Chwilio Deddfwriaeth

The Pesticides (Maximum Residue Levels in Crops, Food and Feeding Stuffs) (Scotland) Regulations 2000

 Help about what version

Pa Fersiwn

 • Y Diweddaraf sydd Ar Gael (Diwygiedig)
 • Gwreiddiol (a wnaed Fel)

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae’r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

Regulation 4(1)

PART 2

Groups to which food belongsGroups include the following productsAcephateAldicarbAldrin & dieldrinAminotriazole (Amitrole)AmitrazAtrazineAzoxystrobinBenalaxylBenfuracarbBinapacrylBiphenthrinBromophosethylBromopropylateCampheclor (Toxaphene)CaptafolCarbendazimCarbofuranCarbosulfanCartapChlordaneChlormequatChlorothalonilChlorpyrifosChlorpyrifosmethylCyfluthrinCypermethrinDaminozideDDTDeltamethrinDiazinon1,2-DibromoethaneDichlorpropDichlorvosDicofolDimethoateDinosebDioxathionDisulfotonEndosulfanEndrinEthephonEthionFenarimolFenbutatin OxideFenchlorphosFenitrothionFentinFenvalerateFlucythrinateFurathiocarbGlyphosateHeptachlorHexachlorobenzene (HCB)Hexachlorocyclohexane (HCH) αHexachlorocyclohexane (HCH) βHexachlorocyclohexane (HCH) γImazalilIprodioneLambda-cyhalothrinMalathionMaleic-HydrazideManeb Mancozeb Metiram Propineb ZinebMecarbamMetalaxylMethamidophosMethidathionMethomylthiodicarbMethyl bromideMonocrotophosOmethoateParaquatPermethrinPhoratePhosmetPhoximPirimiphosmethylProcymidoneProfenophosPropargitePropiconazolePropoxurPropyzamideQuinalphosTEPPThiabendazoleTriazophosTriforine2,4,5-TVinclozolin
1. Fruit, fresh, dried or uncooked, preserved by freezing not containing added sugar: nuts
(i) CITRUS FRUIT
Grapefruit10.20.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*50.05*0.01*0.30.05*0.02*20.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*20.05*0.05*0.02*10.01*0.02*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*50.02*1*520.220.05*0.05*0.50.05*10.02*0.05*30.02*0.01*60.05*0.05*0.05*
Lemons10.20.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*50.05*0.01*0.20.30.02*20.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*20.05*0.05*0.02*10.01*0.02*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*551*520.220.05*0.05*0.50.05*10.02*0.05*30.02*0.01*60.05*0.05*0.05*
Limes10.20.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*50.05*0.01*0.30.05*0.02*20.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*20.05*0.05*0.02*10.01*0.02*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*50.02*1*520.220.05*0.05*0.50.05*10.02*0.05*30.02*0.01*60.05*0.05*0.05*
Mandarins (inc clementines & similar hybrids)10.20.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*50.05*0.01*210.02*20.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*20.05*0.05*0.02*10.01*0.02*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*521*520.220.05*0.05*0.50.05*20.02*0.05*30.02*0.01*60.05*0.05*0.05*
Oranges10.20.05*10.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*50.05*0.01*0.30.50.02*20.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*20.05*0.05*0.02*10.01*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*50.02*1*520.220.05*0.05*0.50.05*10.02*0.05*30.02*0.01*60.05*0.05*0.05*
Pomelos10.20.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*50.05*0.01*0.30.05*0.02*20.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*20.05*0.05*0.02*10.01*0.02*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*50.02*1*520.220.05*0.05*0.50.05*10.02*0.05*30.02*0.01*60.05*0.05*0.05*
Others10.20.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*50.05*0.01*0.30.05*0.02*20.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*20.05*0.05*0.02*10.01*0.02*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*50.02*1*520.220.05*0.05*0.50.05*10.02*0.05*30.02*0.01*60.05*0.05*0.05*
(ii) TREE NUTS (shelled or unshelled)
Almonds0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.1*0.01*0.1*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.05*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.10.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.1*0.05*0.05*
Brazil nuts0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.1*0.01*0.1*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.05*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.1*0.02*0.05*0.05*0.05*
Cashew nuts0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.1*0.01*0.1*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.05*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.1*0.02*0.05*0.05*0.05*
Chesnuts0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.1*0.01*0.1*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.05*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.1*0.02*0.05*0.05*0.05*
Coconuts0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.1*0.01*0.1*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.05*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.1*0.02*0.05*0.05*0.05*
Hazelnuts0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.1*0.01*0.1*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.20.05*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.1*0.05*0.05*0.05*
Macadamia nuts0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.1*0.01*0.1*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.05*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.1*0.02*0.05*0.05*0.05*
Pecans0.02*0.20.05*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.1*0.01*0.1*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.05*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.1*0.02*0.05*0.05*0.05*
Pine nuts0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.1*0.01*0.1*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.05*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.1*0.02*0.05*0.05*0.05*
