Chwilio Deddfwriaeth

Deddfwriaeth Newydd

Man cyhoeddi swyddogol deddfwriaeth newydd ei deddfu

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth newydd ei deddfu ar gyfer y Deyrnas Unedig, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon fel maent yn cael eu cyhoeddi ar y safle hwn, trwy ddewis dyddiad isod neu ddefnyddio’r porthiant tanysgrifio rhad ac am ddim.

Y nod yw cyhoeddi deddfwriaeth ar y safle hwn ar yr un pryd neu o leiaf cyn pen 24 awr, o’i chyhoeddi ar ffurf brintiedig.

Gall unrhyw ddogfen sy’n arbennig o gymhleth o ran ei maint neu ei hargraffwaith gymryd mwy o amser i’w pharatoi.

Rhestrir deddfwriaeth newydd felly yn ôl dyddiad cyhoeddi yn hytrach na’r dyddiad y cafodd ei deddfu.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ion

Dyddiad hŷn na chyhoeddiad 10 niwrnod yn ôl. Gweld y ddeddfwriaeth fwyaf newydd a gyhoeddwyd.

Pob Deddfwriaeth Newydd

Atom feed helpAtom feed help

Y Deyrnas Unedig

Yr Alban

Cymru

Gogledd Iwerddon

Y Deyrnas Unedig

Offerynnau Statudol y Deyrnas UnedigOfferynnau Statudol y Deyrnas Unedig Feed
SI 2021/42 - The Countryside Stewardship (England) (Amendment) Regulations 2021

These Regulations, which apply to England only, are made pursuant to section 98 of the Environment Act 1995.

SI 2021/27 - The Health and Care Professions Council (Coronavirus) (Amendment) Rules Order of Council 2021

This Order approves Rules made by the Health and Care Professions Council (HCPC). The Rules amend the procedural rules for the HCPC’s three Practice Committees, which conduct fitness to practise proce...

SI 2021/26 - The General Pharmaceutical Council (Coronavirus) (Amendment) Rules Order of Council 2021

This Order amends the General Pharmaceutical (Appeals Committee) Rules (contained in the Schedule to S.I. 2010/1614) (“the Appeals Committee Rules”), the General Pharmaceutical Council (Fitness to Pra...

Yr Alban

Offerynnau Statudol yr AlbanOfferynnau Statudol yr Alban Feed
SSI 2021/14 - The Fireworks (Scotland) Amendment Regulations 2021

These Regulations amend the Fireworks (Scotland) Regulations 2004 (“the 2004 Regulations”).

Cymru

Offerynnau Statudol CymruOfferynnau Statudol Cymru Feed
SI 2021/48 - The Health Protection (Coronavirus, International Travel, Pre-Departure Testing and Operator Liability) (Wales) (Amendment) Regulations 2021 / Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profion cyn Ymadael ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021

These Regulations are made in response to the danger to public health which is posed by the incidence and spread of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in Wales. Sectio...

Gogledd Iwerddon

Rheolau Statudol Gogledd IwerddonRheolau Statudol Gogledd Iwerddon Feed
SR 2021/8 - The Mental Health (1986 Order) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2021

This Order varies the length of the period which must elapse for a second opinion to be required for the continued administration of medicine to detained patients from three months to six months.

SR 2021/7 - The Coronavirus Act 2020 (Revival) Order (Northern Ireland) 2021

This Order revives provisions in Part 2 (modifications of the Mental Health (Northern Ireland) Order 1986) of Schedule 10 to the Coronavirus Act 2020 (“the 2020 Act”).

Olrhain Deddfwriaeth y Deyrnas Unedig

  • Rhestrir yr holl Fesurau sydd ger bron Senedd y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd ar wefan Senedd y Deyrnas Unedig yn yr adran Busnes, Mesurau a Deddfwriaeth Seneddol sydd hefyd yn dangos pa gam y mae’r Mesur wedi ei gyrraedd ar ei daith trwy’r Senedd.
  • Gellir gweld hanes y trafodaethau seneddol sy’n ymwneud â Mesurau yn Senedd y Deyrnas Unedig yn Hansard, yr adroddiad air am air sydd wedi ei olygu o weithrediadau Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi.
  • Gellir dod o hyd i’r holl Fesurau sydd ar hyn o bryd ger bron Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon a Senedd Cymru ar y gwefannau Seneddol a Chynulliad Cenedlaethol unigol.
  • Dim ond ar ôl iddyn nhw fynd trwy bob cam ar eu taith Seneddol berthnasol a derbyn y Cydsyniad Brenhinol y bydd Mesurau yn dod yn Ddeddfau. Ar ôl i Ddeddf gael y Cydsyniad Brenhinol, caiff ei chyhoeddi dan awdurdod Argraffydd y Frenhines ar y wefan hon.

Options/Help

Close

Feeds enable you to see when websites have added new content. By using the legislation feeds you can get details of the latest legislation as soon as it is published without having to check the new legislation page each day.

There are many types of feed (such as RSS and Atom). This site provides Atom feeds which can be used in most news readers. To use the feeds you will need a newsreader or a browser enabled device.

To receive the feed to your newsreader either drag the orange feed button or cut and paste the link of the feed into your news reader.

Some browsers, for example Google Chrome, Mozilla Firefox and Microsoft Edge don't have any inbuilt support for RSS feeds. To view an RSS feed using these browsers you will need to download a free extension from theChrome Web Store,Firefox Add-ons, orthe Microsoft Store.

Yn ôl i’r brig