xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

PART 3WFOUNDATION SCHOOLS

F126Prohibition of establishment of new foundation schoolsW

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F127Prohibition of change of category to foundation schoolW

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F128Savings: proposals to establish new foundation schoolsW

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F129Savings: proposals to change category to foundation schoolW

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F130Supplementary powersW

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .