Chwilio Deddfwriaeth

Deddfwriaeth Newydd

Man cyhoeddi swyddogol deddfwriaeth newydd ei deddfu

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth newydd ei deddfu ar gyfer y Deyrnas Unedig, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon fel maent yn cael eu cyhoeddi ar y safle hwn, trwy ddewis dyddiad isod neu ddefnyddio’r porthiant tanysgrifio rhad ac am ddim.

Y nod yw cyhoeddi deddfwriaeth ar y safle hwn ar yr un pryd neu o leiaf cyn pen 24 awr, o’i chyhoeddi ar ffurf brintiedig.

Gall unrhyw ddogfen sy’n arbennig o gymhleth o ran ei maint neu ei hargraffwaith gymryd mwy o amser i’w pharatoi.

Rhestrir deddfwriaeth newydd felly yn ôl dyddiad cyhoeddi yn hytrach na’r dyddiad y cafodd ei deddfu.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ion

Dyddiad hŷn na chyhoeddiad 10 niwrnod yn ôl. Gweld y ddeddfwriaeth fwyaf newydd a gyhoeddwyd.

Pob Deddfwriaeth Newydd

Atom feed helpAtom feed help

Y Deyrnas Unedig

Yr Alban

Cymru

Gogledd Iwerddon

Y Deyrnas Unedig

Offerynnau Statudol y Deyrnas UnedigOfferynnau Statudol y Deyrnas Unedig Feed
SI 2021/33 - The Health and Safety and Nuclear (Fees) Regulations 2021

These Regulations revoke and replace the Health and Safety and Nuclear (Fees) Regulations 2016 (S.I. 2016/253) (“the 2016 Regulations”), except that the saving made by regulation 26(2) of the 2016 Reg...

SI 2021/30 - The National Health Service (Performers Lists, Coronavirus) (England) Amendment Regulations 2021

These Regulations amend the National Health Service (Performers Lists) (England) Regulations 2013. Any GP offering primary care in an NHS setting is required to be registered on the medical performers...

SI 2021/29 - The Council Tax Reduction Schemes (Prescribed Requirements) (England) (Amendment) Regulations 2021

Section 13A of the Local Government Finance Act 1992 (“the 1992 Act”) requires each billing authority in England to make a scheme specifying the reductions which are to apply to amounts of council tax...

SI 2021/28 - The Markets in Financial Instruments (Switzerland Equivalence) Regulations 2021

These Regulations are made under powers conferred by Article 51(1) of, and paragraph 8(1) of Schedule 3 to, Regulation (EU) No. 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on...

SI 2021/22 - The Air Navigation (Restriction of Flying) (West Highland Way) (Emergency) Regulations 2021

SI 2021/21 - The Bank for International Settlements (International Development Act 2002 and Immigration (Exemption from Control) Order 1972) (Amendment) Order 2021

Yr Alban

Offerynnau Statudol yr AlbanOfferynnau Statudol yr Alban Feed
SSI 2021/10 - The Homeless Persons (Unsuitable Accommodation) (Scotland) (Modification and Revocation) (Coronavirus) Order 2021

Article 2 of this Order temporarily modifies the Homeless Persons (Unsuitable Accommodation) (Scotland) Order 2014 in response to the coronavirus pandemic. The modifications expire on 30June 2021. Sim...

SSI 2021/8 - The Repayment of Student Loans (Scotland) Amendment Regulations 2021

These Regulations amend the Repayment of Student Loans (Scotland) Regulations 2000 (“the Repayment Regulations”).

Deddfau Senedd yr AlbanDeddfau Senedd yr Alban Feed
2021 asp 1 - Period Products (Free Provision) (Scotland) Act 2021

An Act of the Scottish Parliament to secure the provision throughout Scotland of free period products.

Gogledd Iwerddon

Rheolau Statudol Gogledd IwerddonRheolau Statudol Gogledd Iwerddon Feed
SR 2021/4 - Correction Slip 1

These Regulations amend the Health Protection (Coronavirus, International Travel) Regulations (Northern Ireland) 2020 (“the principal Regulations”) to—

SR 2020/331 - Correction Slip 1

These Regulations amend the Corporate Insolvency and Governance Act 2020 (“the Act”) to extend the temporary arrangements for holding certain meetings of credit unions and co-operative and community b...

SR 2020/302 - Correction Slip 1

These Regulations, give effect, in Northern Ireland, to Council Directives 2002/53/EC (OJ No L 193, 20.07.2002, p. 1) on the common catalogue of varieties of agricultural plant species and those eleme...

SR 2020/301 - Correction Slip 1

These Regulations implement Commission Implementing Directive (EU) 2019/990 amending the list of genera and species in Article 2(1)(b) of Council Directive 2002/55/EC, in Annex II to Council Directive...

Olrhain Deddfwriaeth y Deyrnas Unedig

  • Rhestrir yr holl Fesurau sydd ger bron Senedd y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd ar wefan Senedd y Deyrnas Unedig yn yr adran Busnes, Mesurau a Deddfwriaeth Seneddol sydd hefyd yn dangos pa gam y mae’r Mesur wedi ei gyrraedd ar ei daith trwy’r Senedd.
  • Gellir gweld hanes y trafodaethau seneddol sy’n ymwneud â Mesurau yn Senedd y Deyrnas Unedig yn Hansard, yr adroddiad air am air sydd wedi ei olygu o weithrediadau Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi.
  • Gellir dod o hyd i’r holl Fesurau sydd ar hyn o bryd ger bron Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon a Senedd Cymru ar y gwefannau Seneddol a Chynulliad Cenedlaethol unigol.
  • Dim ond ar ôl iddyn nhw fynd trwy bob cam ar eu taith Seneddol berthnasol a derbyn y Cydsyniad Brenhinol y bydd Mesurau yn dod yn Ddeddfau. Ar ôl i Ddeddf gael y Cydsyniad Brenhinol, caiff ei chyhoeddi dan awdurdod Argraffydd y Frenhines ar y wefan hon.

Options/Help

Close

Feeds enable you to see when websites have added new content. By using the legislation feeds you can get details of the latest legislation as soon as it is published without having to check the new legislation page each day.

There are many types of feed (such as RSS and Atom). This site provides Atom feeds which can be used in most news readers. To use the feeds you will need a newsreader or a browser enabled device.

To receive the feed to your newsreader either drag the orange feed button or cut and paste the link of the feed into your news reader.

Some browsers, for example Google Chrome, Mozilla Firefox and Microsoft Edge don't have any inbuilt support for RSS feeds. To view an RSS feed using these browsers you will need to download a free extension from theChrome Web Store,Firefox Add-ons, orthe Microsoft Store.

Yn ôl i’r brig