Pistachios0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.1*0.01*0.1*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.05*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.1*0.05*0.05*0.05*
Walnuts0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.1*0.01*0.1*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.05*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.1*0.02*0.05*0.05*0.05*
Others0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.1*0.01*0.1*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.05*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.1*0.02*0.05*0.05*0.05*
(iii) POME FRUIT
Apples10.05*0.05*10.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*210.50.50.210.02*0.05*0.10.50.01*0.05*10.05*0.05*0.02*10.01*30.320.01*0.05*10.05*0.1*0.01*5100.11*30.05*10.050.310.05*0.05*10.05*0.02*0.05*30.02*0.01*520.05*1
Pears10.05*0.05*10.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*2310.50.50.210.02*0.05*0.10.50.01*0.05*10.05*0.05*0.02*10.01*30.320.01*0.05*10.05*0.1*0.01*5100.11*30.05*10.050.30.05*0.05*10.05*10.05*30.02*0.01*520.05*1
Quinces10.05*0.05*10.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*20.05*10.50.50.210.02*0.05*0.10.50.01*0.05*10.05*0.05*0.02*10.01*30.320.01*0.05*10.05*0.1*0.01*5100.11*30.05*10.050.30.05*0.05*0.05*10.05*0.02*0.05*30.02*0.01*520.05*1
Others10.05*0.05*10.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*20.05*10.50.50.210.02*0.05*0.10.50.01*0.05*10.05*0.05*0.02*10.01*30.320.01*0.05*10.05*0.1*0.01*5100.11*30.05*10.050.30.05*0.05*0.05*10.05*0.02*0.05*30.02*0.01*520.05*1
(iv) STONE FRUIT
Apricots0.02*0.05*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*10.05*10.05*0.05*20.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*50.21*20.05*0.05*0.10.20.05*10.05*20.230.02*0.01*0.05*0.05*2
Cherries0.02*0.05*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.05*0.01*0.30.05*0.210.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.05*0.05*0.02*10.01*30.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*50.11*10.05*0.05*10.05*0.02*30.02*0.01*0.02*20.05*0.5
Peaches (inc nectarines and similar hybrids)0.20.05*0.05*10.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*10.05*10.20.520.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*50.21*20.05*0.050.20.05*10.05*20.230.02*0.01*0.05*0.05*2
Plums20.05*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.50.05*0.01*0.20.05*0.210.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*50.11*10.05*0.05*0.30.20.05*10.05*230.02*0.01*0.05*0.02*10.05*2
Others0.02*0.05*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*50.11*0.05*0.05*0.05*0.01*0.20.05*10.05*20.05*30.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
(v) BERRIES AND SMALL FRUIT
(a) Table & wine grapes
Table grapes0.02*0.05*0.05*0.1*20.20.05*0.05*0.05*0.1*0.02*20.1*0.05*110.50.20.30.50.02*0.05*0.10.50.01*0.05*10.05*0.05*0.02*10.01*0.320.01*0.05*10.05*0.1*0.01*0.02*100.21*20.05*20.01*0.530.05*10.05*50.530.02*0.01*0.02*0.05*5
Wine grapes0.02*0.05*0.05*0.1*20.20.05*0.05*0.05*0.1*0.02*20.1*0.05*130.50.20.30.50.02*0.05*0.10.50.01*0.05*10.05*0.05*0.02*10.01*0.320.01*0.05*10.05*0.1*0.01*0.02*100.21*20.05*10.01*0.530.05*10.05*50.530.02*0.01*0.02*0.05*5
(b) Strawberries (other than wild)0.02*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.05*30.20.50.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*20.05*0.05*0.01*0.05*0.30.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*101*20.05*0.50.01*0.02*0.05*0.05*0.05*150.05*30.01*50.05*5
(c) Cane Fruit (other than wild)
Blackberries0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*100.50.05*0.02*0.50.02*0.05*0.50.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*50.02*1*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*30.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*5
Dewberries0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*100.05*0.05*0.02*0.50.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*50.02*1*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*5
Loganberries0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*100.05*0.05*0.02*0.50.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*50.02*1*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*5
Raspberries0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*100.50.05*0.02*0.50.02*0.05*0.50.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*50.02*1*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*100.05*30.02*0.01*0.02*0.05*0.05*5
Others0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*100.05*0.05*0.02*0.50.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*50.02*1*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*5
(d) Other small fruit & berries (other than wild)
Bilberries0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.20.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*100.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Cranberries0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*20.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Currants (red, black & white)0.02*0.05*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*1010.05*0.05*0.02*0.05*0.20.20.01*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*510.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*100.11*50.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.20.01*0.02*20.05*10
