Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Newidiadau i Ddeddfwriaeth

Mae eich chwiliad am newidiadau sy’n effeithio ar holl ddeddfwriaeth a wnaed gan Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig yn 2010 rhifo 2955 wedi dod o hyd i 21 o ganlyniadau:

Chwilio

Newidiadau sy’n effeithio ar:Changes that affect help
gwnaed gan:Made by help

Canlyniadau yn dangosResults showing help
1 i 21 o 21 o ganlyniadau
Newidiadau sy’n effeithio arA wnaed gan
Sort by Deddfwriaeth wedi NewidSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth wedi NewidMath o effaithType of effect helpSort by Trefnu yn ôl Teitl Deddfwriaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul GweithredwydAmendment applied helpNodyn
The Magistrates' Courts Rules 19811981 No. 552rule 39applThe Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 9.2
The Magistrates' Courts Rules 19811981 No. 552rule 41applThe Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 9.2
The Magistrates' Courts Rules 19811981 No. 552rules 44 45applThe Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 9.2
The Magistrates' Courts Rules 19811981 No. 552rules 48 49applThe Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 9.2
The Magistrates' Courts Rules 19811981 No. 552rule 51applThe Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 9.2
The Magistrates' Courts Rules 19811981 No. 552rules 66 - 69applThe Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 9.2
County Courts Act 19841984 c. 28s. 118modifiedThe Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 33.8Yes
County Courts Act 19841984 c. 28s. 122modifiedThe Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 33.6(2)Yes
Civil Evidence Act 19951995 c. 38s. 2(1)excludedThe Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 23.3Yes
The Civil Procedure Rules 19981998 No. 3132rules 44.1 - 44.8appl (mod)The Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 28.2
The Civil Procedure Rules 19981998 No. 3132rule 44.3appl in pt (mod)The Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 28.2
The Civil Procedure Rules 19981998 No. 3132rule 44.3excl in ptThe Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 28.3
The Civil Procedure Rules 19981998 No. 3132rule 44.3Cexcl in ptThe Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 28.2
The Civil Procedure Rules 19981998 No. 3132rules 44.14 - 44.17appl (mod)The Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 28.2
The Civil Procedure Rules 19981998 No. 3132rule 45.6appl (mod)The Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 28.2
The Civil Procedure Rules 19981998 No. 3132rule 45.6excl in ptThe Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 28.2
The Civil Procedure Rules 19981998 No. 3132Part 43 (rules 43.1 – 43.4)appl (mod)The Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 28.2
The Civil Procedure Rules 19981998 No. 3132Part 44 (rules 44.1, 44.2)appl (mod)The Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 28.2
The Civil Procedure Rules 19981998 No. 3132Part 47 (rules 47.1 – 47.26)appl (mod)The Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 28.2
The Civil Procedure Rules 19981998 No. 3132Part 47 (rules 47.1 – 47.26)exclThe Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 28.2
The Civil Procedure Rules 19981998 No. 3132Part 48 (rules 48.1 – 48.10)The Family Procedure Rules 20102010 No. 2955rule 28.2

Yn ôl i’r brig

Close

Newidiadau sy’n effeithio ar

Defnyddiwch y cyfleuster hwn i chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar un eitem o ddeddfwriaeth neu fwy yn seiliedig ar y meini prawf isod. Neu, gallech adael yr ochr hon o’r ffurflen yn wag i chwilio am y newidiadau ac effeithiau ar unrhyw ddeddfwriaeth ddiwygiedig.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau yn effeithio ar y math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo. Mae’r rhestr gwymp yn cynnwys y mathau hynny o ddeddfwriaeth ble mae gennym fersiynau diwygiedig ohonynt ar legislation.gov.uk.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau sy’n effeithio ar ddeddfwriaeth blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

A wnaed gan

Cyfyngwch eich chwiliad ar gyfer deddfwriaeth a newidiwyd trwy roi manylion ynglŷn â’r ddeddfwriaeth a wnaeth yr effeithiau hyn yn defnyddio’r ochr hon o’r ffurflen. Neu, gadewch yr ochr hon o’r ffurflen yn wag ar gyfer effeithiau a newidiadau a wnaed gan unrhyw ddeddfwriaeth.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i’r math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo yn defnyddio’r blwch cwymplen.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd. Gair o gyngor: i chwilio ar gyfer yr holl newidiadau a wnaed gan yr holl ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol, rhowch y flwyddyn ar yr ochr hon o’r ffurflen, gan adael yr ochr ‘Newidiadau sy’n effeithio’ yn wag.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau a wnaed gan eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

Defnyddiwch y blychau ticio i weld naill ai:

  • Holl newidiadau: Yr holl newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch chwiliad
  • Newidiadau a weithredwyd: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ac sydd wedi eu gweithredu i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
  • Newidiadau heb eu gweithredu: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ond sydd heb eu gweithredu eto i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
Close

Trefnu fesul Gweithredwyd

Mae tic gwyrdd yn dynodi fod y newid wedi ei weithredu i destun y ddeddfwriaeth ar y safle hwn gan y tîm golygyddol legislation.gov.uk.

Ble nad oes tic gwyrdd, nid yw’r newidiadau ac effeithiau wedi eu gweithredu eto ac maent hefyd yn cael eu harddangos ar y cyd â chynnwys deddfwriaeth ar lefel darpariaeth yn y blwch coch ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’.

Close

Math o effaith

Mae yna sawl math gwahanol o effaith. Gall “effaith” ddynodi unrhyw fodd ble mae deddfwriaeth yn effeithio ar neu’n newid deddfwriaeth arall. Mae yna dri phrif fath o effaith sy’n arwain at destun y ddeddfwriaeth yn newid: mewnosodiadau (ychwanegir testun), amnewidiad (mae’r testun yn cael amnewid) a diddymiad (ble nad oes gan y testun presennol effaith ac y gellir ei dynnu o’r ddeddfwriaeth). Yn ogystal, mae yna rai effeithiau a gofnodir gennym nad ydynt yn arwain at newid i destun y ddeddfwriaeth e.e. “Gweithredwyd” a ddefnyddir ble mae darpariaethau'r ddeddfwriaeth bresennol yn cael ei weithredu i ddeddfwriaeth newydd neu i gyfres o amgylchiadau a ddynodir yn y ddeddfwriaeth sy’n ei weithredu.