Chwilio Deddfwriaeth

Deddfwriaeth Newydd

Man cyhoeddi swyddogol deddfwriaeth newydd ei deddfu

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth newydd ei deddfu ar gyfer y Deyrnas Unedig, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon fel maent yn cael eu cyhoeddi ar y safle hwn, trwy ddewis dyddiad isod neu ddefnyddio’r porthiant tanysgrifio rhad ac am ddim.

Y nod yw cyhoeddi deddfwriaeth ar y safle hwn ar yr un pryd neu o leiaf cyn pen 24 awr, o’i chyhoeddi ar ffurf brintiedig.

Gall unrhyw ddogfen sy’n arbennig o gymhleth o ran ei maint neu ei hargraffwaith gymryd mwy o amser i’w pharatoi.

Rhestrir deddfwriaeth newydd felly yn ôl dyddiad cyhoeddi yn hytrach na’r dyddiad y cafodd ei deddfu.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ion

Dyddiad hŷn na chyhoeddiad 10 niwrnod yn ôl. Gweld y ddeddfwriaeth fwyaf newydd a gyhoeddwyd.

Pob Deddfwriaeth Newydd

Atom feed helpAtom feed help

Y Deyrnas Unedig

Yr Alban

Cymru

Gogledd Iwerddon

Offerynnau Statudol y Deyrnas UnedigOfferynnau Statudol y Deyrnas Unedig Feed
SI 2021/65 - The Social Fund Funeral Expenses Payment (Amendment) Regulations 2021

These Regulations are made in exercise of the powers conferred by section 8(1) of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (c. 16) in order to address failures of retained EU law to operate effectivel...

SI 2021/63 - The Customs Tariff (Establishment and Suspension of Import Duty) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2021

These Regulations are made by the Treasury further to Part 1 of the Taxation (Cross-border Trade) Act 2018 (c. 22) (the “Act”) and amend the Customs Tariff (Establishment) (EU Exit) Regulations 2020 (...

SI 2021/59 - The School and Early Years Finance (England) Regulations 2021

These Regulations make provision for local authorities’ financial arrangements in relation to the funding of maintained schools and providers of funded early years provision in England, for the financ...

SI 2021/58 - The Drivers’ Hours and Tachographs (Temporary Exceptions) Regulations 2021

These Regulations provide for temporary exceptions to some of the requirements in Articles 6 to 9 of Regulation (EC) 561/2006 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of cert...

SI 2021/56 - The Air Navigation (Restriction of Flying) (West Highland Way) (Emergency) (Revocation) Regulations 2021

SI 2021/45 - The Mersey Docks and Harbour Company (Liverpool Cruise Terminal Extension) Harbour Revision Order 2021

This Order authorises The Mersey Docks and Harbour Company Limited (“the Company”) to construct and maintain works as defined in article 2(1) (interpretation) within the limits of deviation shown on t...

SI 2021/31 - The Broads Authority (Transfer of Mutford Lock) Harbour Revision Order 2021

This Order is consequent upon the Port of Lowestoft (Transfer of Mutford Lock) Harbour Revision Order 2021 (S.I. 2021/32), which provides for the transfer of Mutford Lock and adjoining land held with ...

Offerynnau Statudol CymruOfferynnau Statudol Cymru Feed
SI 2021/66 - The Health Protection (Coronavirus, International Travel and Restrictions) (Amendment) (No. 3) (Wales) Regulations 2021 / Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 3) (Cymru) 2021

Part 2A of the Public Health (Control of Disease) Act 1984 enables the Welsh Ministers, by regulations, to make provision for the purpose of preventing, protecting against, controlling or provi...

SI 2021/61 - The Nurse Staffing Levels (Wales) Act 2016 (Commencement No. 2) Order 2021 / Gorchymyn Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 2) 2021

This Order made by the Welsh Ministers brings into force specified provisions of the Nurse Staffing Levels (Wales) Act 2016 (“the Act”). Mae’r Gorchymyn hwn, sydd wedi ei wneud gan Weinid...

Olrhain Deddfwriaeth y Deyrnas Unedig

  • Rhestrir yr holl Fesurau sydd ger bron Senedd y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd ar wefan Senedd y Deyrnas Unedig yn yr adran Busnes, Mesurau a Deddfwriaeth Seneddol sydd hefyd yn dangos pa gam y mae’r Mesur wedi ei gyrraedd ar ei daith trwy’r Senedd.
  • Gellir gweld hanes y trafodaethau seneddol sy’n ymwneud â Mesurau yn Senedd y Deyrnas Unedig yn Hansard, yr adroddiad air am air sydd wedi ei olygu o weithrediadau Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi.
  • Gellir dod o hyd i’r holl Fesurau sydd ar hyn o bryd ger bron Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon a Senedd Cymru ar y gwefannau Seneddol a Chynulliad Cenedlaethol unigol.
  • Dim ond ar ôl iddyn nhw fynd trwy bob cam ar eu taith Seneddol berthnasol a derbyn y Cydsyniad Brenhinol y bydd Mesurau yn dod yn Ddeddfau. Ar ôl i Ddeddf gael y Cydsyniad Brenhinol, caiff ei chyhoeddi dan awdurdod Argraffydd y Frenhines ar y wefan hon.

Options/Help

Close

Feeds enable you to see when websites have added new content. By using the legislation feeds you can get details of the latest legislation as soon as it is published without having to check the new legislation page each day.

There are many types of feed (such as RSS and Atom). This site provides Atom feeds which can be used in most news readers. To use the feeds you will need a newsreader or a browser enabled device.

To receive the feed to your newsreader either drag the orange feed button or cut and paste the link of the feed into your news reader.

Some browsers, for example Google Chrome, Mozilla Firefox and Microsoft Edge don't have any inbuilt support for RSS feeds. To view an RSS feed using these browsers you will need to download a free extension from theChrome Web Store,Firefox Add-ons, orthe Microsoft Store.

Yn ôl i’r brig