Gooseberries0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*1010.05*0.05*0.02*0.05*0.20.20.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*10.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*100.11*50.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.20.01*0.02*20.05*0.05*
Others0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
(e) Wild berries & wild fruit0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*20.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
(vi) MISCELLANEOUS FRUIT
Avocados0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Bananas0.02*0.05*0.02*0.1*0.10.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*10.1*0.05*0.05*0.230.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*20.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.30.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*230.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.10.05*0.02*0.01*30.02*0.05*0.05*0.05*
Dates0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Figs0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Kiwi fruit0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*20.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*50.02*1*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*10.05*250.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*10
Kumquats0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Litchis0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Mangoes0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Olives (table consumption)0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.1*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*10.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*30.02*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*
Olives (oil extract)0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.1*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*20.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*10.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*30.02*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*
Passion fruit0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Pineapples0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Pomegranates0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Others0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
2. Vegetables, fresh or uncooked, frozen or dry
(i) ROOT AND TUBER VEGETABLES
Beetroot0.02*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.20.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.50.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*30.02*0.01*0.05*0.05*0.05*
Carrots0.02*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.30.10.05*10.10.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.20.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.30.02*1*0.20.05*0.10.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*10.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*10.05*0.05*0.5
Celeriac0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.05*0.05*0.50.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.20.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.20.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.10.05*0.05*0.02*0.05*30.02*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*
Horseradish0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.10.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Jerusalem artichokes0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Parsnips0.02*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.30.10.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.10.02*1*0.05*0.05*0.10.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*10.05*0.05*0.05*
Parsley root0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.20.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Radishes0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.50.05*0.05*0.01*0.20.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.30.02*1*0.20.05*0.05*0.01*0.02*0.50.05*0.05*0.10.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Salsify0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.20.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Sweet potatoes0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Swedes0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.20.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*
Turnips0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.20.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Yams0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Others0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
(ii) BULB VEGETABLES
Garlic0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.30.05*0.05*0.50.05*0.02*0.10.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*50.02*100.50.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.20.05*0.05*0.02*0.01*0.05*1
Onions0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.20.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.30.05*0.50.20.05*0.02*0.10.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*50.02*100.50.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.20.05*0.05*0.02*0.01*0.05*1
Shallots0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.30.05*0.05*0.50.05*0.02*0.10.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*50.02*100.50.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.20.05*0.05*0.02*0.01*0.05*1
Spring Onions0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*50.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*31*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*1
Others0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*100.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*1
(iii) FRUITING VEGETABLES
(a) Solanacea
