Chwilio Deddfwriaeth

Borders, Citizenship and Immigration Act 2009

Pa Gam

 Help about what version

Statws:

This is the Ymgynghori version of the Impact Assessment.

Please note:

This impact assessment is only available to download and view as PDF.

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Close

Nodiadau Esboniadol

Testun a grëwyd gan yr adran o’r llywodraeth oedd yn gyfrifol am destun y Ddeddf i esbonio beth mae’r Ddeddf yn ceisio ei wneud ac i wneud y Ddeddf yn hygyrch i ddarllenwyr nad oes ganddynt gymhwyster cyfreithiol. Cyflwynwyd Nodiadau Esboniadol ym 1999 ac maent yn cyd-fynd â phob Deddf Gyhoeddus ac eithrio Deddfau Adfeddiannu, Cronfa Gyfunol, Cyllid a Chyfnerthiad.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

  • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
  • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
  • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
  • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
  • slipiau cywiro
  • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Asesiadau Effaith

Impact Assessments generally accompany all UK Government interventions of a regulatory nature that affect the private sector, civil society organisations and public services. They apply regardless of whether the regulation originates from a domestic or international source and can accompany primary (Acts etc) and secondary legislation (SIs). An Impact Assessment allows those with an interest in the policy area to understand:

  • Why the government is proposing to intervene;
  • The main options the government is considering, and which one is preferred;
  • How and to what extent new policies may impact on them; and,
  • The estimated costs and benefits of proposed measures.
Close

Cyhoeddir Asesiadau Effaith ar gyfnodau gwahanol o’r broses o lunio deddfwriaeth. Gellir gweld y fersiynau gwahanol yma ar deddfwriaeth.gov.uk pan fyddant ar gael:

Ymgynghori:
Mae’r fersiwn/cyfnod hwn yn cyfeirio at yr adeg pan fydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gyhoeddi ac yn canolbwyntio ar gostau a manteision pob dewis sy’n cael ei ystyried.
Terfynol:
Pan fydd penderfyniad ar y dewis gorau yn dilyn y cam ymgynghori, cyhoeddir fersiwn ‘Derfynol’. Dyma’r fersiwn oedd yn cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth arfaethedig pan gyflwynwyd hi i’r Senedd. Y fersiwn sy’n cyd-fynd ag unrhyw Offeryn Statudol Drafft sy’n gofyn am Asesiad Effaith.
Deddfu:
Cyhoeddir pan fydd y ddeddfwriaeth yn cael ei deddfu, (weithiau gall fod yr un fath â’r fersiwn Derfynol gan ddibynnu a wnaed newidiadau i’r cynnig terfynol yn ystod y broses Seneddol);
Adolygiad ar ôl Gweithredu:
Mae’r cam hwn yn casglu effaith y polisi a weithredwyd, ac yn asesu unrhyw addasiadau i amcanion y polisi neu ei weithrediad a argymhellwyd o ganlyniad i’r adolygiad.