Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Newidiadau i Ddeddfwriaeth

Mae eich chwiliad am newidiadau sy’n effeithio ar holl ddeddfwriaeth a wnaed gan Gorchmynion yn y Cyngor Gogledd Iwerddon yn 2005 rhifo 1452 wedi dod o hyd i 28 o ganlyniadau:

Chwilio

Newidiadau sy’n effeithio ar:Changes that affect help
gwnaed gan:Made by help

Canlyniadau yn dangosResults showing help
1 i 28 o 28 o ganlyniadau
Newidiadau sy’n effeithio arA wnaed gan
Sort by Deddfwriaeth wedi NewidSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth wedi NewidMath o effaithType of effect helpSort by Trefnu yn ôl Teitl Deddfwriaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul GweithredwydAmendment applied helpNodyn
Companies Clauses Consolidation Act 18451845 c. 16s. 97words substitutedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452Sch. 1 para. 1Yes
Companies Clauses Consolidation Act 18451845 c. 16Sch. (B)words substitutedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452Sch. 1 para. 2Yes
Companies Clauses Consolidation Act 18451845 c. 16Sch. (E)words substitutedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452Sch. 1 para. 3Yes
Land Clauses Consolidation Act 18451845 c. 18s. 75words substitutedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452Sch. 1 para. 4Yes
Land Clauses Consolidation Act 18451845 c. 18s. 77words substitutedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452Sch. 1 para. 4Yes
Land Clauses Consolidation Act 18451845 c. 18s. 85words substitutedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452Sch. 1 para. 5Yes
Land Clauses Consolidation Act 18451845 c. 18Sch. (B)words substitutedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452Sch. 1 para. 6N/A (see note)
Land Clauses Consolidation Act 18451845 c. 18Sch. (A)words substitutedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452Sch. 1 para. 6Yes
Commissioners Clauses Act 18471847 c. 16s. 56words substitutedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452Sch. 1 para. 7Yes
Commissioners Clauses Act 18471847 c. 16Sch. (B)words substitutedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452Sch. 1 para. 8Yes
Commissioners Clauses Act 18471847 c. 16Sch. (C)words substitutedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452Sch. 1 para. 9Yes
Cemeteries Clauses Act 18471847 c. 65Scheduleswords substitutedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452Sch. 1 para. 10Yes
Literary and Scientific Institutions Act 18541854 c. 112 s. 13 words substitutedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452 Sch. 1 para. 11(a) Yes
Literary and Scientific Institutions Act 18541854 c. 112 s. 13 words substitutedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452 Sch. 1 para. 11(b) Yes
Colonial Solicitors Act 19001900 c. 14ActrepealedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452art. 19(1) Sch. 2Yes
Open Spaces Act 19061906 c. 25 s. 2(3) words substitutedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452 Sch. 1 para. 12 Yes
Decimal Currency Act 19691969 c. 19Sch. 2 para. 24repealedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452Sch. 2Yes
Supply of Goods (Implied Terms) Act 19731973 c. 13 s. 16 repealedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452 Sch. 2 Yes
Consumer Credit Act 19741974 c. 39Sch. 4 Pt. 2 para. 43-45repealedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452Sch. 2Yes
Unfair Contract Terms Act 19771977 c. 50s. 7(5)repealedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452Sch. 2Yes
Supply of Goods and Services Act 19821982 c. 29s. 1(2)(c)repealedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452art. 21(2)(a) Sch. 2Yes
Supply of Goods and Services Act 19821982 c. 29s. 6(1)words substitutedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452art. 21(2)(b)(i)Yes
Supply of Goods and Services Act 19821982 c. 29s. 6(2)repealedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452art. 21(2)(b)(ii) Sch. 2Yes
Supply of Goods and Services Act 19821982 c. 29s. 6(3)words repealedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452art. 21(2)(b)(iii) Sch. 2Yes
Supply of Goods and Services Act 19821982 c. 29s. 18(1)words repealedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452art. 21(2)(c) Sch. 2Yes
Consumer Protection Act 19871987 c. 43s. 46(1)(d)words repealedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452Sch. 2Yes
Sale and Supply of Goods Act 19941994 c. 35Sch. 2 para. 2repealedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452Sch. 2Yes
Damages Act 19961996 c. 48s. 2A(6)words insertedThe Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 20052005 No. 1452art. 23Yes

Yn ôl i’r brig

Close

Newidiadau sy’n effeithio ar

Defnyddiwch y cyfleuster hwn i chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar un eitem o ddeddfwriaeth neu fwy yn seiliedig ar y meini prawf isod. Neu, gallech adael yr ochr hon o’r ffurflen yn wag i chwilio am y newidiadau ac effeithiau ar unrhyw ddeddfwriaeth ddiwygiedig.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau yn effeithio ar y math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo. Mae’r rhestr gwymp yn cynnwys y mathau hynny o ddeddfwriaeth ble mae gennym fersiynau diwygiedig ohonynt ar legislation.gov.uk.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau sy’n effeithio ar ddeddfwriaeth blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

A wnaed gan

Cyfyngwch eich chwiliad ar gyfer deddfwriaeth a newidiwyd trwy roi manylion ynglŷn â’r ddeddfwriaeth a wnaeth yr effeithiau hyn yn defnyddio’r ochr hon o’r ffurflen. Neu, gadewch yr ochr hon o’r ffurflen yn wag ar gyfer effeithiau a newidiadau a wnaed gan unrhyw ddeddfwriaeth.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i’r math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo yn defnyddio’r blwch cwymplen.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd. Gair o gyngor: i chwilio ar gyfer yr holl newidiadau a wnaed gan yr holl ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol, rhowch y flwyddyn ar yr ochr hon o’r ffurflen, gan adael yr ochr ‘Newidiadau sy’n effeithio’ yn wag.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau a wnaed gan eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

Defnyddiwch y blychau ticio i weld naill ai:

  • Holl newidiadau: Yr holl newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch chwiliad
  • Newidiadau a weithredwyd: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ac sydd wedi eu gweithredu i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
  • Newidiadau heb eu gweithredu: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ond sydd heb eu gweithredu eto i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
Close

Trefnu fesul Gweithredwyd

Mae tic gwyrdd yn dynodi fod y newid wedi ei weithredu i destun y ddeddfwriaeth ar y safle hwn gan y tîm golygyddol legislation.gov.uk.

Ble nad oes tic gwyrdd, nid yw’r newidiadau ac effeithiau wedi eu gweithredu eto ac maent hefyd yn cael eu harddangos ar y cyd â chynnwys deddfwriaeth ar lefel darpariaeth yn y blwch coch ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’.

Close

Math o effaith

Mae yna sawl math gwahanol o effaith. Gall “effaith” ddynodi unrhyw fodd ble mae deddfwriaeth yn effeithio ar neu’n newid deddfwriaeth arall. Mae yna dri phrif fath o effaith sy’n arwain at destun y ddeddfwriaeth yn newid: mewnosodiadau (ychwanegir testun), amnewidiad (mae’r testun yn cael amnewid) a diddymiad (ble nad oes gan y testun presennol effaith ac y gellir ei dynnu o’r ddeddfwriaeth). Yn ogystal, mae yna rai effeithiau a gofnodir gennym nad ydynt yn arwain at newid i destun y ddeddfwriaeth e.e. “Gweithredwyd” a ddefnyddir ble mae darpariaethau'r ddeddfwriaeth bresennol yn cael ei weithredu i ddeddfwriaeth newydd neu i gyfres o amgylchiadau a ddynodir yn y ddeddfwriaeth sy’n ei weithredu.