Tomatoes0.50.05*0.50.1*0.05*0.20.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.50.1*0.05*20.50.50.050.50.02*0.05*0.20.50.01*0.05*0.50.05*0.05*0.02*10.01*30.01*0.05*10.05*0.1*0.01*0.551*30.05*0.50.02*0.05*0.05*0.520.05*0.02*0.01*0.02*0.05*3
Peppers0.02*0.05*0.1*0.05*0.20.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*20.50.50.50.02*0.05*0.20.50.01*0.05*0.50.05*0.05*0.02*10.01*30.01*0.05*0.20.05*0.1*0.01*0.02*51*20.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.5230.02*0.01*0.02*0.05*3
Aubergines0.50.05*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.50.1*0.05*0.05*20.50.50.02*0.50.02*0.05*0.20.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*51*20.05*0.05*0.20.02*0.05*0.05*0.520.05*30.02*0.01*0.05*0.02*0.05*3
Others0.02*0.05*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*20.50.50.02*0.50.02*0.05*0.20.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*51*20.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.520.05*30.02*0.01*0.05*0.02*0.05*3
(b) Cucurbits-edible peel
Cucumbers0.02*0.05*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.50.1*0.05*0.05*10.05*0.05*0.20.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.50.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.5*0.01*0.05*0.20.05*0.1*0.01*0.220.11*0.50.05*10.02*0.05*0.05*0.10.05*10.02*0.01*0.50.05*1
Gherkins0.02*0.05*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*50.05*0.05*0.20.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.50.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.220.11*20.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.1130.02*0.01*0.05*0.50.05*1
Courgettes0.02*0.05*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.30.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.20.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.50.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.220.11*20.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.110.02*0.01*0.05*0.50.05*1
Others0.02*0.05*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.20.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.50.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.220.11*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.1130.02*0.01*0.05*0.50.05*1
(c) Cucurbits-inedible peel
Melons0.02*0.05*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.50.05*10.05*0.05*0.02*0.20.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.50.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.01*0.05*0.20.05*0.1*0.01*20.31*0.50.05*0.01*0.02*0.20.05*0.05*0.10.05*130.02*0.01*0.05*1
Squashes0.02*0.05*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.50.1*0.05*10.05*0.05*0.02*0.20.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.50.05*0.05*10.01*0.05*0.01*0.05*0.50.05*0.1*0.01*0.02*0.02*1*0.50.05*0.05*0.01*0.02*0.20.05*0.05*0.10.05*130.02*0.01*0.05*0.05*1
Watermelons0.02*0.05*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*10.05*0.05*0.02*0.20.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.50.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.01*0.05*0.50.05*0.1*0.01*0.02*0.02*1*0.50.05*0.01*0.02*0.20.05*0.05*0.10.05*130.02*0.01*0.05*1
Others0.02*0.05*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*10.05*0.05*0.02*0.20.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.50.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*1*0.50.05*0.05*0.01*0.02*0.20.05*0.05*0.10.05*130.02*0.01*0.05*0.05*1
(d) Sweet corn0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.10.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
(iv) BRASSICA VEGETABLES
(a) Flowering Brassicas
Broccoli20.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.20.05*30.05*0.05*0.050.50.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*10.10.1*0.01*0.02*0.051*10.05*0.50.02*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*30.02*0.01*50.05*0.05*
Cauliflower20.20.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.20.05*30.05*0.05*0.05*0.50.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*10.10.1*0.01*0.02*0.051*10.05*0.50.02*0.05*0.05*0.110.02*0.05*30.02*0.01*0.05*0.05*0.05*
Others20.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.20.05*30.05*0.05*0.02*0.50.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*10.10.1*0.01*0.02*0.051*10.05*0.50.02*0.05*0.05*0.05*10.02*0.05*30.02*0.01*0.05*0.05*0.05*
(b) Head Brassicas
Brussels sprouts20.20.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.50.05*0.50.05*0.05*0.20.50.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.50.05*1*10.05*0.05*0.50.02*0.05*0.05*0.05*20.02*0.05*30.02*0.01*0.05*0.05*0.05*
Head cabbage20.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*30.05*310.05*0.20.50.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*50.21*10.05*10.50.02*0.05*0.05*10.02*0.05*30.01*0.05*0.05*
Others20.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*30.05*0.01*0.05*0.05*0.20.50.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*10.05*0.05*0.50.02*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*30.02*0.01*0.05*0.05*0.05*
(c) Leafy Brassicas
Chinese cabbage0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.05*0.01*0.50.05*10.02*0.05*0.50.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*10.05*0.1*0.01*0.02*51*0.50.05*0.01*0.02*0.05*0.05*10.02*0.05*30.02*0.01*0.05*0.05*2
Kale0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.05*0.01*0.05*0.05*10.02*0.05*0.50.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*1*0.50.05*0.01*0.02*0.05*0.05*10.02*0.05*30.02*0.01*0.05*0.05*0.05*
Others0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.05*0.01*0.05*0.05*10.02*0.05*0.50.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*1*0.50.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*10.02*0.05*30.02*0.01*0.05*0.05*0.05*
(d) Kohlrabi0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.20.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.20.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.11*0.1*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*30.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*
(v) LEAF VEGETABLES AND FRESH HERBS
(a) Lettuce & similar
Cress0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.520.02*0.05*0.50.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*1011*50.05*0.01*0.02*0.05*0.05*250.05*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*5
Lamb’s lettuce0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.520.02*0.05*0.50.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*1011*50.05*0.01*0.02*0.05*0.05*250.05*30.01*0.05*0.02*0.05*0.05*5
Lettuce10.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*50.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.520.02*0.05*0.50.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*1011*50.05*0.20.02*0.05*0.05*250.05*30.01*0.02*0.05*0.05*5
Scarole0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.520.02*0.05*0.50.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*1011*50.05*0.01*0.02*0.05*0.05*250.05*30.01*0.05*0.02*0.05*0.05*5
Others0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.520.02*0.05*0.50.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*1011*50.05*0.01*0.02*0.05*0.05*250.05*30.01*0.05*0.02*0.05*0.05*5
(b) Spinach & similar
Spinach0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.50.02*0.05*0.50.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.01*0.02*20.05*0.05*10.05*0.02*0.05*30.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Beet leaves (chard)0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.50.02*0.05*0.50.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.01*0.02*20.05*0.05*10.05*0.02*0.05*30.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Others0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.50.02*0.05*0.50.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.01*0.02*20.05*0.05*10.05*0.02*0.05*30.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
(c) Watercress0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.30.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
(d) Witloof0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*21*0.20.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*20.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*2
(e) Herbs
Chervil0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*50.05*0.05*0.02*20.02*0.05*0.50.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*1011*50.05*0.01*0.02*0.05*0.05*20.02*0.05*30.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Chives0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*50.05*0.05*0.02*20.02*0.05*0.50.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*1011*50.05*0.01*0.02*0.05*0.05*20.02*0.05*30.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Parsley0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*50.05*0.05*0.02*20.02*0.05*0.50.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*1011*50.05*0.01*0.02*0.05*0.05*20.02*0.05*30.01*0.05*0.02*0.05*0.05*
Celery leaves0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*50.05*0.05*0.02*20.02*0.05*0.50.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*1011*50.05*0.01*0.02*0.05*0.05*20.02*0.05*30.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Others0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*50.05*0.05*0.02*20.02*0.05*0.50.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*1011*50.05*0.01*0.02*0.05*0.05*20.02*0.05*30.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
(vi) LEGUME VEGETABLES (fresh)
Beans (with pods)30.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.05*0.01*0.05*0.05*0.050.50.02*0.05*0.20.50.01*0.05*0.50.05*0.05*10.01*0.05*0.02*0.01*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*50.21*10.05*0.05*0.50.02*0.05*0.05*0.520.05*30.01*0.05*2
Beans (without pods)0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.050.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.50.05*0.05*10.01*0.05*0.02*0.01*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*1*0.10.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.01*0.05*0.5
Peas (with pods)30.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*20.05*0.05*0.050.50.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.50.05*0.05*10.01*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*10.21*10.05*0.05*0.50.02*0.05*0.05*0.110.05*30.02*0.01*0.05*0.05*2
Peas (without pods)0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.01*0.05*0.05*0.050.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.50.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.20.02*1*0.10.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.30.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.05*0.3
Others0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.050.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*
(vii) STEM VEGETABLES
Asparagus0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.05*
Cardoons0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*30.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Celery0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*20.05*100.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*1*0.50.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*20.02*30.02*0.01*0.05*0.05*
