredig – gofynion cyffredinol

  5. 14.Hysbysu ynghylch tramgwyddau

 4. RHAN III Rhedeg Sefydliadau ac Asiantaethau Gofal Iechyd

  1. Pennod 1 Ansawdd y Gwasanaeth a Ddarperir

   1. 15.Ansawdd y driniaeth a'r gwasanaethau eraill a ddarperir

   2. 16.Diogelu cleifion rhag eu cam-drin

   3. 17.Galluedd cleifion

   4. 18.Preifatrwydd, urddas a pherthnasau

   5. 19.Asesu a monitro ansawdd y ddarpariaeth o wasanaethau, gan gynnwys datganiadau blynyddol

   6. 20.Staffio

   7. 21.Ffitrwydd y gweithwyr

   8. 22.Canllawiau ar gyfer proffesiynolion gofal iechyd

   9. 23.Cofnodion

   10. 24.Cwynion

   11. 25.Ymchwil

  2. Pennod 2 Mangreoedd

   1. 26.Ffitrwydd y fangre

   2. 27.Ffitrwydd y fangre – anabledd dysgu

  3. Pennod 3 Rheolaeth

   1. 28.Ymweliadau gan y darparwr cofrestredig â sefydliadau

   2. 29.Sefyllfa ariannol

  4. Pennod 4 Hysbysiadau sydd i'w rhoi i'r awdurdod cofrestru

   1. 30.Hysbysu am farwolaeth neu absenoldeb diawdurdod claf a gedwir yn gaeth neu sy'n agored i'w gaethiwo o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983

   2. 31.Hysbysu am ddigwyddiadau

   3. 32.Hysbysu ynghylch absenoldeb person cofrestredig

   4. 33.Hysbysu ynghylch newidiadau

   5. 34.Penodi datodwyr etc

   6. 35.Marwolaeth person cofrestredig

 5. RHAN IV Gofynion Ychwanegol sy'n Gymwys i Ysbytai Annibynnol

  1. Pennod 1 Gwasanaethau Patholeg, Dadebru a Thrin Plant mewn Ysbytai Annibynnol

   1. 36.Cymhwyso rheoliadau 37 i 39

   2. 37.Gwasanaethau patholeg

   3. 38.Dadebru

   4. 39.Trin plant

  2. Pennod 2 Ysbytai Annibynnol Lle y Darperir Gwasanaethau Rhestredig Penodol

   1. 40.Gweithdrefnau llawfeddygol

   2. 41.Triniaeth ddeintyddol o dan anesthesia cyffredinol

   3. 42.Gwasanaethau obstetrig – staffio

   4. 43.Gwasanaethau obstetrig – gofynion pellach

   5. 44.Terfynu beichiogrwydd

   6. 45.Defnyddio technegau neu dechnolegau penodol

  3. Pennod 3 Ysbytai Iechyd Meddwl

   1. 46.Cymhwyso rheoliadau 47 i 50

   2. 47.Diogelwch cleifion ac eraill

   3. 48.Ymwelwyr

   4. 49.Cofnodion iechyd meddwl

 6. RHAN V Gofynion Ychwanegol sy'n Gymwys i Glinigau Annibynnol

  1. 50.Clinigau annibynnol

 7. RHAN VI Amrywiol

  1. 51.Cydymffurfio â rheoliadau

  2. 52.Tramgwyddau

  3. 53.Darpariaethau trosiannol

  4. 54.Dirymu ac arbedion

 8. Llofnod

 9. YR ATODLENNI

  1. 1

   Gwybodaeth sydd i'w chynnwys yn y datganiad o ddiben

  2. 2

   Yr wybodaeth sy'n ofynnol ynglŷn â phersonau sy'n bwriadu rhedeg, rheoli neu weithio mewn sefydliad neu asiantaeth

  3. 3

   1. Rhan I Y cyfnod y mae'n rhaid dal gafael ar gofnodion meddygol

   2. Rhan II Cofnodion sydd i'w cynnal ar gyfer arolygu

  4. 4

   1. Rhan I Y manylion sydd i'w cofnodi mewn perthynas â chleifion sy'n cael gwasanaethau obstetrig

   2. RHAN II Y manylion sydd i'w cofnodi mewn perthynas â phlentyn a enir mewn ysbyty annibynnol

 10. Nodyn Esboniadol

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel gwnaed fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill