xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Edwina Hart

Y Gweinidog dros Lywodraeth Leol, Cyllid a Chymunedau

5 Mawrth 2002