Fennel0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*30.02*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*
Globe artichokes0.20.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*10.05*0.02*20.02*0.05*0.10.50.01*0.05*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.10.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*30.01*0.05*0.05*0.05*
Leeks0.02*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.05*100.05*0.05*0.50.02*0.05*0.20.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*1*30.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.50.05*0.02*0.05*10.02*0.01*0.05*0.05*
Rhubarb0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*20.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.21*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*20.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*
Others0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
(viii) FUNGI
(a) Cultivated mushrooms0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*10.1*0.05*20.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.50.01*0.05*0.05*0.05*0.02*10.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*20.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*
(b) Wild mushrooms0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*10.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*500.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
3. PULSES
Beans0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*20.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*10.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*20.01*0.02*0.20.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.5
Lentils0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*10.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.20.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Peas0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*10.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*30.01*0.02*0.20.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.20.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.5
Others0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*10.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.20.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
4. OILSEEDS
Linseed0.02*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.20.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.10.05*100.01*0.02*0.10.02*1*0.1*0.05*0.01*0.02*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*
Peanuts0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.05*0.1*0.050.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.1*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.10.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.1*0.05*0.10.10.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Poppy seed0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.20.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.1*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.10.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Sesame seed0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.20.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.1*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.10.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Sunflower seed0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.20.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.10.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*1/0.05*(14)0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Rape seed0.02*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.05*0.01*0.05*0.05*0.050.20.05*0.05*0.10.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.1100.01*0.02*0.50.02*1*0.50.05*0.05*0.01*0.050.05*0.1*0.05*0.110.05*0.01*0.05*0.05*0.05*1
Soya bean0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.20.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.1200.01*0.02*0.02*0.02*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.02*0.20.1*0.05*0.05*0.05*10.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
Mustard seed0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.10.05*100.01*0.02*0.02*0.02*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.1*0.05*0.10.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*
Cotton seed0.02*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.20.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.10.05*0.05*0.050.30.01*0.05*0.02*0.01*0.05*0.10.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.1*0.05*0.05*0.10.50.1*0.05*0.20.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.10.05*0.05*0.05*
Others0.02*0.05*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*0.1*0.1*0.05*0.1*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.01*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.1*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.05*0.10.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.1*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.05*
5. POTATOES
Early Potatoes0.02*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*30.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.10.05*0.05*0.1*0.01*0.02*0.02*0.02*1*0.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*0.05*0.05*0.05*
Ware Potatoes0.02*0.05*0.02*0.1*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.02*30.05*0.01*0.05*0.05*0.02*0.05*0.02*0.05*0.50.01*0.05*0.02*0.05*0.05*0.01*0.05*0.02*0.05*0.01*0.10.05*0.05*0.1*0.01*50.02*0.02*500.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*0.05*0.05*0.02*0.01*50.05*0.05*0.05*
6. TEA
