xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 66(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998(1)

D. Elis-Thomas

Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol

27 Mawrth 2007