Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon o 2009 wedi dod o hyd i 9 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol
Complete
Set ddata gyflawn 2000 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

200020102020

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

Deddfwriaeth fesul Blwyddyn

Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
Budget (No. 2) Act (Northern Ireland) 2009 (repealed)2009 c. 7Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Budget Act (Northern Ireland) 2009 (repealed)2009 c. 5Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Building Regulations (Amendment) Act (Northern Ireland) 20092009 c. 4Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Financial Assistance Act (Northern Ireland) 20092009 c. 2Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Financial Provisions Act (Northern Ireland) 20092009 c. 9Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Health and Social Care (Reform) Act (Northern Ireland) 20092009 c. 1Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Presumption of Death Act (Northern Ireland) 20092009 c. 6Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Public Authorities (Reform) Act (Northern Ireland) 20092009 c. 3Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Rates (Amendment) Act (Northern Ireland) 20092009 c. 8Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon

Yn ôl i’r brig