(dried leaves and stalks, fermented or otherwise, Camellia sinensis)0.1*0.05*0.020.1*0.1*0.1*0.1*0.1*0.1*0.1*50.1*0.1*0.1*0.1*0.1*0.2*0.1*200.02*0.1*0.1*0.1*0.1*0.50.1*0.250.05*0.1*0.1*0.1*200.20.1*0.1*0.05*300.01*0.1*20.05*0.1*0.1*0.50.1*100.1*0.1*0.1*0.02*0.01*0.2sum of alpha and beta0.20.1*0.1*10.51*0.1*0.05*0.1*0.1*0.1*0.1*0.05*0.1*0.10.1*20.1*0.1*0.1*0.05*0.1*0.1*50.1*0.1*0.05*20.02*0.1*0.05*0.1*0.05*0.1*
7. HOPS (dried)
including hop pellets & unconcentrated powder0.1*0.1*500.1*0.1*0.1*50.1*0.1*0.1*0.1*0.1*100.1*500.1*0.1*20300.1*0.05*50.01*0.1*500.1*0.1*0.1*0.1*50.1*0.5550.1*0.01*0.1*0.1*101*250.1*1023100.05*0.1*0.1*0.1*0.05*0.1*0.1*0.1*0.02*0.1*0.05*300.05*40
Group to which food belongsGroups include the following productsAcephateAldicarbAldrin & DieldrinAmitrazAzoxystrobinBenalaxylBenfuracarbCaptafolCarbarylCarbendazimCarbofuranCarbon disulphideCarbon tetrachlorideCarbosulfanChlordaneChlormequatChlorothalonilChlorpyrifosChlorpyrifos-methylCyfluthrinCypermethrinDaminozideDDTDeltamethrinDiazinon1,2-DibromoethaneDichlorvosDicofolDisulfotonEndosulfanEndrinEthephonFenarimolFenbutatin oxideFentinFenvalerateFurathiocarbGlyphosateHeptachlorHexachloro benzene (HCB)Hexachloro cyclohexane (HCH) αHexachloro cyclohexane (HCH) βHexachloro cyclohexane (HCH) γHydrogen cyanideHydrogen phosphideImazalilInorganic bromideIprodioneLambda-cyhalothrin (18)MalathionManeb Mancozeb Metiram Propineb ZinebMecarbamMetalaxylMethamidophosMethidathionMethomyl thiocarbMethyl bromidePermethrinPhoratePhosphamidonPirimiphos-methylProcymidonePropiconazolePropoxurPropyzamidePyrethrinsThiabendazoleTriazophosTrichlorfonTriforineVinclozolin
8. CEREALS
Wheat0.02*0.05*0.010.02*0.30.05*0.05*0.05*0.50.1*0.1*0.10.10.05*0.0220.10.05*30.02*0.05*0.02*0.0510.050.01*20.02*0.10.10.010.20.05*0.05*0.05*0.05*50.010.010.02}sum of alpha & beta0.1150.10.02*500.50.02*810.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.120.05*0.0550.02*0.05*0.05*0.02*30.10.10.05*
Rye0.02*0.05*0.010.02*0.30.05*0.05*0.05*0.50.1*0.1*0.10.10.05*0.0220.10.05*30.02*0.05*0.02*0.0510.050.01*20.02*0.02*0.10.010.50.02*0.05*0.05*0.05*0.05*50.010.010.02}sum of alpha & beta0.1150.10.02*500.02*0.02*810.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.120.05*0.0550.02*0.05*0.05*0.02*30.05*0.10.10.05*
Barley0.02*0.05*0.010.02*0.30.05*0.05*0.05*0.50.1*0.1*0.10.10.05*0.0220.10.230.02*0.20.02*0.0510.050.01*20.02*0.20.10.010.50.05*0.05*0.20.05*200.010.010.02}sum of alpha & beta0.1150.10.02*5010.05820.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.120.05*0.0550.02*0.05*0.05*0.02*30.05*0.10.10.05*
Sorghum0.02*0.05*0.010.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.50.1*0.1*0.10.10.05*0.020.05*0.01*0.05*30.02*0.05*0.02*0.0510.050.01*20.02*0.20.05*0.010.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*200.010.010.02}sum of alpha & beta0.1150.10.02*500.02*0.02*80.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.120.05*0.0550.02*0.05*0.05*0.02*30.05*0.02*0.10.05*0.05*
Oats0.02*0.05*0.010.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.50.1*0.10.10.05*0.0250.10.05*30.02*0.20.02*0.0510.050.01*20.02*0.02*0.10.010.05*0.02*0.05*0.05*0.20.05*200.010.010.02}sum of alpha & beta0.1150.10.02*500.02*0.02*820.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.120.05*0.0550.02*0.05*0.05*0.02*30.05*0.10.10.05*
Triticale0.02*0.05*0.010.02*0.30.05*0.05*0.05*0.50.1*0.1*0.10.10.05*0.0220.10.05*30.02*0.05*0.02*0.0510.050.01*20.02*0.02*0.10.010.20.02*0.05*0.05*0.05*0.05*50.010.010.02}sum of alpha & beta0.1150.10.02*500.02*0.02*80.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.120.05*0.0550.02*0.05*0.05*0.02*30.05*0.10.10.05*
Maize0.02*0.05*0.010.02*0.05*0.05*0.05*0.50.1*0.1*0.10.10.05*0.020.01*0.05*30.05*0.05*0.02*0.0510.050.01*20.02*0.02*0.20.010.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.010.010.02}sum of alpha & beta0.1150.10.02*500.02*0.02*80.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.10.20.0550.02*0.05*0.05*0.02*30.05*0.10.05*0.05*
Buckwheat0.02*0.05*0.010.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.50.1*0.1*0.10.10.05*0.020.05*0.01*0.05*30.02*0.05*0.02*0.0510.02*0.01*20.02*0.02*0.05*0.010.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.010.010.02}sum of alpha & beta0.1150.10.02*500.02*0.02*80.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.120.05*0.0550.02*0.05*0.05*0.02*30.05*0.02*0.10.05*0.05*
Millet0.02*0.05*0.010.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.50.1*0.1*0.10.10.05*0.020.05*0.01*0.05*30.02*0.05*0.02*0.0510.02*0.01*20.02*0.02*0.05*0.010.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.010.010.02}sum of alpha & beta0.1150.10.02*500.02*0.02*80.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.120.05*0.0550.02*0.05*0.05*0.02*30.05*0.02*0.10.05*0.05*
Rice(1)0.02*0.05*0.010.02*0.05*0.05*0.05*0.05*10.1*0.10.10.05*0.020.05*0.01*0.05*30.02*0.05*0.02*0.0510.050.01*20.02*0.02*0.05*0.010.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.010.010.02}sum of alpha & beta0.1150.10.02*5030.02*80.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.120.05*0.0550.02*0.05*0.05*0.02*30.02*0.10.05*0.05*
Other cereals(2)0.02*0.05*0.010.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.50.1*0.1*0.10.10.05*0.020.05*0.01*0.05*30.02*0.05*0.02*0.0510.050.01*20.02*0.02*0.05*0.010.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.010.010.02}sum of alpha & beta0.1150.10.02*500.02*0.02*80.05*0.05*0.05*0.01*0.02*0.05*0.120.05*0.0550.02*0.05*0.05*0.02*30.05*0.02*0.10.05*0.05*
9. PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN
Meat, fat & preparations of meat(3)0.02*0.01*0.20.02*(8)0.05*0.05*0.05*0.1*0.1*0.05*0.050.01*0.05*(8)0.05*0.05

