xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Enwi a chychwyn

1.—(1Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Hawl Plentyn i Wneud Hawliad Gwahaniaethu ar sail Anabledd (Ysgolion) (Cymru) 2011.

(2Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 6 Gorffennaf 2011.