0.05*(8)

0.2(10)

0.05*10.05*(8)

0.05(21)

0.1(8)

0.05*(22)

0.02*0.1(11)0.050.05*0.02*(15)0.05*0.05*

0.5(10)

0.05*(8)

0.05*

0.5(12)

2(13)

0.1*(10)

0.20.20.20.1

2(7)

1(9)

0.02*0.05*

0.5(11)

0.02*(8)

0.05*0.05*0.01*0.02*0.02*0.50.05*0.05*0.05*

0.1(16)

0.05*(17)

0.05*

0.05*(24)(26)

0.02*(25)(26)

0.1(19)0.01*(11)0.05*0.05*

Milk(4) &

Dairy produce(5)

0.02*

0.01*

0.01*

0.0060.01*0.05*0.05*0.1*0.1*0.05*0.0020.01*0.01*0.01*0.02*0.020.05*0.04

1(23)

0.02

0.020.0040.00080.05*0.02*0.05*0.05*0.050.05*0.1*0.0040.010.0040.0030.0080.02*0.05*0.050.05*0.05*0.01*

0.02*

0.02*

0.02*

0.02*

0.050.02*

0.05*

0.05*

0.05*0.01*0.05*0.01*(26)0.01*0.05*0.05*
Eggs(6)0.02*0.01*0.020.02*0.05*0.05*0.05*0.1*0.1*0.05*0.0050.01*0.01*0.01*0.02*0.05*0.05*0.10.05*0.05*0.02*0.0050.05*0.02*0.05*0.05*0.05*0.05*0.1*0.020.020.020.010.10.02*0.05*0.02*0.05*0.05*0.01*0.02*0.02*0.050.05*0.05*0.05*0.05*0.05*0.02*(26)0.1*0.05*0.05*

FOOTNOTES

UNITS:

Maximum residue levels (MRLs) are expressed in milligrammes of residue per kilogramme of food.

KEY:

* Level at or about the limit of determination.

FOOTNOTES:

1.  Paddy or rough rice, husked rice and semi-milled or wholly milled rice.

2.  Other cereals do not include rice.

3.  Levels are measured on fat, except in the case of foods with a fat content of 10% or less by weight. In these cases the residue is related to the total weight of the boned foodstuff and the MRL is one tenth of the value given in the table, but must be no less than 0.01 mg/kg.

4.  These levels are for fresh raw cow’s milk and fresh whole cream cow’s milk expressed on the whole milk.

5.  For preserved, concentrated or sweetened cow’s milk; for raw milk and whole cream milk of another origin; and for butter, cheese or curd whether made from cow’s milk or other milk of a combination, the following levels apply:

 • if the fat content is less than 2% by weight. the MRL is taken as half that set for raw milk and whole cream milk;

 • if the content is 2% or more by weight, the MRL is expressed in mg/kg of fat and is set at 25 times that set for raw milk and whole cream milk.

6.  Birds' eggs in shell (other than eggs for hatching) and whole egg products and egg yolk products (whether fresh, dried or otherwise prepared).

7.  Sheepmeat only.

8.  Poultrymeat only.

9.  All meat except sheepmeat.

10.  Other meat products.

11.  All meat except poultrymeat.

12.  Pig kidney.

13.  Cattle, goat and sheep kidney.

14.  Procymidone:

 • 1 mg/kg applies to whole seed

 • 0.05 mg/kg applies to seed without shell.

15.  All meat except liver and kidney.

16.  Ruminant liver.

17.  All meat except ruminant liver.

18.  For animal products MRLs relate to cyhalothrin (sum of isomers)

19.  With the exception of meat and other ovine, bovine and caprine products.

20.  Footnotes 3, 5 and 6 do not apply in cases where the lower limit of analytical determination is indicated.

21.  Meat of cattle, sheep and goats.

22.  Other than meat or liver of cattle, sheep and goats, and poultry meat.

23.  Liver of cattle, sheep and goats. The residue definition for this MRL is: 1,1-bis-(parachlorophenol)-2,2-dichloroethanol (PP'-FW152), expressed as dicofol.

24.  Fat, liver and kidney.

25.  Other than fat, liver and kidney.

26.  The residues definition for these MRLs is: sum of propyzamide and all metabolites containing the 3,5-dichlorobenzoic acid fraction expressed as propyazime.

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed): Mae'r wreiddiol fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel gwnaed fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill